Sèvis lwa sou swen abòdab (ACA)

ACA Aplikasyon pou TCC

Sèvi ak Aplikasyon ACA pou TCC, pou patisipe nan depoze elektwonikman fòm enfòmasyon ACA (Fòm 1094-B, 1095-B, 1094-C ak 1095-C).

Patisipan yo ka resevwa yon TCC pou twa wòl diferan:

  • Transmetè,
  • Pwomotè lojisyèl ak/oswa
  • Emetè

Ofisyèl ki responsab yo ak kontak ki endike nan aplikasyon an dwe ranpli pwosesis Enskripsyon Aksè Sekirize anvan yo kòmanse pwosesis aplikasyon an. Pou plis enfòmasyon konsènan ranpli elektwonik fòm enfòmasyon ACA, al gade nan Pwogram AIR ki anba a.

Aksè aplikasyon ACA pou TCC (an anglè)

*Kalifikasyon egzije pou konekte


Pwogram transmisyon AIR

Ou dwe anrejistre pou e-Sèvis epi ou dwe fè yon aplikasyon pou yon kòd kontwòl transmetè pou ka ranpli.

ISS-A2A

Yo itilize enskripsyon otomatik (AE) pou enskri epi kenbe sistèm aplikasyon kliyan A2A yo. Pou plis enfòmasyon, gade Gid enskripsyon otomatik pou founisè ACA (an anglè)PDF ak sant enfòmasyon ACA pou pwofesyonèl enpo (an anglè).

Aksè ISS-A2A enskripsyon otomatik (an anglè)

*Kalifikasyon egzije pou konekte

ISS-UI

Sèvi ak AIR ISS-UI pou telechaje yon fichye pou transmisyon. Pou plis enfòmasyon gade Piblikasyon 5165 (an anglè)PDF.

Transmèt lè l sèvi avèk ISS-UI (an anglè)

*Kalifikasyon egzije pou konekte


Retounen nan e-Sèvis (an anglè)