Sèvis founisè E-file

E-file aplikasyon

Sèvi ak aplikasyon e-file sou entènèt nou an pou vin yon founisè otorize e-file oswa wè epi mete ajou aplikasyon ki egziste deja yo (an anglè).

Se sèlman atravè yon aplikasyon e-file apwouve ke pwofesyonèl enpo yo, ki se moun ki fè deklarasyon elektwonik (EROs) (an anglè), pratikan Sikilè 230(an anglè), oswa ajan rapò (RAs) (an anglè), kapab jwenn aksè nan Sistèm livrezon transkripsyon an. ERO yo dwe ranpli senk deklarasyon oswa plis nan yon sezon enpo pou yo ka elijib. Sikilè 230 pratikan sèlman bezwen aplike epi yo dwe apwouve.

Aksè aplikasyon e-file (an anglè)

*kalifikasyon ebzije pou konekte


E-fichye transmisyon

Ou dwe genyen yon non itilizatè ak modpas e-Sèvis ak yon aplikasyon e-file ranpli anvan w patisipe.

A2A

Metòd sa a itilize Enskripsyon Otomatik (AE) pou enskri epi kenbe sistèm aplikasyon kliyan A2A yo. AE bay yon koòdone itilizatè pou enskri ak kenbe sistèm aplikasyon kliyan A2A pou chanèl A2A IRS la. Pou plis enfòmasyon, gade gid itilizatè Enskripsyon Otomatik la (an anglè) PDFak kijan pou w vin yon founisè otorize e-file (an anglè).

Aksè A2A Otomatik Enskripsyon (an anglè)

*kalifikasyon ebzije pou konekte

IFA

Metòd transmisyon sa a pèmèt itilizatè yo konekte nan e-Sèvis epi telechaje yon fichye. Pou plis enfòmasyon gade Pub. 4164, Gid e-fichye modènize pou devlopè lojisyèl ak transmetè (an anglè) PDF.

Transmèt lè l sèvi avèk IFA (an anglè)

*kalifikasyon ebzije pou konekte

Aksè kesyonè Sistèm Tès Asirans (ATS).

Devlopè lojisyèl yo dwe jwenn aksè nan kont e-Sèvis yo pou soumèt kesyonè pou chak fòm y ap teste. Ou dwe yon itilizatè otorize sou yon aplikasyon e-file IRS ranpli epi ou dwe gen direktè a oswa itilizatè yo akòde otorite direktè a konsantman oswa ou dwe yon ofisyèl responsab oswa itilizatè delege ak Ajoute & Chanje Pake Lojisyèl Enfòmasyon yo akòde otorite.

Retounen nan e-Sèvis (an anglè)