Thông Tin Bổ Sung về Direct Pay của IRS

Direct Pay Có Hiệu Quả cho Tôi Không?

Direct Pay là một dịch vụ miễn phí cho phép quý vị thanh toán thuế trực tuyến từ tài khoản ngân hàng của quý vị đến IRS.

Direct Pay cho phép quý vị trả trực tiếp cho IRS. Đây không phải là một cách để nhận tiền hoàn thuế trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị.

Cá nhân đóng thuế có thể sử dụng Direct Pay để thanh toán cho các loại tờ khai sau:

 • Thuế Thu Nhập Mẫu 1040
 • 1040 Thanh Toán Cho Chăm Sóc Sức Khỏe (trước đây gọi là thanh toán "trách nhiệm được chia sẻ")
 • 1040ES (Thuế Ước Tính)
 • 1040X (Tờ Khai Được Điều Chỉnh)           
 • Thỏa Thuận Trả Góp
 • 4868 (Gia hạn khai thuế)
 • 5329 (Thuế bổ sung cho kế hoạch đủ điều kiện)

Tham khảo bảng mẹo của chúng tôi để chọn tùy chọn nào trong Direct Pay cho các loại thanh toán khác nhau (tiếng Anh) và giới hạn về khoảng thời gian được phép cho mỗi loại.

Nếu quý vị nộp tờ khai thuế doanh nghiệp riêng với tờ khai thuế cá nhân, quý vị không thể sử dụng Direct Pay cho các khoản thanh toán doanh nghiệp. Quý vị có thể đăng ký với Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử (EFTPS) để thanh toán miễn phí từ tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp của quý vị.

Vâng, cho mỗi khoản thanh toán thực hiện quý vị sẽ nhận được số xác nhận. Quý vị cũng có tùy chọn gửi xác nhận thanh toán qua email.  Quý vị nên giữ một bản sao của mỗi số xác nhận trong trường hợp quý vị cần sửa đổi hoặc hủy bỏ thanh toán. 

Direct Pay chỉ xác nhận khoản thanh toán của quý vị đã nộp. Để đảm bảo việc thanh toán được rút thành công khỏi tài khoản ngân hàng của quý vị, hãy kiểm tra sao kê ngân hàng của quý vị, hoặc xem tài khoản IRS của quý vị ít nhất 48 giờ sau ngày thanh toán theo yêu cầu.

Direct Pay của IRS hoạt động tốt nhất với:

 •  Internet Explorer 11 (hoặc cao hơn) và cao hơn trên Windows 10
 • Firefox 80 (hoặc cao hơn), hoặc Safari 12, 13 và 14, trên iOS
 • Chrome 85 (hoặc cao hơn) trên Android 8, 9, và 10

Quý vị có thể gặp sự cố khi sử dụng Direct Pay với các trình duyệt web khác, (ví dụ, IE 11 trên Windows 7). Nếu quý vị gặp sự cố dùng các tùy chọn thanh toán khác có sẵn.   

EFTPS được sử dụng cho hầu hết các khoản thanh toán của doanh nghiệp. EFTPS có thể tiết kiệm thời gian nếu quý vị thực hiện thanh toán thuế ước tính theo quý hoặc thanh toán thường xuyên. Direct Pay có thể nhanh hơn nếu quý vị có thời hạn thanh toán tức thời và chưa bao giờ dùng EFTPS.

Khác Biệt Giữa Direct Pay và EFTPS
Tính năng Direct Pay EFTPS
Cần đăng ký Không Có; lần đầu tiên người dùng phải nhận mã PIN bằng thư
Hạn chế đối với thanh toán nhiều lần Cho đến 2 khoản thanh toán hiện tại hoặc tương lai mỗi ngày (24 giờ); nếu thoát khỏi ứng dụng, quý vị phải kiểm chứng lại danh tính của mình khi quay trở lại Cho phép tối đa 4 khoản thanh toán hiện tại hoặc tương lai (ví dụ: thuế ước tính) mỗi phiên và tối đa 5 khoản thanh toán mỗi ngày (24 giờ); đối với các khoản thanh toán trả góp hàng tháng theo kế hoạch thanh toán cho số tiền quá hạn, quý vị phải đăng nhập cho mỗi lần thanh toán
Xem các khoản thanh toán quá khứ và đang chờ xử lý (sắp tới và tương lai) Nếu quý vị lưu số xác nhận của mình, quý vị có thể tìm một thanh toán Direct Pay tại một thời điểm. (Đối với lịch sử thanh toán đầy đủ trong 24 tháng trước, hãy đăng ký và đăng nhập vào Tài Khoản của quý vị.) Xem tất cả các khoản chi trả đang chờ xử lý cộng với 16 tháng chi trả trước đây đã trả qua EFTPS. (Đối với lịch sử thanh toán đầy đủ trong 24 tháng trước, hãy đăng ký và đăng nhập vào Tài Khoản của quý vị.)
Thanh toán miễn phí bằng điện thoại Không; trả phí cho một công ty đối tác nếu trả tiền qua điện thoại bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Có; thanh toán tự động miễn phí bằng  điện thoại luôn sẵn có (24/7 ngay cả trong khoảng thời gian bảo trì trang web)
Phục vụ khách hàng trực tiếp qua điện thoại Giới hạn; gọi số điện thoại của EFTPS để giúp xác định thanh toán bị mất hoặc xác nhận danh tính của quý vị Có; người phục vụ trực tiếp luôn sẵn có để được trợ giúp thanh toán (24/7)
Giới hạn số tiền thanh toán Phải dưới $10 triệu mỗi lần thanh toán Phải dưới $50 triệu mỗi lần thanh toán

