Máy tính khấu trừ Thuế tiêu thụ giúp bạn tính toán số tiền thuế tiêu tụ tổng quát của tiểu bang và địa phương mà bạn có thể yêu cầu khi khai khấu trừ từng khoản trên Bảng A (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR).

Tổng khoản khấu trừ của bạn đối với thuế thu nhập, thuế tiêu tụ và thuế tài sản của tiểu bang và địa phương được giới hạn ở mức tổng khấu trừ là $10.000 ($5.000 nếu là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế).

 

Cách thức hoạt động

Nhập thông tin của bạn cho năm thuế:

 • Tư cách khai thuế
 • Thuế tiêu thụ đã trả cho các giao dịch mua lớn nhất định
 • Thu nhập
 • Người phụ thuộc được kê khai

Những thông tin bạn cần

Chuẩn bị sẵn thông tin này:

 W-2, 1099 hoặc báo cáo thu nhập khác

 Biên lai cho các giao dịch mua lớn nhất định

 Mã ZIP của địa chỉ và thời gian sinh sống của bạn

  Sử dụng Máy tính khấu trừ Thuế tiêu thụ (tiếng Anh)

  Bảo mật và Quyền riêng tư của bạn

  Sử dụng Máy tính khấu trừ Thuế tiêu thụ không yêu cầu thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số An sinh Xã hội hoặc số tài khoản ngân hàng.

  Thông tin bạn nhập sẽ không được lưu hoặc ghi lại.

  Trợ năng

  Tìm các tính năng và vấn đề trong Trợ năng cho Máy tính khấu trừ Thuế tiêu thụ (tiếng Anh).

  Các câu hỏi thường gặp

  Không, nếu bạn chắc chắn rằng bạn ở trong cùng khu vực tài phán thuế địa phương. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nhập cả hai địa điểm. Nhiều mã ZIP có nhiều hơn một khu vực tài phán về thuế địa phương.

  Nếu bạn đã thay đổi thành phố hoặc hạt cư trú của mình (thậm chí trong cùng một mã ZIP), thì hãy nhập riêng nơi cư trú mới của bạn vào công cụ tính toán. Công cụ tính toán sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho dù hai địa điểm có thuế suất bán hàng khác nhau hay không.

  Không. Nhưng máy tính có thông tin về thuế suất tiêu thụ tại địa phương. Điều này không có trong hướng dẫn giấy. Máy tính toán cho bạn.

  Bởi vì nó thay cho việc bạn phải cộng tất cả các khoản thanh toán thuế tiêu thụ chung từ biên lai của mình, điều mà bạn luôn có quyền làm.

  Những mặt hàng "có giá cao" này thường không được mua hàng năm. Nếu số tiền trung bình hàng năm được bao gồm trong các bảng cho những giao dịch mua này, thì người đóng thuế sẽ có thể nhận được lợi ích gấp đôi cho mình: sử dụng hóa đơn thực tế của họ trong những năm họ mua những mặt hàng đó, nhưng sử dụng bảng trong tất cả các năm khác. Do đó, luật pháp quy định những hạng mục như vậy phải được hạch toán hoàn toàn bên ngoài các bảng.

  Có hai đặc điểm chính của thuế tiêu thụ tổng quát: Khoản nào bị đánh thuế (cơ sở tính thuế) và bị đánh thuế bao nhiêu (thuế suất). Trong số các tiểu bang có thuế tiêu thụ địa phương, hai đặc điểm này tạo ra ba loại cơ bản:

  1. Khi cơ sở tính thuế địa phương giống với cơ sở tính thuế tiểu bang và chỉ có một mức thuế suất bán hàng địa phương trên toàn tiểu bang – Số tiền thuế tiêu thụ địa phương có thể được bao gồm trong bảng tiểu bang sử dụng thuế suất kết hợp trên cùng mặt hàng.
  2. Khi cơ sở thuế địa phương giống với cơ sở tính thuế tiểu bang, nhưng thuế suất bán hàng địa phương khác nhau trong toàn tiểu bang – Số tiền thuế tiêu thụ địa phương có thể được tính từ số tiền tiểu bang bằng cách sử dụng tỷ lệ giữa thuế suất địa phương và thuế suất tiểu bang.
  3. Khi cả cơ sở tính thuế địa phương và thuế suất bán hàng địa phương đều khác nhau trong toàn tiểu bang – Số tiền thuế tiêu thụ địa phương phải được tính độc lập với số tiền của tiểu bang.

  Khoản khấu trừ thuế tiêu thụ chung của tiểu bang và địa phương có nghĩa là số tiền thuế tiêu thụ mà bạn thực sự đã trả. Thay vì yêu cầu bạn giữ tất cả các biên lai của mình, luật thuế cho phép bạn sử dụng các bảng thuế tiêu thụ tùy chọn do IRS cung cấp. Điều này cho phép bạn ước tính các khoản thanh toán thuế tiêu thụ của mình bằng cách sử dụng các mẫu tiêu dùng trung bình, có tính đến các thuế suất liên quan cũng như thu nhập và quy mô gia đình của bạn.
  Nếu một địa phương (được xác định là sự kết hợp tiểu bang-quận-mã ZIP) có nhiều khu vực tính thuế, công cụ tính toán sử dụng mức trung bình của thuế suất bán hàng địa phương giữa các khu vực đó để ước tính số tiền thuế tiêu thụ mà người đóng thuế trung bình ở địa phương đó thực sự đã trả. Điều này giả định rằng cư dân mua các mặt hàng chịu thuế trên toàn địa phương, không chỉ trong khu vực tài phán thuế nơi họ cư trú.

  • Ví dụ: Nếu có hai khu vực thuế trong một địa phương, với thuế suất địa phương là 1% và 2%, thì công cụ tính toán sử dụng 1,5%, là mức trung bình của hai thuế suất địa phương. Mức trung bình cung cấp ước tính chính xác hơn nhiều về thuế tiêu thụ thực sự được người đóng thuế trả ở các địa phương có nhiều khu vực tính thuế.