Chúng tôi chấp nhận các khoản thanh toán đầy đủ và một phần, bao gồm các khoản thanh toán theo kế hoạch thanh toán (bao gồm cả thỏa thuận trả góp). Tiền phạt và tiền lãi sẽ tiếp tục tăng cho đến khi bạn trả toàn bộ số tiền nợ.

Trả ngay

Bạn sẽ cần xác nhận danh tính của mình trước khi thực hiện thanh toán bằng các tùy chọn trả ngay. Thực hiện thanh toán ngay hôm nay hoặc lên lịch thanh toán mà không cần đăng ký Tài khoản trực tuyến của IRS. Trả từ tài khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ hoặc Thẻ tín dụng của bạn hoặc thậm chí bằng ví điện tử.

Trả từ Tài khoản ngân hàng của bạn

Chỉ dành cho cá nhân. Không cần ghi danh. Không mất phí từ IRS. Lên lịch thanh toán trước lên đến một năm.

Trả ngay bằng Direct Pay

Trả bằng Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng hoặc Ví điện tử

Dành cho cá nhân và doanh nghiệp (không áp dụng cho ký gửi thuế tiền lương). Có phí xử lý.

Trả ngay bằng Thẻ hoặc Ví điện tử


Đăng nhập để trả 

Bạn sẽ cần đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của mình trước khi có thể thanh toán và nhận thêm thông tin về lịch sử thanh toán của mình.

Đăng nhập để trả và xem lịch sử thanh toán của bạn 

Chỉ dành cho cá nhân.

  • Bạn sẽ cần tạo một Tài khoản trực tuyến của IRS trước khi sử dụng tùy chọn này.
  • Xem số tiền bạn nợ, chi tiết kế hoạch thanh toán, lịch sử thanh toán và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý của bạn.
  • Thực hiện thanh toán trong ngày từ tài khoản ngân hàng của bạn cho số tiền còn thiếu, kế hoạch thanh toán, thuế ước tính hoặc các loại thanh toán khác.

Đến Tài khoản của Bạn

Thực hiện thanh toán cho Doanh nghiệp hoặc lên lịch các khoản thanh toán ước tính với Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS)

  • Yêu cầu đăng ký để sử dụng tùy chọn này.
  • Thực hiện thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Thực hiện Ký gửi thuế, thuế ước tính, Đề nghị Thỏa hiệp (OIC) hoặc các loại thanh toán khác trong ngày

Đến EFTPS


Cần thêm thời gian để trả?

Tránh tiền phạt bằng cách khai thuế và trả thuế đúng hạn (tiếng Anh), ngay cả khi bạn không thể trả hết số tiền mình nợ (tiếng Anh).

Dành cho cá nhân và doanh nghiệp: Đăng ký trực tuyến một kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp) để trả dần số tiền còn thiếu của bạn theo thời gian. Có mất phí.

Để biết thêm thông tin về các kế hoạch chi trả bao gồm các thỏa thuận thanh toán trả góp được sắp xếp hợp lý, nhanh qua quỹ tín thác trong kinh doanh, được bảo đảm và trả góp từng phần, hãy tham khảo Chủ đề thuế số 202-Các tùy chọn thanh toán thuế.

Đăng ký một Kế hoạch thanh toán


Xem liệu bạn có hội đủ điều kiện nhận Đề nghị Thỏa hiệp để giải quyết khoản nợ của mình với số tiền ít hơn số tiền bạn nợ hay không.


Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chánh, bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoãn truy thu tạm thời cho đến khi tài chánh của bạn được cải thiện.
 

Bạn có thể thanh toán bằng cách khác