Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết được. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả.

 

Lần thứ 4 Hội Nghị Quốc Tế về QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐÓNG THUẾ

Conference Information

The National Taxpayer Advocate of the U.S. Internal Revenue Service will convene for the fourth International Conference on Taxpayer Rights May 23-24, 2019, in Minneapolis, Minnesota.