Thuế. An Ninh. Cùng Nhau. Tất cả chúng tôi đều có nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu của quý vị

Chúng tôi cần quý vị giúp đỡ.

IRS, các cơ quan thuế của tiểu bang và ngành thuế, mà đang phối hợp dưới hình thức Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại nạn trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Trong những năm gần đây, quan hệ đối tác này đã thực hiện nhiều bước để bảo vệ dữ liệu của quý vị tốt hơn. Mặc dù có những thành công như vậy, nhưng nạn trộm cắp danh tính vẫn là một mối đe dọa. Còn nhiều việc phải làm nhưng chúng ta không thể làm một mình.

Chúng tôi yêu cầu quý vị – những người đóng thuế, chuyên gia thuế và các doanh nghiệp – tham gia với chúng tôi để tạo nên một mối quan hệ đối tác mạnh hơn nữa. Chiến dịch nâng cao hiểu biết về " Thuế. An Ninh. Cùng Nhau" của chúng tôi là nỗ lực để cho quý vị hiểu hơn về các hành động mà quý vị có thể thực hiện để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của mình.

Sự Kiện và Chiến Dịch

Cách Người Đóng Thuế Có Thể Giúp

Chúng tôi liệt kê một số gợi ý chung phổ biến nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn. Xem Ấn Phẩm 4524, Hiểu Biết Về An Ninh Cho Người Đóng Thuế (tiếng Anh)PDF hoặc Ấn Phẩm 4524SP, Hiểu Biết Về An Ninh Cho Người Đóng Thuế (tiếng Tây Ban Nha)PDF.

Một vài điểm nổi bật:

  • Luôn dùng phần mềm an ninh có tường lửa và tính năng bảo vệ chống virus. Chắc chắn rằng phần mềm an ninh luôn bật và có thể cập nhật tự động. Cài mã cho các tập tin nhạy cảm như hồ sơ thuế quý vị lưu ở máy tính của mình. Dùng mật khẩu mạnh, duy nhất cho mỗi trương mục.
  • Nếu quý vị tự nộp thuế trực tuyến, hãy sử dụng tùy chọn xác thực đa yếu tố của nhà cung cấp để bảo vệ tài khoản trực tuyến của quý vị. Xác thực đa yếu tố hoặc 2 yếu tố này sẽ giúp ngăn chặn kẻ trộm truy cập vào tài khoản thuế trực tuyến của quý vị và lấy cắp thông tin của quý vị. Xác thực đa yếu tố hiện thường được cung cấp để bảo vệ các tài khoản khác như phương tiện truyền thông xã hội, email và các tài khoản khác. Vui lòng sử dụng xác thực đa yếu tố cho dù nó không bắt buộc.
  • Tìm hiểu để nhận diện và tránh các email lừa đảo, cuộc gọi và tin nhắn đe dọa từ những kẻ trộm tự nhận là từ những tổ chức hợp pháp như nhà băng, công ty thẻ tín dụng và thậm chí là Sở Thuế Vụ. Không bấm vào đường dẫn hay tải về các tệp gửi kèm từ những email không biết hoặc khả nghi.
  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Đừng mang theo thẻ An Sinh Xã Hội thường xuyên và bảo đảm rằng hồ sơ thuế của quý vị được an toàn. Mua sắm với những nhà bán lẻ online có uy tín. Giữ thông tin cá nhân của quý vị như giữ tiền mặt; đừng để nó lung tung.

Cách Chuyên Gia Thuế Có Thể Giúp

Chuyên viên khai thuế là đối tác quan trọng và có ý nghĩa lớn trong tiến trình quản lý thuế, và họ có vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa nạn mạo danh.

Chuyên viên khai thuế cũng phải kiểm tra lại việc bảo đảm an ninh của chính họ. Ngày càng nhiều chuyên gia thuế đang trở thành mục tiêu của những kẻ mạo danh. Xem trang Thông Tin về Trộm Cắp Danh Tính cho Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) để biết các bước cơ bản nhằm bảo vệ dữ liệu khách hàng và việc cần làm nếu bị các tội phạm mạng nhắm tới.

Chuyên viên khai thuế có thể san sẻ Ấn Phẩm 4524 (tiếng Anh)PDF với khách hàng để giúp họ hiểu rõ hơn về các bước bảo đảm an ninh quan trọng.

Những chuyên viên khai thuế cũng nên hoàn thành các trường thông tin "hiểu biết về khách hàng của quý vị" (know your customer) mà có thể có trên các Mẫu Đơn 1040 và Mẫu Đơn 1120 điện tử.

Xem trang Bảo Vệ Khách Hàng của Quý Vị; Bảo Vệ Bản Thân (tiếng Anh) để biết thông tin về chiến dịch này và biết thêm thông tin an ninh.

Cách Doanh Nghiệp Có Thể Giúp

Doanh nghiệp và các tổ chức khác, đặc biệt là các quỹ tín thác, bất động sản và công ty hợp danh, nên biết rằng họ cũng có thể là nạn nhân của nạn mạo danh. Những kẻ tội phạm có thể nộp các Mẫu Đơn 1120, 1120S hoặc Phụ Lục K-1 dưới tên của họ. Xem Hướng Dẫn Về Trộm Cắp Danh Tính Dành Cho Doanh Nghiệp, Công Ty Hợp Danh, Di Sản và Quỹ Tín Thác (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Doanh nghiệp và các tổ chức cũng có thể giúp chống lại nạn mạo danh bằng cách chỉ dẫn cho nhân viên và khách hàng của họ. Các doanh nghiệp có thể san sẻ Ấn Phẩm 4524 (tiếng Anh)PDF hoặc tự tạo thông điệp của riêng mình kêu gọi nhân viên, khách hàng bảo vệ dữ liệu của họ và cảnh giác với email lừa đảo, chiến thuật phổ biến nhất được bọn tội phạm sử dụng để đánh cắp dữ lieu.

Doanh nghiệp cũng nên hướng dẫn cho nhân viên phụ trách lương và nhân sự của mình về một trò lừa đảo nguy hiểm. Trò lừa đảo qua Mẫu W-2 lừa nhân viên phụ trách lương và nhân sự chia sẻ thông tin về tiền lương và lợi tức của nhân viên bằng cách đóng giả làm giám đốc điều hành công ty. Tham khảo Trộm Cắp Dữ Liệu Mẫu Đơn W-2/Số An Sinh Xã Hội: Thông Tin Dành Cho Doanh Nghiệp Và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trả Lương (tiếng Anh).

Các doanh nghiệp lưu giữ dữ liệu tài chánh nhạy cảm cũng phải xem lại và cập nhật chương trình an ninh của mình. Ấn Phẩm 4557, Bảo Vệ Dữ Liệu Người Đóng Thuế (tiếng Anh)PDF sẽ cho biết nên bắt đầu từ đâu và có các khuyến cáo hữu ích.

Nguồn Trợ Giúp Khác:

Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh

Chúng ta đều có một vai trò.