Body
 

Free File is closed for the season. Check back in January 2019 to file your 2018 tax return.

The IRS encourages everyone to do a "Paycheck Checkup".  To learn about how the new tax law may affect your tax return next year, review the new IRS Publication 5307 (PDF), Tax Reform Basics for Individuals and Families.


Chào mừng đến Free File (Khai Thuế Miễn Phí) để quý vị có thể khai thuế lợi tức liên bang miễn phí với nhu liệu lập ra và khai thuế.

Hãy để Free File thực hiện công việc khó khăn cho quý vị với nhu liệu danh tiếng hay Free File Fillable Forms (Mẫu Điền Khai Thuế Miễn Phí).

Lợi tức dưới $66,000: Nhu liệu Free File

  • Khai thuế bằng nhu liệu miễn phí, dễ sử dụng
  • Có sẵn lựa chọn khai thuế tiểu bang miễn phí
  • Dùng Công Cụ Tìm Nhu Liệu Khai Thuế (Free File Software Lookup Tool) để tìm lựa chọn khai thuế tiểu bang và liên bang miễn phí

 

Nhu liệu Free File

   

Lợi tức trên $66,000: Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí
 

  • Phải biết cách tự khai thuế
  • Tính toán; chỉ có chỉ dẫn căn bản
  • Quý vị phải có bản Khai Thuế 2015
  • Không có giúp khai thuế tiểu bang
  • Gia hạn qua E-file

 

BẮT ĐẦU Các Mẫu Đơn Điền
Thông Tin Ngay (tiếng Anh)
Start Fillable Forms Now

 

Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí