Person working on laptop

Sèvis Elektwonik

Zouti sou entènèt pou pwofesyonèl fiskal yo

Aksede a Sèvis elektwonik

Kont Pwofesyonèl Fiskal

Soumèt POA ak TIA, Gade tout otorizasyon CAF ou yo epi dekonekte sou entènèt la

Itilize kont Fiskal Pwofesyonèl (an anglè)
Person working on a laptop while accessing their smartphone.

Sistèm PTIN

Renouvle oubyen enskri pou 2023

Renouvle oubyen Enskri (an anglè)

   

Demann pou Manda oubyen Otorizasyon pou Enfòmasyon Fiskal

Revize opsyon yo pou  soumèt manda (POA) oubyen otorizasyon pou enfòmasyon fiskal (TIA)  (an anglè) . Chwazi ant Kont Fiskal Pwofesyonèl, Soumèt Fòm 2848 ak 8821 sou entènèt, oubyen fòm pa fask oubyen pa imel.
 

Sèvi kliyan ou yo (an anglè)

Sèvis elektwonik, Kont Fiskal Pwofesyonèl, (Nimewo Idendifikasyon Anplwaye) EINs, depose, fòm, otorizasyon twazyèm pati yo, pwosedi ak konsèy fiskal yo

Rete konfòme (an anglè)

Sikilè 230, Egzijans nan zafè PTIN, dilijans rezonab, konfòmite preparatè

Jwenn Edikasyon Konplemantè (an anglè)

Seminè, Foròm Fiskal Nasyonal sou entènèt, akreditasyon