Công cụ

Tìm kiếm các công cụ thuế có sẵn cho cá nhân đóng thuế, doanh nghiệp và chuyên gia thuế. 

Dành cho cá nhân đóng thuế

Tài khoản

Tài khoản trực tuyến của bạn
Truy cập thông tin tài khoản cá nhân của bạn để xem số dư, thực hiện và xem các khoản chi trả, xem hoặc tạo các kế hoạch chi trả, quản lý các tùy chọn liên lạc, truy cập một số hồ sơ thuế cũng như xem và phê duyệt các yêu cầu ủy quyền.

Lấy Bản ghi
Yêu cầu các bản sao của hồ sơ thuế bao gồm bản ghi của các tờ khai thuế trước đây, thông tin tài khoản thuế, báo cáo thu nhập và tiền lương, và xác minh thư chứng nhận không khai thuế.

Khai Thuế

Free File
Khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí cho bạn (nếu bạn đủ điều kiện) sử dụng dịch vụ khai thuế theo hướng dẫn, tại một trang web đối tác tin cậy của IRS hoặc sử dụng các Mẫu đơn Free File tự điền của IRS.

Nhà cung cấp e-file được ủy quyền (tiếng Anh)
Tìm một nhà cung cấp e-file được ủy quyền trong khu vực của bạn, người có thể nộp tờ khai thuế của bạn bằng phương thức điện tử.

Công cụ định vị Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (tiếng Anh)
Nhận trợ giúp về thuế miễn phí cho người cao niên, người khuyết tật, người có trình độ tiếng Anh hạn chế và những người đóng thuế đủ điều kiện theo mức thu nhập.

Danh mục Người khai thuế Liên bang (tiếng Anh)
Tìm kiếm chuyên viên khai thuế trong khu vực của bạn, những người có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận.

Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu?
Theo dõi tình trạng tờ khai thuế cá nhân được điều chỉnh của bạn.

Thí điểm Direct File (tiếng Anh)
Thí điểm Direct File đã đóng kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2024. Nếu bạn đã khai thuế bằng Direct File, hãy đăng nhập an toàn vào tài khoản Direct File của bạn để xem và tải xuống tờ khai thuế của bạn.

Tải lên tài liệu của bạn

Công cụ Tải lên tài liệu của IRS (tiếng anh)
Bạn có thể tải lên các tài liệu một cách an toàn để phản hồi thư hoặc thông báo của IRS. Bạn không thể sử dụng công cụ này để khai thuế.

Tiền hoàn thuế và thanh toán

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?
Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế thu nhập của bạn cho ba năm năm gần đây nhất.

Ứng dụng di động IRS2Go
Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế, thực hiện thanh toán, tìm hỗ trợ chuẩn bị khai thuế miễn phí, đăng ký nhận các mẹo thuế và hơn thế nữa.

Tài khoản trực tuyến của bạn
Truy cập thông tin tài khoản cá nhân của bạn để xem số dư, thực hiện và xem các khoản chi trả, xem hoặc tạo các kế hoạch chi trả.

Direct Pay
Thực hiện thanh toán cho khách (không cần đăng ký) trực tiếp từ tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của bạn.

Thỏa thuận thanh toán trực tuyến
Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để thiết lập một thỏa thuận thanh toán cho số tiền thuế bạn nợ nếu bạn không đủ khả năng trả tất cả số tiền đó cùng một lúc.

Công cụ Thẩm định Đề nghị Thỏa hiệp
Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký Đề nghị Thỏa hiệp hay không, một dàn xếp để có số tiền ít hơn toàn bộ số tiền thuế bạn nợ.

Tín thuế và khấu trừ

Công cụ Trợ lý Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC)
Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không và ước tính số tiền EITC của bạn.

Tìm kiếm tổ chức miễn thuế (tiếng Anh)
Tìm kiếm tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận và tìm hiểu xem tổ chức đó có đủ điều kiện để nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế hay không.

Tra cứu Tài khoản Tín thuế cho Người mua nhà lần đầu (FTHBC) (tiếng Anh)
Kiểm tra số dư tài khoản FTHBC và lịch sử thanh toán trực tuyến.

Công cụ tính toán

Công cụ Ước tính khấu lưu thuế
Sử dụng ước tính tốt nhất của bạn cho năm tới để xác định cách hoàn thành Mẫu W-4 để bạn không bị khấu lưu thuế thu nhập liên bang quá nhiều hoặc quá ít.

Công cụ tính Khấu trừ Thuế tiêu thụ (tiếng Anh)
Xác định số tiền thuế tiêu thụ tổng quát của tiểu bang và địa phương tùy chọn mà bạn có thể khai khi bạn liệt kê các khoản khấu trừ.

Hỗ trợ người đóng thuế

Công cụ định vị Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế (tiếng Anh)
Tìm một Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế nếu vấn đề về thuế của bạn không thể xử lý trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Dành cho doanh nghiệp

Tài khoản thuế doanh nghiệp
Xem địa chỉ của bạn trong hồ sơ, chia sẻ quyền truy cập tài khoản và yêu cầu kiểm tra thuế.

Mã số thuế của Chủ lao động (EIN)
Nhận EIN của bạn trực tuyến mà không cần gọi, gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax Mẫu SS-4, Đơn xin cấp Mã số thuế của Chủ lao động (EIN) bằng giấy.

Lịch thuế trực tuyến (tiếng Anh)
Theo dõi các ngày và thời hạn thuế quan trọng của doanh nghiệp ngay từ máy tính để bàn của bạn.

Công cụ tìm kiếm và tải xuống Danh sách Tổ chức tài chính nước ngoài (FFI) của FATCA (tiếng Anh)
Sử dụng công cụ tìm kiếm và tải xuống để tìm hiểu xem một FFI đã đăng ký với FATCA hay chưa.

Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS)
Trả thuế liên bang trực tuyến hoặc qua điện thoại với EFTPS, một hệ thống chi trả thuế miễn phí. Việc đăng ký là phải có.

Dành cho chuyên gia thuế

Tài khoản Chuyên gia thuế (tiếng Anh)
Tài khoản Chuyên gia thuế cho phép bạn gửi yêu cầu ủy quyền tới tài khoản trực tuyến IRS của cá nhân đóng thuế.

Mã số thuế của Người khai thuế (PTIN) (tiếng Anh)
Yêu cầu hoặc gia hạn PTIN. Đó là bắt buộc đối với bất kỳ ai giúp khai hoặc hỗ trợ khai thuế thu nhập liên bang để nhận được thù lao.

E-Services
Đăng ký làm đối tác kinh doanh được IRS phê duyệt và tiến hành kinh doanh điện tử với IRS.