Body

Chào mừng đến Free File (Khai Thuế Miễn Phí) để quý vị có thể chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang miễn phí với phần mềm chuẩn bị và khai thuế.

Hãy để Free File thực hiện công việc khó khăn cho quý vị với phần mềm danh tiếng hay Free File Fillable Forms (Mẫu Điền Khai Thuế Miễn Phí).


Lựa chọn một Free File dựa trên thu nhập của quý vị:

     Thu nhập dưới $69,000
     Phần Mềm Free File

  • Khai thuế bằng phần mềm miễn phí, dễ sử dụng.
  • Có sẵn lựa chọn khai thuế tiểu bang miễn phí.
  • Dùng Công Cụ Tìm Phần Mềm Khai Thuế Free File Software Lookup Tool để tìm lựa chọn khai thuế tiểu bang và liên bang miễn phí

Start Free File Now (Bắt đầu Free File ngay bây giờ)

 

Các chủ đề phần mềm Free File

   Thu nhập trên $69,000
   Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí

  • Phải biết cách tự khai thuế
  • Tính toán; chỉ có chỉ dẫn căn bản
  • Quý vị phải có bản Khai Thuế 2018
  • Không có giúp khai thuế tiểu bang

Bắt Đầu Các Mẫu Điền Khai Thuế Ngay Bây Giờ

Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí

Nguồn tài liệu thêm

(Liên kết này dẫn đến một trang bằng tiếng Anh)