Person working on laptop

Sèvis sou Entènèt

 Zouti sou entènèt pou pwofesyonèl taks

 

Jwenn Aksè a Sèvis sou Entènèt

Person working on a laptop while accessing their smartphone.

Sistèm PTIN

Sitiyasyon:   Sou Entènèt

Renouvle oswa enskri pou 2022

Renouvle oswa Enskri (an anglè)

   

Demann pou Delegasyon Pouvwa oswa Otorizasyon pou Enfòmasyon Fiskal

Revize opsyon pou soumèt delegasyon pouvwa a (POA) oswa otorizasyon pou enfòmasyon fiskal la (TIA) (an anglè). Chwazi apati Kont Fiskal Pwofesyonèl, Soumèt Fòm 2848 ak 8821 Anliy, oswa fòm yo pa mwayen faks oswa lapòs.

Sèvi Kliyan Ou (an anglè)

Sèvis sou Entènèt, Kont Fiskal Pwofesyonèl (an anglè), EINs, deklarasyon, fòm, otorizasyon tyès, pwosedi ak konsèy taks

Rete an Règ (an anglè)

Depliyan 230, Kondisyon PTIN, dilijans rezonab, règleman pou preparatè

Resevwa Fòmasyon Kontinyèl (an anglè)

Konferans sou entènèt, Fowòm Taks atravè Peyi a sou entènèt, akreditasyon