Dùng dụng cụ này để kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn . Tình trạng hoàn thuế của bạn sẽ hiển thị khoản:

 • 24 giờ sau khi bạn e-file tờ khai cho năm hiện tại
 • 3 hoặc 4 ngày sau khi bạn e-file tờ khai cho năm trước
 • 4 tuần sau khi bạn nộp tờ khai bằng giấy

 

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn

Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần, qua đêm.

 Bạn cần gì

 • Số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN) của bạn
 • Tư cách khai thuế của bạn
 • Số tiền hoàn thuế chính xác trên tờ khai thuế của bạn

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn (tiếng Anh)

Tìm thông tin thuế của bạn trong tài khoản trực tuyến của bạn hoặc lấy bản sao (bản ghi) của hồ sơ thuế của bạn.

Để kiểm tra tờ khai được điều chỉnh, truy cập Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu?


Sử dụng thiết bị di động?

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn trên ứng dụng IRS2Go

Cách thức hoạt động

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu hiển thị tình trạng hoàn thuế của bạn:

 • Return Received (Tờ khai đã được nhận) – Chúng tôi đã nhận được tờ khai của bạn và đang xử lý nó.
 • Refund Approved (Tiền hoàn thuế được duyệt) – Chúng tôi đã duyệt khoản tiền hoàn lại của bạn và đang chuẩn bị phát hành nó trước ngày được hiển thị.
 • Refund Sent (Tiền hoàn thuế đã gửi) – Chúng tôi đã gửi tiền hoàn thuế tới ngân hàng của bạn hoặc cho bạn qua đường bưu điện. Có thể mất 5 ngày để nó hiển thị trong tài khoản ngân hàng của bạn hoặc vài tuần để séc của bạn đến nơi qua đường bưu điện.

 

Trước khi bạn nộp tờ khai thuế lần thứ hai

Nộp lại cùng một tờ khai thuế thường sẽ không tăng tốc độ hoàn thuế của bạn và có thể dẫn đến trì hoãn.

Bạn nên gửi lại tờ khai thuế của mình, bằng phương thức điện tử nếu có thể, chỉ nếu tất cả những điều sau áp dụng:

 • Bạn được hưởng tiền hoàn thuế,
 • Bạn đã nộp bằng giấy hơn 6 tháng trước, và
 • Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu không hiển thị rằng chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của bạn.

Khi nào gọi cho chúng tôi

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng tiền hoàn thuế của bạn nếu Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu hướng dẫn bạn liên lạc với chúng tôi.

Số điện thoại của IRS và các tùy chọn trợ giúp thuế

Nếu tiền hoàn thuế của bạn bị trì hoãn

Tiền hoàn thuế của bạn có thể bị trì hoãn nếu tờ khai của bạn cần được chỉnh sửa hoặc duyệt xét thêm. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của bạn, chúng tôi sẽ gửi thư cho bạn.

Lý do tại sao tiền hoàn thuế của bạn có thể lâu hơn (tiếng Anh).


Liên quan

Giới thiệu về Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu (tiếng Anh)
FAQ về tiền hoàn thuế vào mùa thuế
Ký gửi trực tiếp
Thời gian bạn có thể yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế