Thuế. An Ninh. Cùng Nhau. Tất cả chúng tôi đều có nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu của quý vị

Chúng tôi cần quý vị giúp đỡ.

Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS), các tiểu bang và ngành thuế đang phối hợp cùng nhau trong một nhóm đối tác Thượng Đỉnh An Ninh (Security Summit) để bảo vệ trương mục thuế tiểu bang và liên bang của quý vị và đạt tiến bộ trong việc chống lại nạn mạo danh. Quý vị sẽ không thấy được nhiều bước thực hiện của nhóm Thượng Đỉnh An Ninh nhưng chúng giúp chúng tôi xác nhận được danh tánh và ngăn chặn các tờ khai thuế gian lận được nộp bởi những kẻ mạo danh.

Ưu tiên của các đối tác Thượng Đỉnh cho năm 2018 vẫn tập trung vào thể thức tăng cường xác thực, cải tiến chia sẻ thông tin, nâng cao an ninh mạng, và giáo dục và tiếp ngoại cộng đồng tốt hơn. (Xem Thượng Đỉnh An Ninh (tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết về những cố gắng của chúng tôi).

Chúng tôi yêu cầu quý vị - người đóng thuế, người khai thuế và các doanh nghiệp – tham gia với chúng tôi để tạo mối hợp tác mạnh hơn. Chiến dịch nâng cao hiểu biết về "Thuế. An Ninh. Cùng Nhau" là nỗ lực để cho quý vị biết hơn về các hành động có thể thực hiện để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của quý vị.

Sự kiện và chiến dịch

Làm sao để người đóng thuế có thể giúp

Chúng tôi liệt kê một số khuyến cáo chung phổ biến nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn.  Xem Ấn Bản 4524, Hiểu Biết An Ninh cho Người Đóng Thuế (tiếng Anh) PDF.

Một vài điểm tóm tắt:

  • Luôn dùng phần mềm an ninh có tường lửa và bảo vệ chống vi-rút. Chắc chắn luôn bật phần mềm an ninh và có thể cập nhật tự động. Cài mã cho các tập tin nhạy cảm như hồ sơ thuế quý vị lưu ở máy tính của mình. Dùng mật khẩu mạnh, duy nhất cho mỗi trương mục.
     
  • Học cách để nhận ra và tránh điện thư lừa gạt, cuộc gọi và tin nhắn đe dọa từ những kẻ trộm tự nhận là từ những tổ chức hợp pháp như nhà băng, hãng thẻ tín dụng và ngay cả IRS. Không bấm vào đường dẫn hay tải về các tập gửi kèm từ những điện thư không biết hoặc nghi ngờ.
     
  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Không thường xuyên mang theo thẻ An Sinh Xã Hội và chắc chắn hồ sơ thuế của quý vị được an toàn. Mua sắm từ những nhà bán lẻ có danh tiếng trên mạng. Giữ thông tin cá nhân của quý vị như giữ tiền mặt; đừng để thông tin ở khắp mọi nơi.

Làm sao để người khai thuế có thể giúp

Người khai thuế là đối tác quan trọng và được coi trọng trong tiến trình quản lý thuế, và họ có vai trò quan trọng để giúp ngăn ngừa nạn mạo danh.

Người khai thuế cũng phải kiểm tra lại các tính năng an ninh của chính họ. Ngày càng nhiều người khai thuế đang trở thành mục tiêu của những kẻ trộm cắp danh tính. Xem trang Thông tin Trộm cắp Danh tính dành cho Chuyên gia Thuế (tiếng Anh) để biết các bước cơ bản nhằm bảo vệ dữ liệu khách hàng và việc cần làm nếu bị nhắm mục tiêu bởi các tội phạm mạng.

Người khai thuế có thể san sẻ Ấn Phẩm 4524 ((tiếng Anh) PDF với khách hàng để giúp họ biết rõ hơn về các bước an ninh quan trọng.
Những người khai thuế cũng nên hoàn thành các trường thông tin “hiểu biết về khách hàng của quý vị” (know your customer) mà có thể có trên các Mẫu đơn 1040 và Mẫu đơn 1120 điện tử.

Xem trang Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân (tiếng Anh)  để biết thông tin về chiến dịch này và biết thêm thông tin an ninh.

Làm sao để doanh nghiệp có thể giúp

Doanh nghiệp và các tổ chức khác, đặc biệt là các quỹ tín thác, bất động sản và quan hệ đối tác, nên biết rằng họ cũng có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính. Những kẻ tội phạm có thể nộp các Mẫu đơn 1120, 1120S hoặc Bảng K-1 dưới tên của họ. Xem Hướng dẫn về Trộm cắp Danh tính dành cho Doanh nghiệp, Quan hệ Đối tác, Bất động sản và Quỹ Tín thác (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Doanh nghiệp và các tổ chức cũng có thể giúp chống lại nạn mạo danh bằng cách chỉ dẫn cho nhân viên và khách hàng của họ. Các doanh nghiệp có thể san sẻ Ấn Phẩm 4524 ((tiếng Anh) PDF hoặc tự tạo thông điệp của riêng họ kêu gọi nhân viên, khách hàng bảo vệ dữ liệu của họ và cảnh giác với email lừa đảo, chiến thuật phổ biến nhất được bọn tội phạm sử dụng để đánh cắp dữ liệu.

Doanh nghiệp cũng nên hướng dẫn cho bên trả lương và nhân viên nhân sự của mình về một trò lừa đảo nguy hiểm. Mẫu lừa đảo W-2 lừa bên trả lương và nhân viên nhân sự chia sẻ thông tin về tiền lương và thu nhập của nhân viên bằng cách đóng giả làm giám đốc điều hành công ty. Hãy xem Trộm cắp Dữ liệu Mẫu đơn W-2/SSN: Thông tin dành cho Doanh nghiệp và Nhà cung cấp Dịch vụ Trả lương (tiếng Anh).

Các doanh nghiệp lưu giữ dữ liệu tài chánh nhạy cảm cũng phải xem lại và cập nhật chương trình an ninh của mình. Ấn Phẩm 4557, Bảo Vệ Dữ Liệu Người Đóng Thuế ((tiếng Anh PDF) sẽ cho biết cách nào tốt để bắt đầu và có các khuyến cáo hữu ích .

Tài Nguyên Khác:

Security Summit

We all have a role.