Body

Dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS cho phép quý vị chuẩn bị và khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí. Khai thuế tại trang web đối tác của IRS với Chương trình Khai Miễn Phí của IRS hoặc dùng Mẫu Khai Miễn Phí Có thể điền. Việc đó là an toàn, dễ dàng và miễn phí cho quý vị.

Chọn một tùy chọn dựa trên thu nhập của quý vị

Lợi tức từ $72,000 trở xuống:

 • Khai thuế liên bang miễn phí trên trang web đối tác của IRS
 • Khai thuế tiểu bang (miễn phí với một số dịch vụ)
 • Khai thuế có hướng dẫn - chỉ cần trả lời câu hỏi
 • Dịch vụ trực tuyến thực hiện tất cả việc tính toán

Lợi tức trên $72,000:

 • Quý vị điền vào các biểu mẫu trmẫu điền và tự nộp
 • Không khai thuế tiểu bang
 • Quý vị nên biết cách chuẩn bị các mẫu trên giấy
 • Tính toán cơ bản với hướng dẫn hạn chế 

 

Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS Là Gì?

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS là sự hợp tác công-tư giữa IRS và nhiều bên đi đầu trong lĩnh vực phần mềm khai và nộp tờ khai thuế, là những bên cung cấp miễn phí các sản phẩm có thương hiệu của họ. Chương trình này cung cấp hai cách để người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang của họ trực tuyến miễn phí:

 • Dịch vụ Khai Thuế Miễn Phí của IRS truyền thống cung cấp các tùy chọn khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí trên các trang web đối tác của IRS. Các đối tác của chúng tôi là các công ty khai thuế trực tuyến mà phát triển và cung cấp dịch vụ này miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Xin lưu ý, chỉ những người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh (hay AGI) (Tiếng Anh) ở mức từ $72,000 trở xuống mới đủ điều kiện nhận bất kỳ dịch vụ nào từ đối tác Khai Thuế Miễn Phí của IRS.
 • Mẫu Khai Tự Điền Miễn Phí là các mẫu đơn thuế liên bang điện tử mà quý vị có thể điền và nộp trực tuyến miễn phí. Nếu chọn tùy chọn này thì quý vị nên biết cách tự chuẩn bị tờ khai thuế. Xin lưu ý, đây là tùy chọn Khai Thuế Miễn Phí của IRS duy nhất có sẵn cho những người đóng thuế có lợi tức (AGI) (Tiếng Anh) lớn hơn $72,000.

Tìm những gì quý vị cần để bắt đầu, các biện pháp bảo vệ và bảo mật dành cho quý vị, các biểu mẫu sẵn có và thông tin thêm về dịch vụ Khai Thuế Miễn Phí của IRS ở bên dưới.

Chọn tùy chọn (tiếng Anh) Khai Miễn Phí của IRS từ một công ty đối tác, chuẩn bị và nộp tờ khai thuế liên bang của quý vị trên trang web của họ và nhận được email khi chúng tôi chấp nhận tờ khai thuế của quý vị.

Chương trình Khai Miễn Phí của IRS cung cấp các biểu mẫu và bản khai được nộp phổ biến nhất (tiếng Anh) cho người đóng thuế.

Các đối tác Khai Miễn Phí của IRS là các công ty khai thuế trực tuyến mà cung cấp dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS miễn phí cho những người nộp thuế đủ điều kiện. Các đối tác này là một phần của Liên minh Khai Miễn Phí (tiếng Anh) mà phối hợp với IRS để cung cấp dịch vụ của họ cho quý vị. Sự hợp tác công-tư phi lợi nhuận này nhằm giúp hàng triệu người chuẩn bị và khai thuế liên bang trực tuyến miễn phí.

IRS không kiểm nhận bất kỳ công ty đối tác riêng lẻ nào.

