Đăng Nhập Để Trả Tiền Và Xem Lịch Sử Thanh Toán Của Quý Vị

Chỉ dành cho cá nhân.

  • Xem số tiền quý vị nợ, chi tiết kế hoạch thanh toán, lịch sử thanh toán và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý của quý vị.
  • Thực hiện thanh toán trong ngày từ tài khoản ngân hàng của quý vị cho số tiền còn thiếu, kế hoạch thanh toán, thuế ước tính hoặc các loại thanh toán khác.
Trả Từ Tài Khoản Ngân Hàng Của Quý Vị

Chỉ dành cho cá nhân. Không cần ghi danh. Không mất phí từ IRS. Lên lịch thanh toán trước lên đến một năm.

Trả bằng Thẻ Ghi Nợ, Thẻ Tín Dụng hoặc Ví Điện Tử (Ví Dụ: PayPal)

Dành cho cá nhân và doanh nghiệp (không áp dụng cho ký gửi thuế tiền lương). Có phí xử lý.

Thực Hiện Các Khoản Thanh Toán của Doanh Nghiệp hoặc Lên Lịch Các Khoản Thanh Toán Ước Tính Với Hệ Thống Thanh toán Thuế Liên Bang Dưới Dạng Điện Tử (EFTPS)

Dành cho doanh nghiệp, chuyên gia thuế và cá nhân. Thực hiện thanh toán từ tài khoản ngân hàng. Yêu cầu ghi danh.

Cần Thêm Thời Gian Để Thanh Toán?

 

Tránh bị phạt bằng cách khai thuế và nộp thuế đúng hạn, ngay cả khi quý vị không thể trả hết số tiền mình nợ.

Dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Đăng ký trực tuyến một kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp) để trả dần số tiền còn thiếu của quý vị theo thời gian. Có mất phí.


Xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận Đề Nghị Thỏa Hiệp để giải quyết khoản nợ của mình với số tiền ít hơn số tiền quý vị nợ hay không.


Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chánh, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoãn truy thâu thuế tạm thời cho đến khi tài chánh của quý vị được cải thiện.

 

Quý Vị Có Thể Thanh toán Bằng Cách Khác