Body

Sèvis elektwonik se yon gwoup zouti anliy pou pwofesyonèl fiskal yo, ajan ki fè rapò yo, enstitisyon ki bay ipotèk ansanm ak sila ki peye yo pou jere transaksyon yo genyen avèk IRS. Pou w konekte sou kont ou, ou dwe aksepte kondisyon akò yo lè ou konekte anliy.

 

 

Sèvis founisè E-file

Jwenn aksè nan aolikasyon e-file IRS la ak metòd transmisyon e-file yo.
Aksede a sèvis e-file yo (an anglè)

Sèvis dapre Lwa sou Swen Abòdab yo (ACA)

Aksede a aplikasyon ACA pou metòd Transmisyon TCC ak ACA.Aksede a sèvis ACA (an anglè)

Sistèm Deklarasyon Enfòmasyon yo (IRIS)

Aksede aplikasyon IRIS pou TCC ki itilize pou ranpli elektwonikman deklarasyon enfòmasyon nan Sistèm Deklarasyon Enfòmasyon (IRIS).

Aksede a aplikasyon IRIS TCC (an anglè)

Sistèm Livrezon Relve (TDS)

Jwenn transkripsyon kliyan endividyèl oswa biznis al aksè nan Aplikasyon IVES ak Rapò yo.

Aksede a TDS (an anglè)

TIN matche

Valide nimewo idantifikasyon ak non kontribyab la anvan ou soumèt deklarasyon enfòmasyon yo. 


Aksede a TIN Matche (an anglè)

Aplikasyon ID Kliyan Pwogram Entèfas (API)

Aksede Aplikasyon ID Kliyan API pèmèt kominikasyon dirèkteman ak IRS pou sèvis elektwonik, IVES FBP, ak IRIS.

API pou sèvis elektwonik (an anglè)

Disponibilite sistèm nan

Sèvis elektwonik disponib 24 èdtan pa jou eksepte dimanch 12 a.m. rive 4 p.m. ET pandan antretyen sistèm nan.

Depo Objè Sekirize (SOR)

Jwenn relve nòt ak rezilta matche TIN nan bwat lèt sekirize a (an anglè).

Sèvis ajans leta to

Gade deklarasyon kontribyab yo epi jenere rapò done patisipan e-file ak eta TDS ak ekstrè EFIN.

 

Abònman ak alèt

Pou w resevwa alèt pann sistèm nan kèk segonn abòne nan Alèt Rapid (an anglè).


Jwenn èd pou sèvis elektwonik

Ou bezwen Asistans?

  Rele IRS

Sèvis elektwonik
866-255-0654

Sèvis ACA ak IRIS yo
866-937-4130

 Orè: 6:30 a.m. rive 6 p.m. Lè Santral (CT)

Kontakte biwo asistans elektwonik ak plis ankò (an anglè)