Thông tin cá nhân cần có

Thu nhập và các biên lai

 • Các quyền lợi An sinh Xã hội
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Tất cả các khoản thu liên quan đến doanh nghiệp nhỏ của quý vị, nếu có
 • Các khoản thu nhập từ cho thuê nhà, bất động sản, tiền bản quyền, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty S, quỹ tín thác

Thu nhập khác

Những người khai bị ảnh hưởng bởi ACA

Khai thuế điện tử

 • Xác minh danh tính bằng cách sử dụng AGI năm 2019 của quý vị. Nếu quý vị đã tạo một số nhận dạng cá nhân năm 2019 thì số đó cũng sẽ dùng được. Số nhận dạng cá nhân yêu cầu quý vị tạo mã PIN gồm năm chữ số mà có thể là năm số bất kỳ (ngoại trừ chữ số không) được quý vị chọn để dùng làm chữ ký điện tử của mình.
 • Quý vị không có thông tin AGI (tiếng Anh) hay số PIN? Nếu quý vị không có bản sao tờ khai thuế năm 2019 của mình thì có thể sử dụng công cụ tự trợ giúp Nhận bản ghi của IRS để lấy một bản ghi tờ khai thuế cho biết AGI (tiếng Anh) của quý vị. Quý vị có hai lựa chọn:
  • Trực tuyến: Hãy chọn Bản ghi tờ khai thuế và chỉ sử dụng mục nhập dòng "Adjusted Gross Income" (Tổng thu nhập đã điều chỉnh). Truy cập an toàn: Cách đăng ký một số công cụ tự trợ giúp trực tuyến cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết để thực hiện yêu cầu.
  • Qua thư bưu điện: Xin chờ 5 đến 10 ngày để có bản ghi này. Chỉ sử dụng mục nhập dòng "Adjusted Gross Income" (Tổng thu nhập đã điều chỉnh).

Thông tin liên lạc

 • Để nhận được thông báo từ công ty phần mềm Khai Miễn Phí rằng tờ khai của quý vị đã được IRS chấp nhận, quý vị cần có địa chỉ email hợp lệ.

Thông tin của quý vị được bảo vệ khỏi bất kỳ truy cập trái phép nào trong khi được gửi đến IRS. Các công ty đối tác của chương trình Khai Miễn Phí không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin khai thuế cho các mục đích khác ngoài việc chuẩn bị tờ khai mà không có sự đồng ý tự nguyện và có hiểu biết của quý vị. Các công ty này cũng phải tuân theo Quy tắc Bảo vệ và Quyền riêng tư của Ủy ban Thương mại Liên bang và các quy định về hồ sơ điện tử của IRS.

Chúng tôi không thu thập hoặc lưu giữ thông tin về quý vị khi quý vị sử dụng dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS. Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng các cookie Internet vĩnh viễn. Đôi khi chúng tôi sử dụng cookie "tạm thời" hoặc "phiên" để đảm bảo rằng quý vị là người nhận chính xác đối với thông tin mà quý vị yêu cầu. Chúng sẽ bị xóa khi lượt truy cập Internet của quý vị kết thúc.

Theo chương trình Khai Miễn Phí của IRS, quý vị có quyền:

