Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Nộp trước thời hạn tháng 4

Nộp tờ khai thuế của bạn trước thời hạn. Đối với hầu hết mọi người, hạn chót cho tờ khai thuế năm 2023 là Thứ Hai, ngày 15 tháng 4, 2024 (ngày 17 tháng 4, 2024 nếu bạn sống tại Maine hoặc Massachusetts).

Tìm trợ giúp nếu bạn cần thêm thời gian để khai thuế hoặc thanh toán.

Chọn cách để nộp

E-file giúp bạn nhận tiền hoàn thuế nhanh hơn.

Xem Sáu lý do tại sao bạn nên khai thuế bằng điện tử.

Thí điểm Direct File của IRS được đóng kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2024

Nếu bạn đã khai thuế bằng  Direct File của IRS (tiếng Anh), hãy đăng nhập an toàn vào tài khoản Direct File của bạn để xem và tải xuống tờ khai thuế của bạn.

Nộp tờ khai thuế với đối tác Free File của IRS

Nếu tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn là $79.000 trở xuống, bạn có thể nộp bằng điện tử với Free File của IRS. Nếu thu nhập của bạn cao hơn, bạn có thể sử dụng Mẫu đơn Free File tự điền.

Tìm các tùy chọn Free File của IRS

Trợ giúp thuế miễn phí từ các tình nguyện viên được IRS chứng nhận

Nhận trợ giúp chuẩn bị thuế miễn phí nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn:

  • Kiếm được $64.000 hoặc ít hơn

  • Bị khuyết tật

  • Cần hỗ trợ ngôn ngữ

  • Là 60 tuổi trở lên

Ghé thăm Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế của IRS

Liên hệ với chúng tôi

Phần mềm khai thuế

Sử dụng phần mềm khai thuế trực tuyến mà bạn chọn để nộp tờ khai thuế bằng điện tử hoặc bằng giấy.

Chuyên gia thuế

Chọn một chuyên gia thuế đã được IRS phê duyệt.

Mẫu bằng giấy

Bạn có thể nộp bằng giấy và gửi đến IRS.

Tìm mẫu đơn phù hợp cho bạn (tiếng Anh)

Nếu bạn cần thêm thời gian để khai thuế hoặc thanh toán

Nếu bạn đang ở trong quân đội đóng quân ở nước ngoài hoặc đang ở trong vùng chiến đấu (tiếng Anh) trong mùa thuế, bạn có thể có nhiều thời gian hơn.

Nếu bạn cần thêm thời gian, bạn phải yêu cầu gia hạn trước ngày đến hạn tháng 4. Nộp trễ có thể làm cộng thêm  hình phạt.

Nếu bạn nộp đơn xin gia hạn, bạn vẫn phải trả thuế mà bạn nợ trước thời hạn. Trả tiền sau đó sẽ cộng thêm tiền lãi và hình phạt.

Nếu bạn không trả được, hãy nhận trợ giúp với nợ thuế.

Những thay đổi về thuế cho năm nay

Tìm những thay đổi về thuế mới nhất.

Ghi các số này

Khi bạn nộp tờ khai thuế, ghi lại những con số này để bạn có thể kiểm tra tiền hoàn thuế, e-file vào năm tới hoặc nhận thông tin thuế trong năm:

  • Số tiền hoàn thuế chính xác của bạn 

  • Tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn 

Bạn cũng có thể tìm thấy những con số này sau khi chúng tôi xử lý tờ khai của bạn trong tài khoản trực tuyến của bạn.

Nộp cho những năm trước

Nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế quá hạn, bạn có thể nộp tờ khai thuế cho bất kỳ những năm nào trước đó.


Tránh các trò lừa đảo

Tìm trợ giúp để tránh bị đánh cắp danh tính và gian lận.

Hướng dẫn cho Người đóng thuế về Trộm cắp danh tính
Các trò lừa đảo thuế/Cảnh báo người tiêu dùng
An sinh xã hội: Phòng chống gian lận và Khai báo (tiếng Anh)
Bảo vệ chính bạn khỏi các Vụ lừa đảo về An Sinh Xã Hội (tiếng Anh)