Sa ou Bezwen Konnen (an Anglè)

Anpil moun oblije soumèt yon rapò enpo Ozetazini chak ane, tandiske zòt chwazi pou yo soumèt yon rapò pou yo reklame kredi oubyen lòt benefis.

Body

Lòt Resous (an Anglè)