Bảo vệ Dân quyền của Người đóng thuế

Sở Thuế vụ không dung thứ cho hành động phân biệt đối xử của nhân viên mình đối với bất cứ người nào do tuổi tác, giới tính, màu da, khuyết tật, chủng tộc, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia (bao gồm cả trình độ tiếng Anh hạn chế). Lập trường không dung thứ này cũng áp dụng cho bất kỳ ai làm thiện nguyện hoặc làm việc với người đóng thuế trong một trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi:

  • Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (LITC)
  • Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA)
  • Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE)

Các Ấn phẩm về Dân quyền của Người đóng thuế

Các ấn phẩm sau đây sẽ giải thích và củng cố cam kết của IRS về việc bảo vệ dân quyền của người đóng thuế:

Nộp đơn yêu cầu

Nếu bạn là người đóng thuế bị khuyết tật cần sự hỗ trợ hợp lý hoặc có trình độ tiếng Anh hạn chế và cần trợ giúp ngôn ngữ, hãy thông báo cho nhân viên IRS mà bạn đang hợp tác về nhu cầu hỗ trợ của mình. Ngoài ra, nếu bạn gặp một người tình nguyện hoặc làm việc tại địa điểm LITC, VITA hoặc TCE, hãy thông báo cho người đó biết nhu cầu hỗ trợ hợp lý hoặc trợ giúp ngôn ngữ của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn trao đổi với nhân viên của mình và các tình nguyện viên hoặc nhân viên trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi, để được hỗ trợ hợp lý hoặc trợ giúp ngôn ngữ. Bạn cũng có thể liên hệ với Văn phòng Bình đẳng, Đa dạng và Hòa hợp, Ban Dân quyền nếu bạn có thắc mắc về việc yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ edi.civil.rights.division@irs.gov. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể hỗ trợ bạn về các vấn đề liên quan đến thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề về thuế với IRS, hãy liên hệ với Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế theo số 877-777-4778 hoặc truy cập trang web của Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế .

Nộp đơn khiếu nại về Dân quyền

Văn phòng Bình đẳng, Đa dạng và Hòa hợp, Ban Dân quyền có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ dân quyền của tất cả những người đóng thuế. Nếu bạn cảm thấy rằng một nhân viên IRS, hoặc nhân viên hoặc tình nguyện viên liên kết với một trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi, đã phân biệt đối xử với bạn dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia của bạn (bao gồm cả trình độ tiếng Anh hạn chế), tôn giáo, tuổi tác, giới tính hoặc khuyết tật, hãy gửi đơn khiếu nạiPDF bằng văn bản tới Văn phòng Bình đẳng, Đa dạng và Hòa hợp, Ban Dân quyền:

IRS Civil Rights Unit
1111 Constitution Avenue, NW
Room 2413
Washington, DC 20224
Email: edi.civil.rights.division@irs.gov

Xin lưu ý rằng Văn phòng Bình đẳng, Đa dạng và Hòa hợp, Ban Dân quyền không thể hỗ trợ bạn về các vấn đề liên quan đến thuế. Do nhân sự tại văn phòng có hạn, chúng tôi khuyến khích bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi qua email (edi.civil.rights.division@irs.gov). Nếu bạn không thể gửi khiếu nại của mình qua email, hãy gửi thư của bạn đến địa chỉ gửi thư ở trên và chúng tôi sẽ xử lý ngay khi điều kiện cho phép.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có khiếu nại chung về một nhân viên IRS, hãy liên hệ với Tổng Thanh tra của Bộ Tài chính về Điều hành thuế vụ (TIGTA). TIGTA duy trì các chương trình điều tra và kiểm toán toàn diện, bao gồm chương trình thực thi chiến lược nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận ngăn chặn và phát hiện để đảm bảo mức độ liêm chính và đạo đức cao nhất trong lực lượng lao động của IRS. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến TIGTA, hãy gọi 800-366-4484 hoặc truy cập trang web của TIGTA (tiếng Anh).

Đối với tất cả các câu hỏi khác liên quan đến dân quyền của người đóng thuế, hãy liên hệ với Văn phòng Bình đẳng, Đa dạng và Hòa hợp, Ban Dân quyền theo địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ email ở trên. Mặc dù chúng tôi không thể hỗ trợ bạn về các vấn đề liên quan đến thuế, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang web của IRS hoặc gọi 800-829-1040 để nhận thông tin về các câu hỏi thường gặp nhất, chẳng hạn như cách nhận tiền hoàn thuế. Nếu bạn tin rằng vấn đề của bạn không thể được xử lý qua điện thoại hoặc trực tuyến, hãy lên lịch hẹn để nói chuyện với đại diện của IRS tại Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế (TAC) địa phương của bạn bằng cách gọi 844-545-5640. Khi đến TAC, xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và Mã số thuế, chẳng hạn như số An sinh Xã hội, để được phục vụ.

Để biết thông tin về các khoản thanh toán tác động kinh tế, chúng tôi khuyên bạn nên gọi 800-919-9835 hoặc truy cập trang web EIP. Ngoài ra, nếu bạn nghi ngờ hoạt động gian lận thuế, hãy liên hệ với Đường dây nóng giới thiệu Gian lận thuế của IRS bằng cách gọi 800-829-0433.