Các thành viên trong Quân Đội Hoa Kỳ có các hoàn cảnh và quyền lợi đặc biệt về thuế. Hiểu rõ điều đó có ảnh hưởng đến quý vị và tiền thuế của quý vị như thế nào.

Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện hưởng quyền lợi thuế dành cho quân nhân hay không (Tiếng Anh).

Quân Nhân Tại Ngũ Và Cựu Quân Nhân

Phục Vụ Chiến Đấu

Nếu quý vị đang phục vụ tại một trong những khu chiến sự được IRS công nhận thì quý vị có thể loại trừ lợi tức chiến đấu khỏi bị đánh thuế (Tiếng Anh). Quý vị cũng có thể muốn biết liệu các quy tắc EITC đặc biệt (Tiếng Anh) được áp dụng có thể đem lại khoản hoàn thuế lớn hơn hay không.

Cựu Chiến Binh Khuyết Tật

Nếu quý vị là một cựu chiến binh khuyết tật thì khoản trợ cấp khuyết tật của quý vị có thể đủ điều kiện cho một số miễn trừ thuế nhất định (Tiếng Anh). Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn thuế liên bang nếu quý vị nhận được: