Body

Quý vị có thể nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân liên bang của mình một cách miễn phí khi sử dụng phần mềm chuẩn bị và nộp tờ khai thuế. Hãy để Free File của IRS trợ giúp cho quý vị.

Hãy kiểm tra lại vào tháng Một để nộp tờ khai thuế sử dụng Các Mẫu Tự Điền của Khai Miễn Phí.

Chọn từ Free File của IRS:

Khai Thuế Có Hướng Dẫn
(cho AGI từ $73.000 trở xuống)

 • Khai thuế liên bang miễn phí nếu quý vị đủ điều kiện
 • Trả lời các câu hỏi đơn giản
 • Khai thuế có hướng dẫn thực hiện tất cả việc tính toán
 • Khai thuế được thực hiện tại trang đối tác của IRS
 • Miễn phí khai và nộp tờ khai thuế cho một số tiểu bang

Sử Dụng Dịch Vụ Khai Thuế Có Hướng Dẫn Miễn Phí (tiếng Anh)

Mẫu Khai Tự Điền

 • Có sẵn cho bất kỳ mức thu nhập nào
 • Các mẫu điện tử miễn phí do quý vị tự điền và nộp
 • Có thể khai tờ khai thuế bằng giấy bằng cách sử dụng các mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm của IRS
 • Không có hướng dẫn khai thuế và chỉ có một số phép tính được cung cấp

Sử Dụng Biểu Mẫu Tự Điền Khai Miễn Phí (tiếng Anh)

Free File của IRS Là Gì?

Chương Trình Free File của IRS là mối quan hệ đối tác công tư giữa IRS và nhiều công ty trong ngành phần mềm khai và nộp tờ khai thuế, những công ty này cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí. Chương trình này cung cấp hai cách để người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí:

 • Khai Thuế Có Hướng Dẫn cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí trên trang web đối tác của IRS. Các đối tác của chúng tôi cung cấp dịch vụ này miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Những người đóng thuế có AGI (tiếng Anh) ở mức từ $73.000 trở xuống đủ điều kiện được khai thuế liên bang miễn phí.
 • Mẫu Tự Điền của Free File là các mẫu đơn thuế liên bang điện tử, tương đương với mẫu 1040 giấy. Quý vị nên biết cách tự khai tờ khai thuế của mình bằng cách sử dụng các hướng dẫn mẫu đơn và ấn phẩm của IRS nếu cần. Cách này cung cấp một tùy chọn miễn phí dành cho những người đóng thuế có thu nhập (AGI) (tiếng Anh) lớn hơn $73.000.

Tìm hiểu những gì quý vị cần để bắt đầu, các biện pháp bảo vệ và an ninh của quý vị, các mẫu có sẵn và nhiều thông tin khác về Free File của IRS bên dưới.

 

 1. Quý vị phải bắt đầu tùy chọn khai thuế của mình tại IRS.gov. Việc truy cập trực tiếp vào trang web của một công ty sẽ không nhận được các lợi ích được đưa ra ở đây.
 2. Chọn một tùy chọn Free File của IRS, khai thuế có hướng dẫn hoặc Các Mẫu Tự Điền của Free File.
 3. Quý vị sẽ được chuyển đến trang web của đối tác IRS để tạo tài khoản mới hoặc nếu quý vị đã là người dùng, hãy đăng nhập vào tài khoản hiện có.
 4. Khai và nộp tờ khai thuế liên bang của quý vị dưới dạng điện tử. 
 5. Nhận email khi IRS đã chấp nhận tờ khai thuế của quý vị.

Chương Trình Free File của IRS cung cấp các mẫu đơn và bảng liệt kê phổ biến nhất được nộp (tiếng Anh) cho người đóng thuế.

