EFTPS: Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử

EFTPS®

Cách dễ nhất để trả tất cả các khoản thuế liên bang của quý vị

EFTPS® (tiếng Anh) là một hệ thống miễn phí do Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cung cấp để trả tiền thuế liên bang của quý vị.


EFTPS® cung cấp ...

Sự bảo mật mà quý vị có thể tin cậy

Khi thực hiện thanh toán thuế liên bang qua đường điện tử, việc sử dụng ba phần nhận dạng sẽ bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của quý vị. Việc sử dụng Mã số Người đóng thuế (EIN hoặc SSN), Mã số Cá nhân (PIN) và Mật khẩu Internet, cùng với trình duyệt Internet an toàn, sẽ tăng tính bảo mật cho quý vị.  

Sự thuận tiện nằm trong tầm tay của quý vị

  • Lên lịch thanh toán trước tối đa 365 ngày.
  • Nộp tiền thuế của quý vị từ nhà hoặc văn phòng, 24/7.
  • Trả thuế thu nhập, thuế lao động, thuế ước tính và thuế tiêu thụ đặc biệt của liên bang.
  • Dễ dàng thay đổi hoặc hủy bỏ các khoản thanh toán theo lịch.
  • Theo dõi việc thanh toán của quý vị bằng các thông báo qua email.
  • Xem lịch sử thanh toán trong 15 tháng
  • Được trợ giúp từ Đại diện của bộ phận Dịch vụ Khách hàng với các khoản thanh toán hoặc câu hỏi.

Độ chính xác quý vị có thể tin tưởng

Việc xác nhận ngay lập tức khoản thanh toán cùng với bảng sao kê ngân hàng sẽ quyết định rằng các thanh toán của quý vị đã được thực hiện.

Cách ghi danh vào EFTPS

Xin vào trang EFTPS® (tiếng Anh) hoặc gọi bộ phận Dịch vụ Khách hàng EFTPS® để yêu cầu một mẫu ghi danh:

Quyền lợi bổ sung khi dùng EFTPS


Thông tin bổ sung

Ấn phẩm 966, Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử, hướng dẫn để bắt đầu (tiếng Anh)PDF

Ấn phẩm 4990, Sách hướng dẫn thanh toán bằng EFTPS cho người đóng thuế doanh nghiệp và cá nhân (tiếng Anh)PDF

Nguồn hỗ trợ EFTPS® trực tuyến và có sẵn để yêu cầu qua điện thoại (tiếng Anh)

Thêm tùy chọn thanh toán điện tử và hình thức thanh toán khác trên trang thanh toán chính

Các trang web gian lận và lừa đảo qua thư điện tử hiện tại mà giả mạo là IRS