Nhận Tiền Hoàn Thuế Nhanh Hơn: Yêu Cầu Sở Thuế Vụ Gửi Trực Tiếp Khoản Tiền Hoàn Thuế Của Quý Vị Vào Một, Hai Hoặc Ba Trương Mục

Giờ đây, hơn bao giờ hết, quý vị cần một phương thức nhận tiền một cách đáng tin cậy, nhanh chóng, an toàn và ít tiếp xúc. Cách tốt nhất và nhanh nhất để người đóng thuế được hoàn thuế là chuyển tiền trực tiếp theo phương thức điện tử miễn phí vào trương mục tài chính của họ. Chương trình của Sở Thuế Vụ được gọi là chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Quý vị có thể sử dụng nó để chuyển tiền hoàn lại vào một, hai hoặc thậm chí ba trương mục.

Tám trong số 10 người đóng thuế nhận được tiền hoàn lại của họ bằng cách sử dụng Chuyển Tiền Trực Tiếp Vào Trương Mục Ngân Hàng. Đây là phương thức đơn giản, an toàn và bảo mật. Đây cũng là hệ thống chuyển hoản điện tử được sử dụng để gửi gần 98% tất cả các quyền lợi An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh vào hàng triệu trương mục.

Kết hợp chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng với khai thuế điện tử là cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn lại của quý vị. Sở Thuế Vụ phát hành hơn 9 trong số 10 khoản tiền hoàn lại trong vòng chưa đầy 21 ngày. Người đóng thuế đã sử dụng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng để khai thuế cũng nhận được các khoản thanh toán tác động kinh tế của họ nhanh hơn. Quý vị có thể theo dõi khoản hoàn tiền của mình bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu?

Chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng rất dễ sử dụng. Chỉ cần chọn nó làm phương thức hoàn tiền thông qua phần mềm thuế của quý vị và nhập số trương mục và số định tuyến ngân hàng. Hoặc, nói với chuyên viên khai thuế rằng quý vị muốn chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Quý vị thậm chí có thể sử dụng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nếu quý vị là một trong số ít người vẫn khai thuế bằng giấy. Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin nhập vào của quý vị để tránh sai sót.

Image explaining Routing Number and Account Number locations on check

Không có sẵn chi phiếu để xác định số định tuyến ngân hàng và số trương mục của quý vị? Số định tuyến ngân hàng xác định vị trí của chi nhánh ngân hàng nơi quý vị đã mở trương mục của mình và hầu hết các ngân hàng đều liệt kê số định tuyến trên trang web của họ. Số trương mục của quý vị thường có thể được xác định bằng cách đăng nhập vào trương mục ngân hàng trực tuyến của quý vị hoặc bằng cách gọi cho chi nhánh ngân hàng của quý vị.

Nếu quý vị có thẻ ghi nợ trả trước, quý vị có thể được hoàn tiền vào thẻ. Nhiều thẻ trả trước nạp lại có số trương mục và số định tuyến mà quý vị có thể cung cấp cho Sở Thuế Vụ. Quý vị cần phải kiểm tra với tổ chức tài chánh để bảo đảm rằng thẻ của quý vị có thể được sử dụng và để lấy số định tuyến ngân hàng và số trương mục, số này có thể khác với số thẻ.

Quý vị không có trương mục ngân hàng?  Hãy truy cập trang web FDIC (tiếng Anh) hoặc Hiệp Hội Công Đoàn Tín Dụng Quốc Gia bằng Công Cụ Định Vị Công Đoàn Tín Dụng (tiếng Anh) của họ để biết thông tin về nơi tìm ngân hàng có thể mở trương mục trực tuyến và cách chọn trương mục phù hợp với quý vị. Nếu quý vị là Cựu Chiến Binh, hãy xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. Quý vị cũng có thể hỏi chuyên viên khai thuế của mình xem họ có cung cấp các tùy chọn chi trả điện tử khác hay không.

Chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng cũng giúp quý vị tiết kiệm tiền. Người đóng thuế quốc gia phải trả hơn $1 cho mỗi chi phiếu hoàn tiền bằng giấy được phát hành, nhưng chỉ mười xu cho mỗi lần thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng.

Khoản hoàn thuế liên bang thường là chi phiếu lớn nhất mà nhiều người nhận được. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc thêm vào khoản tiết kiệm của quý vị. Quý vị có thể chia khoản tiền hoàn lại của mình thành hai hoặc ba trương mục tài chánh bổ sung, bao gồm Trương Mục Hưu Trí Cá Nhân hoặc mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Seri I Của Hoa Kỳ lên đến $5,000 (tiếng Anh).

Việc chia tiền hoàn lại của quý vị rất dễ dàng. Quý vị có thể sử dụng phần mềm thuế của mình để thực hiện việc này bằng phương thức điện tử. Hoặc, sử dụng Mẫu Đơn 8888, Phân Bổ Tiền Hoàn Lại (tiếng Anh)PDF của Sở Thuế Vụ (bao gồm cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm (tiếng Anh)) nếu quý vị nộp tờ khai bằng giấy. Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên mẫu đơn. Nếu quý vị muốn Sở Thuế Vụ chuyển tiền hoàn lại vào chỉ một trương mục, hãy sử dụng dòng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng trên mẫu đơn thuế của quý vị.

Với các khoản hoàn tiền chia nhỏ, quý vị có một lựa chọn thuận tiện để quản lý tiền của mình (gửi một số tiền hoàn lại vào trương mục để sử dụng ngay lập tức và một khoản để tiết kiệm trong tương lai) kết hợp với tốc độ và độ an toàn của phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng.

Khoản tiền hoàn lại của quý vị chỉ nên được chuyển trực tiếp vào một ngân hàng Hoa Kỳ hoặc các trương mục liên kết với ngân hàng Hoa Kỳ đứng tên quý vị; tên người phối ngẫu của quý vị hoặc cả hai nếu đó là một trương mục chung. Không thể gửi nhiều hơn ba khoản hoàn tiền điện tử vào một trương mục tài chánh hoặc thẻ ghi nợ trả trước. Những người đóng thuế vượt quá giới hạn (tiếng Anh) sẽ nhận được thông báo từ Sở Thuế Vụ và một khoản hoàn trả bằng giấy.

Cho dù quý vị khai thuế điện tử hay trên giấy, việc chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng sẽ cho phép quý vị nhận tiền hoàn lại nhanh hơn so với chi phiếu giấy.

Những Mục Liên Quan:

Nhận Tiền Hoàn Thuế Nhanh Hơn