Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết được. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả.

 

Lần thứ 4 Hội Nghị Quốc Tế về QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐÓNG THUẾ

Ghi Danh Ngay Bây Giờ

Hãy tham gia cùng tổ chức Biện Hộ cho Người Đóng Thuế Quốc Gia của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ khi chúng tôi nhóm họp cho Hội Nghị Quốc Tế về Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế lần thứ tư.
Ngày 23-24 tháng 5 năm 2019 tại Minneapolis, Minnesota.