Chuẩn bị tờ khai thuế miễn phí cho Người đóng thuế đủ điều kiện

Chương trình Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) và chương trình Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE) của IRS cung cấp miễn phí khai thuế căn bản cho các cá nhân đủ điều kiện.

Chương trình VITA đã hoạt động hơn 50 năm. Các địa điểm VITA cung cấp trợ giúp miễn phí về thuế cho những người cần hỗ trợ trong việc chuẩn bị tờ khai thuế của chính họ, bao gồm:

  • Những người thông thường có thu nhập từ $64,000 trở xuống
  • Những người bị khuyết tật; và
  • Những người đóng thuế có trình độ tiếng Anh hạn chế

Ngoài VITA, chương trình TCE cũng giúp đỡ miễn phí về thuế, cụ thể là những người từ 60 tuổi trở lên và đặc biệt là trả lời những thắc mắc về hưu bổng và vấn đề hưu trí cho người cao niên.

Trong khi IRS quản lý các chương trình VITA và TCE, các cơ sở VITA/TCE được các đối tác của IRS vận hành với nhân viên là những tình nguyện viên muốn tạo sự khác biệt trong cộng đồng của họ. Các tình nguyện viên được IRS chứng nhận cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thường là những cá nhân đã nghỉ hưu liên kết với các tổ chức phi lợi nhuận nhận tài trợ từ IRS.

Các dịch vụ VITA/TCE không chỉ miễn phí mà còn là một nguồn đáng tin cậy để giúp khai thuế. Tất cả các tình nguyện viên VITA/TCE giúp khai thuế phải tham gia và vượt qua khóa đào tạo về luật thuế đáp ứng hoặc vượt hơn các tiêu chuẩn của IRS. Khóa đào tạo này bao gồm cả việc bảo đảm sự riêng tư và bảo mật của tất cả thông tin về người đóng thuế. Ngoài việc yêu cầu các tình nguyện viên chứng nhận kiến thức của họ về luật thuế, IRS yêu cầu kiểm tra đánh giá chất lượng cho mọi tờ khai được thực hiện tại trang VITA/TCE trước khi nộp tờ khai. Mỗi mùa khai thuế, hàng chục nghìn tình nguyện viên VITA/TCE khai và nộp hàng triệu tờ khai thuế liên bang và tiểu bang. Họ cũng hỗ trợ người đóng thuế trong việc chuẩn bị hàng nghìn tờ khai Tạo điều kiện tự hỗ trợ (FSA).

Trước khi đi tới các địa điểm

Trước khi đi tới địa điểm VITA hoặc TCE, hãy xem Ấn phẩm 3676-B (tiếng Anh) PDF để biết các dịch vụ cung cấp và xem trang Mang theo gì để chắc chắn bạn có tất cả các tài liệu và thông tin theo yêu cầu mà tình nguyện viên của chúng tôi cần biết để giúp bạn.

Ghi chú: Dịch vụ ở mỗi địa điểm có thể thay đổi tùy theo chứng nhận chuyên môn của tình nguyện viên về luật thuế mà cần có để khai thuế cho bạn.

Một số địa điểm VITA có cung cấp Dịch vụ CAA cho người đóng thuế cùng với chương trình VITA.

Ngoài ra, hãy truy cập trang web FDIC (tiếng Anh) để biết thông tin về nơi tìm ngân hàng có thể mở trương mục trực tuyến và cách chọn trương mục phù hợp với bạn.

Tìm địa điểm VITA hoặc TCE gần bạn

Các địa điểm VITA và TCE thường được đặt tại những trung tâm cộng đồng và khu lân cận, các thư viện, trường học, khu mua sắm, và nhiều địa điểm tiện lợi khác trên toàn quốc. Sử dụng Công cụ Định vị VITA (tiếng Anh) hoặc gọi số 800-906-9887 để tìm địa điểm VITA hoặc TCE gần bạn nhất.

Công cụ Định vị VITA/TCE (tiếng Anh)

Khi tìm một địa điểm TCE xin nhớ là hầu hết các địa điểm TCE đều do các chương trình Hỗ trợ thuế của Hiệp hội AARP điều hành. Sử dụng Công cụ Định vị địa điểm AARP (tiếng Anh) hoặc gọi số 888-227-7669 để tìm địa điểm Hỗ trợ thuế của TCE của AARP gần nhất từ tháng 1 đến tháng 4.

Công cụ Định vị địa điểm hỗ trợ thuế của AARP (tiếng Anh)

Ở những địa điểm thuế đặc biệt, người đóng thuế cũng có thể khai tờ khai thuế liên bang và tiểu bang cơ bản của chính mình miễn phí khi sử dụng nhu liệu khai thuế trên trang web với một tình nguyện viên được IRS chứng nhận để hướng dẫn bạn trong tiến trình khai thuế. Lựa chọn này chỉ có ở những địa điểm "Self-Prep" ("Tự khai") trong danh sách các địa điểm.

Lưu ý: Công cụ định vị địa điểm được cập nhật thường xuyên từ tháng 2 đến tháng 4.

 

Đây Là Cách Tổ Chức Của Bạn Có Thể Giúp Đẩy Người Dân Trong Khu Vực Của Bạn Thoát Khỏi Khó Khăn

Văn bản

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết