Thuế. An Ninh. Cùng Nhau. Tất cả chúng tôi đều có nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu của quý vị

Chúng tôi cần quý vị giúp đỡ.

Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS), các tiểu bang và ngành thuế đang phối hợp cùng nhau chưa từng có trước đây để bảo vệ trương mục thuế tiểu bang và liên bang của quý vị khỏi nạn mạo danh.

Quý vị sẽ không thấy những bước thực hiện này nhưng chúng tôi xác nhận được danh tánh của người đóng thuế và khai thuế để xem có hợp lệ hay không.  Ưu tiên của các đối tác Thượng Đỉnh cho năm 2017 vẫn tập trung vào thể thức tăng cường xác thực, cải tiến chia sẻ thông tin, nâng cao an ninh mạng, và giáo dục và tiếp ngoại cộng đồng tốt hơn. (Xem Tờ Thông Tin 2016-21 (Fact Sheet 2016-21) để biết thông tin chi tiết về những cố gắng của chúng tôi) 

Chúng tôi yêu cầu quý vị - người đóng thuế, người khai thuê và các doanh nghiệp – tham gia với chúng tôi để tạo mối hợp tác mạnh hơn khi đối đầu với kẻ thù đang phát triển liên tục này. Chiến dịch nâng cao hiểu biết về "Thuế. An Ninh. Cùng Nhau" là nỗ lực để cho quý vị biết về nhu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuế và tài chánh, trực tuyến và tại gia.  Mọi người tiếp tục trở thành con mồi cho kẻ tội phạm khôn ngoan trên liên mạng lừa lấy thông tin về số An Sinh Xã Hội, số trương mục và mật số. Sau đó, tội phạm dùng thông tin này theo nhiều cách khách nhau, gồm cả khai thuế giả mạo.

Trong nỗ lực "Sát Cánh về Thuế và An Ninh", chúng tôi đưa ra chiến lược Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân để nâng cao hiểu biết cho các chuyên viên thuế vụ sẽ là mục tiêu của tội phạm trên mạng và chỉ dẫn họ cách phản ứng. IRS, các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế cũng đã tổ chức Tuần Lễ Hiểu Biết về An Ninh Thuế Quốc Gia (National Tax Security Awareness Week) từ ngày 5 đến 8 tháng Chạp, 2016. 

Events and Campaigns

Làm sao để người đóng thuế có thể giúp (How taxpayers can help)

Chúng tôi liệt kê một số khuyến cáo chung phổ biến nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn.  Xem Chỉ Dẫn Thuế cho Hiểu Biết Anh Ninh của IRS (IRS Security Awareness Tax Tips) để đọc lại các chỉ dẫn của chúng tôi nhằm giúp giữ an toàn cho dữ liệu của quý vị.

Đồng thời, cũng nên xem Ấn Bản 4524, Hiểu Biết An Ninh cho Người Đóng Thuế (Publication 4524, Security Awareness for Taxpayers)(PDF).

Một vài điểm tóm tắt:

  • Luôn dùng nhu liệu an ninh có tường lửa và bảo vệ chống vi-rút. Chắc chắn luôn bật nhu liệu an ninh và có thể cập nhật tự động. Cài mã cho các tập tin nhạy cảm như hồ sơ thuế quý vị lưu ở máy điện toán của mình. Dùng mật số mạnh.
  • Học cách để nhận ra điện thư lừa gạt, cuộc gọi và tin nhắn đe dọa từ những kẻ trộm tự nhận là từ những tổ chức hợp pháp như nhà băng, hãng thẻ tín dụng và ngay cả IRS. Không bấm vào đường dẫn hay tải về các tập gửi kèm từ những điện thư không biết hoặc nghi ngờ.
  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Không thường xuyên mang theo thẻ An Sinh Xã Hội và chắc chắn hồ sơ thuế của quý vị được an toàn. Giữ thông tin cá nhân của quý vị như giữ tiền; đừng để thông tin ở đâu đó.

Làm sao để người khai thuế có thể giúp (How tax preparers can help)

Người khai thuế là đối tác quan trọng và được coi trọng trong tiến trình quản lý thuế, và họ có vai trò quan trọng để giúp ngăn ngừa nạn mạo danh. 

Người khai thuế cũng phải kiểm tra lại các tính năng an ninh của chính họ. Chúng tôi đã cập nhật Ấn Phẩm 4557, Bảo Vệ Dữ Liệu Người Đóng Thuế (Publication 4557, Safeguarding Taxpayer Data)(PDF), để cung cấp cho quý vị danh mục kiểm tra dễ dàng để quý vị xem lại và cập nhật chương trình an ninh của mình.

Người khai thuế có thể san sẻ Ấn Phẩm 4524 (Publication 4524)(PDF) với khách hàng để giúp họ biết rõ hơn về các bước an ninh quan trọng.

Xem trang Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân để biết thông tin về chiến dịch này và biết thêm thông tin an ninh.

Làm sao để doanh nghiệp có thể giúp (How businesses can help)

Doanh nghiệp và các tổ chức cũng có thể giúp chống lại nạn mạo danh bằng cách chỉ dẫn cho nhân viên và khách hàng của họ. Các doanh nghiệp có thể san sẻ Ấn Phẩm 4524 (Publication 4524)(PDF) hoặc tự tạo tin nhắn.

Các doanh nghiệp lưu giữ dữ liệu tài chánh nhạy cảm cũng phải xem lại và cập nhật chương trình an ninh của mình. Ấn Phẩm 4557 (Publication 4557)(PDF), Bảo Vệ Dữ Liệu Người Đóng Thuế sẽ cho biết cách nào tốt để bắt đầu và các khuyến cáo hữu ích .

Tài Nguyên Khác: (Other Resources:)

Security Summit

We all have a role.