Trợ giúp về nợ thuế

Nếu bạn nợ thuế và không thể trả tất cả hoặc một phần của nó, IRS có thể giúp đỡ. Bạn có nhiều lựa chọn để giải quyết hóa đơn thuế của mình.

Bây giờ bạn có thể trả nợ thuế không? Thanh toán đầy đủ.

Nếu bạn có thể trả một phần nợ của mình

Trả những gì bạn có thể ngay bây giờ để giúp tránh tiền lãi và tiền phạt. Sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:

Thanh toán theo thời gian

Xin một kế hoạch thanh toán - còn được gọi là một thỏa thuận trả góp hoặc thanh toán trực tuyến - để trả hết nợ của bạn theo thời gian. Có thể áp dụng phí.

Đăng ký trực tuyến cho kế hoạch thanh toán.

Đề nghị thỏa hiệp

Một đề nghị thỏa hiệp cho phép bạn giải quyết nợ thuế của bạn với số tiền ít hơn số tiền bạn nợ. Cái này từng được gọi là Chương trình Khởi động mới.

Hãy xem liệu bạn có đủ điều kiện cho một đề nghị thỏa hiệp.

Nếu bạn không thể trả bất cứ số tiền nào bây giờ

Yêu cầu chúng tôi trì hoãn truy thu

Nếu bạn không có khả năng thanh toán vì tình trạng tài chính của mình, bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạm thời trì hoãn việc truy thu.

Nếu bạn không đồng ý với các thông tin về hóa đơn thuế của bạn

Gọi số điện thoại trên thông báo hoặc đến văn phòng IRS tại địa phương của bạn.

Hãy đảm bảo có một bản sao của hóa đơn và bất kỳ tờ khai thuế, séc bị hủy hoặc các hồ sơ khác để giúp chúng tôi hiểu lý do tại sao bạn tin rằng hóa đơn của bạn là sai.

Nếu chúng tôi thấy đúng, chúng tôi sẽ điều chỉnh tài khoản của bạn và, nếu cần, gửi một hóa đơn sửa đổi.

Yêu cầu miễn giảm cho vợ/chồng

Nếu vợ/chồng của bạn làm lỗi trên tờ khai thuế chung của bạn và bạn không biết về nó, bạn có thể đủ điều kiện để được miễn giảm thuế cho vợ/chồng (tiếng Anh).

Nếu bạn đang phá sản

Xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức. Chúng tôi có thể tạm thời dừng truy thu. Gọi đến số trên hóa đơn của bạn hoặc 800-973-0424.

Hãy chuẩn bị sẵn những thông tin này: địa điểm toà án, ngày phá sản, chương hoặc số phá sản.

Nếu bạn không thanh toán số tiền đến hạn hoặc liên hệ với chúng tôi

Chúng ta có thể thực hiện hành động truy thu.

Kế hoạch cho năm tới

Bạn nên trả thuế khi bạn kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Bạn có thể làm điều này bằng cách cho chủ lao động của bạn khấu lưu thuế từ tiền lương của bạn hoặc bằng cách thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính:

Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế của IRS

Thuế ước tính

Nhận trợ giúp

Nếu bạn cần trợ giúp, đây là các tùy chọn:

Tài khoản của bạn

Thiết lập một kế hoạch thanh toán, xem số nợ của bạn hoặc lấy bản ghi của bạn trong tài khoản của bạn. Bạn có thể được cung cấp trò chuyện trực tiếp.

Mã QR trên thông báo của bạn

Nếu thông báo của bạn có mã QR, hãy quét mã này để tìm thông tin bạn cần để giải quyết tài khoản của bạn.

Công cụ Tải lên Tài liệu

Bạn có thể tải lên các tài liệu (tiếng Anh) để trả lời thông báo của IRS, trò chuyện qua điện thoại hoặc truy cập trực tiếp.

Điện thoại

Hãy gọi đến số điện thoại trong thông báo của bạn. Hoặc liên hệ 833-678-7020. Bạn có thể được đề nghị lựa chọn gọi lại, vì vậy bạn không phải chờ.

Trợ giúp trực tiếp

Nhận trợ giúp trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế của IRS hoặc tại Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp.

Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế

Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (tiếng Anh) là một tổ chức độc lập trong IRS. Dịch vụ bảo vệ các quyền của bạn theo Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế, giúp bạn giải quyết vấn đề với IRS và đề xuất các thay đổi sẽ ngăn chặn các vấn đề.

Ủy quyền của bên thứ ba

Bạn có thể ủy quyền cho ai đó liên hệ với IRS (tiếng Anh) với bạn hoặc thay mặt bạn.

Tránh lừa đảo

IRS sẽ không gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ với bạn qua phương tiện truyền thông xã hội để yêu cầu thanh toán thuế ngay lập tức.

Chúng tôi bắt đầu với một lá thư qua đường bưu điện và giải thích làm thế nào bạn có thể kháng cáo hoặc câu hỏi những gì bạn nợ. Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có nợ tiền cho IRS hay không, bạn có thể xem thông tin tài khoản thuế của mình trên IRS.gov.

Coi chừng lừa đảo qua điện thoại. Tội phạm giả mạo nhân viên IRS và gọi người đóng thuế theo cách tích cực và tinh vi. Những kẻ mạo danh tự xưng là nhân viên IRS và nghe có vẻ rất thuyết phục..

Một số công ty có vẻ là IRS hoặc đề nghị giúp bạn giải quyết nợ thuế thông qua chương trình Khởi động sớm (Fresh Start). Tìm hiểu cách tự giải quyết khoản nợ của bạn với IRS (tiếng Anh).