Nhận Tiền Hoàn Thuế Nhanh Hơn: Yêu Cầu IRS Ký Gửi Trực Tiếp Tiền Hoàn Thuế của Quý Vị vào Một, Hai, hoặc Ba Tài Khoản

Giờ đây, hơn bao giờ hết, quý vị cần một phương thức nhận tiền một cách đáng tin cậy, nhanh chóng, an toàn và ít tiếp xúc. Cách tốt nhất và nhanh nhất để quý vị nhận tiền hoàn thuế là ký gửi theo phương thức điện tử miễn phí vào tài khoản tài chính của quý vị. Chương trình của IRS được gọi là ký gửi trực tiếp. Quý vị có thể sử dụng nó để chuyển tiền hoàn thuếthuế vào một, hai hoặc thậm chí ba tài khoản. Ngay cả khi quý vị không có tài khoản thanh toán, vẫn có các tùy chọn khác để ký gửi trực tiếp. Ký gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hiện cũng có sẵn cho các tờ khai nộp sau ngày đến hạn.

Tám trong số mười người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuếthuế của họ bằng cách ký gửi trực tiếp. Đây là phương thức đơn giản, an toàn và bảo mật. Đây cũng là hệ thống chuyển khoản điện tử được sử dụng để gửi gần 98% tất cả các phúc lợi An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh vào hàng triệu tài khoản.
Kết hợp ký gửi trực tiếp với khai thuế điện tử là cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuếthuế của quý vị.

Không có trường hợp bị chưa thanh toán, bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy. IRS phát hành hơn chín trong số mười khoản tiền hoàn thuếthuế trong vòng chưa đầy 21 ngày. Người đóng thuế đã sử dụng ký gửi trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế cũng nhận được các khoản thanh toán kích thích của họ nhanh hơn. Quý vị có thể theo dõi khoản hoàn tiền của mình bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn thuế Của Tôi Ở Đâu?

Ký gửi trực tiếp rất dễ sử dụng. Chỉ cần chọn nó làm phương thức hoàn thuế thông qua phần mềm thuế của quý vị và nhập số tài khoản (Account Number) và số định tuyến ngân hàng (Routing Number). Hoặc, nói với chuyên viên khai thuế rằng quý vị muốn ký gửi trực tiếp. Quý vị thậm chí có thể sử dụng ký gửi trực tiếp nếu quý vị là một trong số ít người vẫn khai thuế bằng giấy. Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin nhập vào của quý vị để tránh sai sót..

Image of a sample check

Không có sẵn séc để xác định số định tuyến ngân hàng và số tài khoản của quý vị? Số định tuyến ngân hàng (Routing Number) xác định vị trí của chi nhánh ngân hàng nơi quý vị đã mở tài khoản của mình và hầu hết các ngân hàng đều liệt kê số định tuyến trên trang  mạng của họ. Số tài khoản của quý vị (Account Number) thường có thể được xác định bằng cách đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của quý vị hoặc bằng cách gọi cho chi nhánh ngân hàng của quý vị.

Nếu quý vị có thẻ ghi nợ trả trước, quý vị có thể được gửi tiền hoàn thuế vào thẻ. Nhiều thẻ trả trước nạp lại có số tài khoản và số định tuyến mà quý vị có thể cung cấp cho IRS. Hãy kiểm tra với tổ chức tài chánh để bảo đảm rằng thẻ của quý vị có thể được sử dụng và để lấy số định tuyến ngân hàng và số tài khoản, số này có thể khác với số thẻ.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể là một tùy chọn Một số ứng dụng dành cho thiết bị di động và thẻ ghi nợ trả trước cho phép ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế. Chúng phải có số định tuyến và số tài khoản được liên kết có thể được nhập trên tờ khai thuế. Người đóng thuế nên kiểm tra với nhà cung cấp ứng dụng di động hoặc tổ chức tài chính để xác nhận số điện thoại sẽ sử dụng.

Quý vị không có tài khoản ngân hàng? Hãy truy cập trang mạng FDIC (tiếng Anh) hoặc Hiệp Hội Công Đoàn Tín Dụng Quốc Gia bằng Công Cụ Định Vị Công Đoàn Tín Dụng (tiếng Anh) của họ để biết thông tin về nơi tìm ngân hàng có thể mở tài khoản trực tuyến và cách chọn tài khoản phù hợp với quý vị. Nếu quý vị là Cựu Chiến Binh, hãy xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. Quý vị cũng có thể hỏi chuyên viên khai thuế của mình xem họ có cung cấp các tùy chọn chi trả điện tử khác hay không.

Ký gửi trực tiếp cũng giúp quý vị tiết kiệm tiền. Người đóng thuế quốc gia phải trả hơn $1 cho mỗi chi phiếu hoàn tiền bằng giấy được phát hành, nhưng chỉ mười xu cho mỗi lần thực hiện Ký gửi trực tiếp.

Khoản hoàn thuế liên bang thường là chi phiếu lớn nhất mà nhiều người nhận được. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc thêm vào khoản tiết kiệm của quý vị. Quý vị có thể chia khoản tiền hoàn thuế của mình thành hai hoặc ba tài khoản tài chánh bổ sung, bao gồm Tài khoản Hưu Trí Cá Nhân hoặc mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Seri I Của Hoa Kỳ lên đến $5.000 (tiếng Anh).

Việc chia tiền hoàn thuế của quý vị rất dễ dàng. Quý vị có thể sử dụng phần mềm thuế của mình để thực hiện việc này bằng phương thức điện tử. Hoặc, sử dụng Mẫu 8888, Phân Bổ Tiền Hoàn Thuế (tiếng Anh)PDF của IRS (bao gồm cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm (tiếng Anh)) nếu quý vị nộp tờ khai bằng giấy. Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên mẫu đơn. Nếu quý vị muốn IRS chuyển tiền hoàn thuế vào chỉ một tài khoản, hãy sử dụng dòng Ký gửi trực tiếp trên mẫu đơn thuế của quý vị.

Với các khoản hoàn tiền chia nhỏ, quý vị có một lựa chọn thuận tiện để quản lý tiền của mình – gửi một số tiền hoàn thuế vào tài khoản để sử dụng ngay lập tức và một khoản để tiết kiệm trong tương lai – kết hợp với tốc độ và độ an toàn của phương thức ký gửi trực tiếp.

Khoản tiền hoàn thuế của quý vị chỉ nên được chuyển trực tiếp vào một ngân hàng Hoa Kỳ hoặc các tài khoản liên kết với ngân hàng Hoa Kỳ đứng tên quý vị; tên người phối ngẫu của quý vị hoặc cả hai nếu đó là một tài khoản chung. Không thể gửi nhiều hơn ba khoản hoàn tiền điện tử vào một tài khoản tài chánh hoặc thẻ ghi nợ trả trước. Những người đóng thuế vượt quá giới hạn (tiếng Anh) sẽ nhận được thông báo từ IRS và một khoản hoàn trả bằng giấy.

Cho dù quý vị khai thuế điện tử hay trên giấy, việc ký gửi trực tiếp sẽ cho phép quý vị nhận tiền hoàn thuế nhanh hơn so với chi phiếu giấy.

Những Mục Liên Quan:

Nhận Tiền Hoàn Thuế Nhanh Hơn