Chương trình Free File của IRS là Quan Hệ Đối Tác Công-Tư (Public-Private Partnership, PPP) giữa IRS và Liên Minh Free File (Free File Alliance), một liên minh của các công ty phần mềm khai thuế hàng đầu. Các đối tác của Free  File của IRS là các công ty khai thuế trực tuyến cung cấp chương trình được gọi là “IRS Free File”, cung cấp dịch vụ khai thuế và nộp tờ khai thuế liên bang điện tử miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện (một số cũng có thể cung cấp tờ khai thuế tiểu bang miễn phí). PPP của chương trình Free File của IRS không phải là một thỏa thuận hợp đồng truyền thống; quan hệ đối tác này thể hiện sự cân bằng về trách nhiệm chung và sự hợp tác phục vụ lợi ích của người đóng thuế và chính phủ Liên Bang. Các đối tác phần mềm khai thuế trực tuyến là một phần của  Liên Minh Free File (tiếng Anh), tổ chức này phối hợp với IRS để cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế liên bang điện tử miễn phí cho quý vị. Quan hệ đối tác công-tư phi lợi nhuận này được dành để giúp hàng triệu người khai và nộp tờ khai thuế liên bang của họ trực tuyến miễn phí.  

IRS không kiểm nhận bất kỳ công ty đối tác riêng lẻ nào.

Thông Tin Cá Nhân Cần Có

Thu Nhập và Các Biên Nhận

 • Các quyền lợi An Sinh Xã Hội
 • Bồi Thường Thất Nghiệp
 • Tất cả các biên nhận liên quan đến doanh nghiệp nhỏ của quý vị, nếu có
 • Các biên nhận thu nhập từ cho thuê nhà, bất động sản, tiền bản quyền, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty S, quỹ tín thác

Thu nhập khác

Những Người Khai ACA

Khai Thuế Điện Tử

 • Khi tự khai thuế và nộp tờ khai điện tử, quý vị phải ký tên và xác thực tờ khai thuế điện tử của mình. Để xác minh danh tính, hãy sử dụng AGI của năm ngoái hoặc số nhận dạng cá nhân (PIN) có chữ ký tự chọn của năm ngoái. Để ký vào tờ khai thuế điện tử, hãy sử dụng mã PIN tự chọn gồm 5 chữ số, năm số bất kỳ (trừ mã gồm tất cả các số 0) mà quý vị chọn dùng làm chữ ký điện tử của mình.
 • Nếu quý vị không biết AGI của năm ngoái, không có bản sao tờ khai thuế năm trước của mình, quý vị có thể tìm thấy thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để xem tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) của năm trước và truy cập hồ sơ thuế của quý vị.
 • Nếu quý vị không thể truy cập tài khoản trực tuyến của mình, quý vị có thể nhận bản ghi tờ khai thuế qua đường bưu điện có ghi AGI năm trước của quý vị.

Thông Tin Liên Lạc

 • Để nhận được thông báo từ công ty phần mềm Free File rằng tờ khai của quý vị đã được IRS chấp nhận, quý vị cần có địa chỉ email hợp lệ.

Thông tin của quý vị được bảo vệ khỏi bất kỳ truy cập trái phép nào trong khi được gửi đến IRS. Các công ty đối tác của Free File không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin khai thuế cho các mục đích khác ngoài việc khai tờ khai thuế mà không có sự đồng ý tự nguyện và được thông tin của quý vị. Các công ty này cũng phải tuân theo Quy Tắc Bảo Vệ Và Quyền Riêng Tư Của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang và các quy định về khai thuế điện tử của IRS.

Chúng tôi không thu thập hoặc lưu giữ thông tin về quý vị khi quý vị sử dụng dịch vụ Free File của IRS. Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng các cookie Internet vĩnh viễn. Đôi khi chúng tôi sử dụng cookie "tạm thời" hoặc "phiên" để đảm bảo rằng quý vị là người nhận chính xác đối với thông tin mà quý vị yêu cầu. Chúng sẽ bị xóa khi lượt truy cập Internet của quý vị kết thúc.

Xin lưu ý rằng quý vị chỉ có thể nộp tờ khai thuế năm hiện tại của mình bằng cách dùng dịch vụ Free File của IRS. Quý vị không thể xử lý tờ khai thuế của năm trước bằng dịch vụ Free File của IRS.

