Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế

Kiểm Tra Tiền Khấu Trừ Thuế Năm 2021

Nếu quý vị đã hoặc đang bắt đầu công việc mới trong năm 2021, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

Khi công cụ ước tính hỏi quý vị:

 • Có phải quý vị dự tính sẽ duy trì công việc này cả năm (ngày 1 tháng Một cho đến ngày 31 tháng Mười Hai) không?
  • Nhấn vào “No” (Không).
 • Quý vị dự tính ​​sẽ duy trì công việc này đến ngày nào trong năm nay? (Tháng/Ngày/Năm)
  • Cung cấp ngày quý vị dự tính sẽ duy trì công việc này.
 • Nhập tổng số tiền lương mà quý vị dự tính ​​sẽ nhận được trong năm nay.
  • Ghi tổng số tiền lương dự tính cho công việc này trong năm 2021. Không bao gồm bất kỳ khoản tiền lương nào quý vị đã nhận được trong năm 2020.

Sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế (tiếng Anh)
 

IRS khuyến khích mọi người sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để "kiểm tra phiếu lương".Điều này sẽ giúp quý vị đảm bảo có khoản khấu lưu thuế đúng từ phiếu lương của quý vị.

Có một số lý do phải kiểm tra tiền khấu lưu của quý vị:

 • Kiểm tra tiền khấu lưu để quý vị không bị khấu lưu quá ít tiền thuế và phải trả đối mặt với hóa đơn thuế hoặc tiền phạt bất ngờ vào thời gian khai thuế trong năm tới.
 • Đồng thời, quý vị có thể muốn khấu lưu ít thuế trước để nhận được nhiều tiền lương hơn và có khoản hoàn thuế ít hơn vào thời gian khai thuế.

Nếu quý vị đã thay đổi mức khấu lưu cho năm 2019 thì IRS xin nhắc quý vị nhớ kiểm tra lại mức khấu lưu vào đầu năm 2020. Việc thay đổi tiền khấu lưu vào giữa năm 2019 có thể có ảnh hưởng khác đến cả năm trong năm 2020. Vì vậy, nếu quý vị không gửi Mẫu W-4 mới cho năm 2020 thì tiền khấu lưu của quý vị có thể cao hơn hay thấp hơn mức quý vị dự định.

Ngoài ra, nếu quý vị có một thay đổi lớn trong cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc mua nhà.

Nếu quý vị có thắc mắc thêm về tiền khấu lưu thì hãy hỏi sở làm hay cố vấn thuế của quý vị.

Một video hướng dẫn từng bước (tiếng Anh) để sử dụng công cụ ước tính này là có sẵn để quý vị được hướng dẫn. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên sử dụng công cụ ước tính sau khi xem xong hướng dẫn này.

Sử dụng kết quả của quý vị từ Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để giúp hoàn thành Mẫu W-4 mới, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên và gửi Mẫu W-4 đã hoàn thành cho chủ thuê lao động của quý vị càng sớm càng tốt. Việc khấu lưu diễn ra trong cả năm nên tốt hơn là làm bước này càng sớm càng tốt.

Nhiều chủ thuê lao động có một hệ thống tự động để gửi các thay đổi của nhân viên cho Mẫu W-4. Hãy chắc chắn kiểm tra với chủ thuê lao động của quý vị để xem họ có sẵn tùy chọn này hay không.

Nếu quý vị có thu nhập từ lương hưu thì quý vị có thể sử dụng kết quả từ công cụ ước tính này để điền Mẫu W-4P (PDF) và đưa cho bên thanh toán.

Hầu hết người đóng thuế đều dùng được Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế này. Những người có tình trạng thuế phức tạp hơn nên sử dụng hướng dẫn trong Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và thuế ước tính. Họ bao gồm những người đang nợ thuế tối thiểu thay thế hoặc nhiều loại thuế khác và những người có lợi nhuận đầu tư dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện.

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng.

IRS không lưu hoặc ghi lại thông tin quý vị nhập vào công cụ ước tính.

Các câu hỏi thường gặp về Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế hiện có sẵn. Những câu hỏi này là dựa trên phản hồi nhận được từ người dùng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tham khảo Trang FAQ nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong khi sử dụng công cụ ước tính.