 • Nhận tờ khai thuế liên bang miễn phí. Miễn là quý vị đủ điều kiện nhận dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS từ đối tác đã chọn, quý vị sẽ không bị tính phí cho việc chuẩn bị và nộp đơn điện tử tờ khai thuế liên bang.
 • Được bảo vệ khỏi các khoản phí không cần thiết.Ngoài phí chuẩn bị tờ khai của tiểu bang và một khoản phí có thể có nếu quý vị chọn tiếp tục khai thuế khi không đủ điều kiện nhận dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS, quý vị không được cung cấp hoặc chào mời giảm giá tiếp thị, khuyến mại hoặc bất kỳ hình thức bán hàng nào khác trên trang web Khai Miễn Phí của IRS thuộc công ty đối tác.Mọi khoản phí chuẩn bị hoặc phí do không đủ tiêu chuẩn của tiểu bang phải được tiết lộ trên trang đích dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS của công ty.
 • Được hướng dẫn trong việc lựa chọn.Nếu quý vị thấy mình không đủ điều kiện nhận dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS của công ty đối tác sau khi truy cập trang web của họ thì quý vị có thể quay lại trang web Khai Miễn Phí trên IRS.gov để tìm kiếm một dịch vụ trực tuyến Khai Miễn Phí khác. Mỗi công ty cung cấp dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS sẽ cung cấp cho quý vị thông tin khi quý vị không đủ điều kiện, với tùy chọn liên kết trở lại trang web Khai Miễn Phí của IRS.gov để chọn một công ty khác.
 • Được trợ giúp nếu cần. Nếu quý vị cần trợ giúp khi ở trang web Khai Miễn Phí của IRS của công ty đối tác IRS và khi thực hiện việc khai thuế của mình thì quý vị có thể tham khảo các tùy chọn dịch vụ khách hàng miễn phí của công ty.
 • Hãy nhớ đến dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS.Nếu quý vị đã sử dụng dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS vào năm ngoái thì quý vị sẽ nhận được email từ chính công ty đối tác mà quý vị đã sử dụng nhằm chào mừng quý vị quay trở lại với dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS.Email phải bao gồm một liên kết đến trang web Khai Miễn Phí của IRS của công ty và giải thích cách khai thuế với trang web đó.
 • Được bảo vệ khỏi lệ phí sản phẩm của ngân hàng.Là một phần của dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS, quý vị sẽ không bị cung cấp bất kỳ sản phẩm ngân hàng nào mà thường tính phí sản phẩm, chẳng hạn như Khoản vay Dự kiến Tiền hoàn thuế hoặc Chi phiếu Dự kiến Tiền hoàn thuế.
 • Được trợ giúp để tìm một tùy chọn miễn phí cho quý vị.IRS cung cấp một công cụ tra cứu trực tuyến dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS (tiếng Anh) để giúp quý vị tìm một dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình.
 • Nhận thông tin quan trọng về các khoản phí có thể có đối với tờ khai thuế tiểu bang.Nhiều công ty đối tác của Chương trình Khai Miễn Phí của IRS cung cấp dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế tiểu bang miễn phí. Một số công ty tính phí khai thuế tiểu bang.Hãy nhớ đọc kỹ thông tin của từng công ty.

Xin lưu ý rằng quý vị chỉ có thể nộp tờ khai thuế năm hiện tại của mình bằng cách dùng dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS. Quý vị không thể xử lý tờ khai thuế của năm trước bằng dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS.

Tờ khai thuế của năm trước chỉ có thể được nộp bằng phương thức điện tử bởi những người giúp khai thuế đã đăng ký (tiếng Anh) cho hai năm khai thuế trước đó.IRS không cho phép nộp đơn điện tử cho các tờ khai của năm trước thông qua các trang web tự chuẩn bị. Quý vị phải in, ký tên và gửi qua bưu điện các tờ khai của năm trước đó. Danh bạ Người giúp Khai thuế Liên bang có Chứng chỉ và Bằng cấp Chọn lọc (tiếng Anh) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm những người giúp khai thuế trong khu vực của quý vị, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Hồ sơ Hoàn thành Chương trình Mùa Khai thuế Hàng năm. Quý vị cũng có thể kiểm tra các tổ chức chuyên nghiệp (tiếng Anh) mà nhiều người giúp khai thuế làm việc cho họ.
 

 • Để xem số tiền còn nợ, lịch sử thanh toán hoặc thông tin khác từ tài khoản thuế của quý vị, hãy tạo lập hoặc xem tài khoản của quý vị.
 • Nhận thông tin cập nhật về tiền hoàn thuế của quý vị.
 • Luôn nhớ in ra tờ khai của quý vị sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công. Nếu quý vị quên in tờ khai của mình thì có thể yêu cầu một bản ghi miễn phí. Tùy thuộc vào loại bản ghi quý vị yêu cầu, quý vị sẽ nhận được ít nhiều thông tin từ tờ khai của mình.
 • Quý vị có thể dùng công cụ Trả Trực Tiếp để nộp tiền cho hóa đơn thuế cá nhân hoặc khoản thanh toán thuế ước tính từ tài khoản vãng lai hay tiết kiệm của mình miễn phí.