Tờ khai thuế của năm trước chỉ có thể được nộp bằng phương thức điện tử bởi những người khai thuế đã đăng ký (tiếng Anh) cho hai năm thuế trước đó. IRS không cho phép nộp điện tử đối với các tờ khai của năm trước thông qua các trang web tự khai. Quý vị phải in, ký tên và gửi qua bưu điện các tờ khai của năm trước đó. Danh Bạ Người Khai Thuế Liên Bang có Chứng Chỉ và Tiêu Chuẩn Chọn Lọc (tiếng Anh) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm những người giúp khai thuế trong khu vực của quý vị, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Hồ Sơ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm. Quý vị cũng có thể kiểm tra các tổ chức chuyên nghiệp (tiếng Anh) mà nhiều người giúp khai thuế làm việc cho họ.

 • Quý vị có thể nhận tờ khai thuế liên bang miễn phí. Nếu chưa từng sử dụng Free File, quý vị có thể chọn dịch vụ Free File của một công ty Free File dựa trên đánh giá của mình về các tiêu chuẩn dịch vụ được liệt kê trên IRS.gov. Nếu quý vị chọn một chương trình và đủ điều kiện, quý vị sẽ không bị tính phí cho việc khai và nộp điện tử tờ khai thuế liên bang.
 • Nếu quý vị đã sử dụng Free File của IRS vào năm ngoái, thì quý vị sẽ nhận được email từ chính công ty mà quý vị đã sử dụng dịch vụ này, chào mừng quý vị trở lại với dịch vụ Free File của IRS chính thức của họ. Email phải bao gồm một liên kết đến trang web Free File của IRS của công ty và giải thích cách khai thuế với trang web đó. Nếu quý vị chọn liên kết email này và đủ điều kiện, quý vị sẽ không bị tính phí cho việc khai và nộp điện tử tờ khai thuế liên bang.
 • Phí khai thuế liên bang của quý vị bị cấm:  Không người nào tham gia Chương trình Free File sẽ tính bất kỳ khoản phí nào với quý vị để khai thuế liên bang nếu quý vị đủ điều kiện. Quý vị sẽ không bị yêu cầu mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào (ví dụ, giảm giá khuyến mại) để đổi lấy việc người tham gia chương trình Free File khai tờ khai thuế Liên bang của quý vị.
 • Các sản phẩm có phí của ngân hàng không phải là một phần của Free File. Là một phần của Free File của IRS, quý vị không bị mời chào các sản phẩm ngân hàng thường tính phí sản phẩm, chẳng hạn như các sản phẩm chuyển tiền hoàn thuế (ví dụ, các khoản vay dự kiến tiền hoàn thuế (refund anticipation loans, RAL)).
 • Có thể có sẵn tờ khai miễn phí của tiểu bang: Một số công ty đối tác của Chương Trình Free File của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí. Một số khác tính phí tiểu bang. Hãy nhớ đọc kỹ thông tin của từng công ty.
 • Mỗi Công Ty Free File Đảm Bảo Tính Chính Xác Của Các Tính Toán Tiền Hoàn Thuế: Mỗi công ty nêu sự đảm bảo này trên trang web Free File của mình. Quý vị có thể trực tiếp theo dõi bất kỳ mối quan tâm nào về độ chính xác đối với công ty đã khai thuế của quý vị.
 • Quý vị có các lựa chọn: Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận dịch vụ Free File Của IRS sau khi truy cập trang web Free File của một công ty, quý vị có thể quay lại trang web Free File IRS.gov để tìm kiếm một dịch vụ Free File có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị. Mỗi công ty Free File của IRS sẽ cung cấp cho quý vị thông tin khi quý vị không đủ điều kiện, với một liên kết quay lại trang web Free File IRS.gov.
 • Tìm kiếm trợ giúp nếu quý vị cần: Nếu quý vị cần trợ giúp khi đang ở trang web Free File của IRS của công ty và thực hiện việc khai thuế của mình, thì quý vị có thể tham khảo các tùy chọn dịch vụ khách hàng miễn phí của công ty đó.
 • IRS có thể giúp tìm một lựa chọn miễn phí cho quý vị. Free File của IRS có công cụ tra cứu trực tuyến Free File của IRS để giúp quý vị tìm được một dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình.