Tin tức

Cập nhật thông tin cập nhật mới nhất từ Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (TAS) bằng cách truy cập phần Tin tức về thuế và Thông tin (tiếng Anh) trên trang web của TAS.
 

National Taxpayer Advocate NTA Blog
Đọc các blog mới nhất (tiếng Anh) của Văn phòng Biện hộ Người đóng thuế Quốc Gia (NTA). Bạn có thể tìm thấy blog mới nhất bằng cách truy cập trang Blog của NTA trên trang web của TAS (tiếng Anh).

 

Truyền thông Xã hội