Chúng tôi chấp nhận các khoản thanh toán đầy đủ và một phần, bao gồm các khoản thanh toán theo kế hoạch chi trả (bao gồm cả thỏa thuận trả góp). Tiền phạt và tiền lãi sẽ tiếp tục tăng cho đến khi quý vị trả toàn bộ số tiền nợ..

Trả Ngay

Quý vị sẽ cần xác nhận danh tính của mình trước khi thực hiện chi trả bằng các tùy chọn trả ngay. Tiến hành chi trả ngay hôm nay hoặc lên lịch chi trả mà không cần đăng ký Tài Khoản Trực Tuyến IRS. Trả từ tài khoản ngân hàng, Thẻ Ghi Nợ hoặc Thẻ Tín Dụng của quý vị hoặc thậm chí bằng ví kỹ thuật số.

Trả Từ Tài Khoản Ngân Hàng Của Quý Vị

Chỉ dành cho cá nhân. Không cần ghi danh. Không mất phí từ IRS. Lên lịch thanh toán trước lên đến một năm.

Trả Ngay bằng Direct Pay

Trả bằng Thẻ Ghi Nợ, Thẻ Tín Dụng hoặc Ví Điện Tử (Ví Dụ: PayPal)

Dành cho cá nhân và doanh nghiệp (không áp dụng cho ký gửi thuế tiền lương). Có phí xử lý.

Trả Ngay bằng Thẻ Hoặc Ví Điện Tử


Đăng Nhập Để Thanh Toán

Quý vị sẽ cần đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của mình trước khi có thể thanh toán và nhận thêm thông tin về lịch sử thanh toán của mình.

Đăng Nhập Để Trả Thuế Cá Nhân Và Xem Lịch Sử Thanh Toán Của Quý Vị

Chỉ dành cho cá nhân.

  • Quý vị sẽ cần tạo một Tài Khoản Trực Tuyến IRS trước khi sử dụng tùy chọn này.
  • Xem số tiền quý vị nợ, chi tiết kế hoạch thanh toán, lịch sử thanh toán và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý của quý vị.
  • Thực hiện thanh toán trong ngày từ tài khoản ngân hàng của quý vị cho số tiền còn thiếu, kế hoạch thanh toán, thuế ước tính hoặc các loại thanh toán khác.

Chuyển Đến Tài Khoản của Quý Vị

Đăng Nhập Để Thực Hiện Thanh Toán Ký Thác Thuế hoặc Lên Lịch Các Khoản Thanh Toán Ước Tính Với Hệ Thống Thanh toán Thuế Liên Bang Dưới Dạng Điện Tử (EFTPS)

  • Yêu cầu đăng ký để sử dụng tùy chọn này.
  • Thực hiện thanh toán từ tài khoản ngân hàng của quý vị.
  • Thực hiện Ký Thác Thuế, thuế ước tính hoặc các loại thanh toán khác trong ngày

Chuyển Tới EFTPS


Cần Thêm Thời Gian Để Thanh Toán?

Tránh bị phạt bằng cách khai thuế và nộp thuế đúng hạn, ngay cả khi quý vị không thể trả hết số tiền mình nợ.

Dành cho cá nhân và doanh nghiệp: Đăng ký trực tuyến một kế hoạch chi trả (bao gồm thỏa thuận trả góp) để trả dần số tiền còn thiếu của quý vị theo thời gian. Có mất phí.

Để biết thêm thông tin về các kế hoạch chi trả bao gồm các thỏa thuận thanh toán trả góp được sắp xếp hợp lý, nhanh qua quỹ tín thác trong kinh doanh, được bảo đảm và trả góp từng phần, hãy tham khảo Chủ Đề Thuế Số 202-Các Tùy Chọn Chi Trả Thuế.

Đăng Ký Một Kế Hoạch Thanh Toán


Xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận Đề Nghị Thỏa Hiệp để giải quyết khoản nợ của mình với số tiền ít hơn số tiền quý vị nợ hay không.


Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chánh, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoãn truy thâu thuế tạm thời cho đến khi tài chánh của quý vị được cải thiện.

 

Quý Vị Có Thể Thanh Toán Bằng Cách Khác