Body

Dịch vụ điện tử là bộ công cụ dựa trên web cho chuyên gia thuế, đại diện khai báo, ngành cho vay thế chấp mua nhà, và người trả tiền giao dịch với IRS. Để truy cập tài khoản, bạn phải chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận khi đăng nhập.

 

Nhà cung cấp dịch vụ e-file

Truy cập ứng dụng e-file của IRS và các phương thức truyền e-file.
Truy cập dịch vụ e-file (tiếng Anh)

Dịch vụ Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng (ACA)

Truy cập ứng dụng ACA cho các phương thức truyền tải TCC và ACA.Truy cập dịch vụ ACA (tiếng Anh)

Hệ thống Tiếp nhận Tờ khai thông tin (IRIS)

Truy cập ứng dụng IRIS cho TCC được sử dụng để nộp tờ khai thông tin bằng điện tử qua Hệ thống Tiếp nhận Tờ khai thông tin (IRIS).
Truy cập ứng dụng IRIS TCC (tiếng Anh)

Hệ thống Phân phối bản ghi(TDS)

Lấy bản ghi của khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp và truy cập vào Ứng dụng và Khai báo IVES.

Truy cập TDS (tiếng Anh)

So khớp TIN

Xác nhận mã số thuế và tên trước khi bạn nộp tờ khai thông tin. 


Truy cập so khớp TIN (tiếng Anh)

Giao diện chương trình ứng dụng (API) ID của khách

Truy cập ứng dụng API ID của khách cho phép giao tiếp trực tiếp với IRS cho e-Services, IVES FBP và IRIS.
Truy cập API ID của khách (tiếng Anh)

Tính khả dụng của hệ thống

Dịch vụ điện tử khả dụng 24 giờ một ngày, trừ Chủ Nhật từ 12 giờ sáng đến 4 giờ chiều giờ Miền Đông trong lúc bảo trì hệ thống.

Kho Đối tượng Bảo mật (SOR)

Nhận bản ghi lại và so khớp TIN từ hộp thư bảo mật (tiếng Anh).

Dịch vụ cơ quan nhà nước

Xem tờ khai của người đóng thuế và tạo báo cáo của tiểu bang cho dữ liệu của người tham gia e-file với chiết xuất TDS của tiểu bang và EFIN (tiếng Anh).

 

Đăng ký cảnh báo

Để nhận thông báo hệ thống ngừng hoạt động trong vài giây đăng ký Cảnh báo nhanh (tiếng Anh).


Trợ giúp với Dịch vụ điện tử

Cần trợ giúp?

  Gọi cho IRS

Dịch vụ điện tử
866-255-0654

Dịch vụ ACA và IRIS
866-937-4130

 Giờ làm việc: 6:30 sáng - 6 chiều giờ Miền Trung

Liên hệ bàn hổ trợ dịch vụ điện tử và nhiều hơn nữa (tiếng Anh)