Cả hai Direct Pay và EFTPS:

 • cho phép thanh toán từ tài khoản thanh toán hoặc tiếc kiệm một tổ chức tài chính Hoa Kỳ
 • coi các khoản thanh toán đến hạn vào ngày thanh toán là được thực hiện đúng hạn, ngay cả khi việc rút tiền qua ngân hàng thực sự xảy ra sau đó. (Các khoản thanh toán trên $25.000 và các khoản thanh toán được thực hiện vào cuối tuần, ngày lễ ngân hàng và sau 1 giờ chiều Giờ Miền Đông của một ngày làm việc có thể được rút vào ngày làm việc tiếp theo.)
 • cung cấp bằng chứng thanh toán của quý vị qua số xác nhận và tùy chọn email
 • cho phép lập lịch thanh toán trước 365 ngày
 • cho phép các khoản thanh toán chờ xử lý bị hủy đến 2 ngày trước ngày thanh toán theo lịch

Cả hai phương pháp thanh toán đều không cho phép thanh toán từ các ngân hàng nước ngoài mà không có liên kết ở Hoa Kỳ. Không có hệ thống trực tuyến nào hoạt động từ 11:45 chiều đến nửa đêm Giờ Miền Đông.

Quý vị có thể trả tới hai khoản thanh toán Direct Pay trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Để thanh toán lần thứ ba, hãy thử lại 24 giờ sau lần đầu tiên trong hai lần thanh toán.

Quý vị không thể thanh toán nhiều hơn $9.999.999.99 khi sử dụng Direct Pay. Quý vị có thể thực hiện chúng thông qua EFTPS hoặc chuyển khoản cùng ngày, hoặc quý vị có thể chia một khoản tiền lớn thành hai hay nhiều khoản chi nhỏ hơn cho Direct Pay.

Làm Sao Tôi…

Chọn tùy chọn "Thực hiện thanh toán" trên trang Direct Pay chính. Sau đó, quý vị sẽ cần lựa chọn lý do thanh toán, áp dụng như thế nào, và năm thuế mà quý vị muốn áp dụng. Nếu quý vị không phải thanh toán khoản nợ trên tờ khai thuế, quý vị có thể cần xem lại hướng dẫn của chúng tôi về việc chọn lý do thích hợp để thanh toán (tiếng Anh).

Quý vị có thể lập lịch thanh toán trước 365 ngày.  Sau khi chọn tùy chọn " Thực hiện thanh toán ", tại Bước 3 của ứng dụng,  quý vị sẽ được nhắc chọn ngày thanh toán.

Miễn là quý vị đã ghi lại số xác nhận của mình, hoặc yêu cầu gửi email cho quý vị, quý vị có thể sử dụng số đó để tra cứu, sửa đổi hoặc hủy thanh toán theo lịch trước khi xảy ra. Chọn "Tra cứu khoản thanh toán" trên trang Direct Pay chính để nhập số xác nhận của quý vị và thực hiện thay đổi. Quý vị có đến hai ngày làm việc trước ngày thanh toán để hủy hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Quý vị chỉ có thể thực hiện hoặc lên lịch một thanh toán tại một thời điểm bằng cách sử dụng Direct Pay của IRS. Nếu quý vị yêu cầu xác nhận qua email, quý vị sẽ nhận được lời nhắc bằng email hai ngày trước ngày thanh toán theo lịch.  Nếu không, quý vị sẽ cần tự mình theo dõi ngày thanh toán trong tương lai. Để lập lịch thanh toán thuế ước tính diễn ra vào các khoảng thời gian trong năm và kiểm tra tình trạng của chúng, việc chi trả qua EFTPS có thể nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nếu quý vị thực hiện thanh toán cho số tiền quá hạn của thỏa thuận trả góp hàng tháng quý vị có thể thiết lập thanh toán định kỳ theo Đơn Xin Kế Hoạch Thanh Toán Trực Tuyến. (Hãy nhớ rằng lãi và tiền phạt sẽ bị tính vào bất kỳ số dư nào chưa thanh toán).
 

Mỗi lần quý vị nhập lại Direct Pay sau khi đóng nó, Direct Pay kiểm chứng thông tin cá nhân của quý vị từ tờ khai thuế năm trước mà quý vị chọn. Thông tin này không cần thiết phải cùng một năm thuế mà quý vị đang thực hiện việc thanh toán. Nó có thể từ 5 đến 6 năm trước tuỳ thuộc vào thời gian trong năm.

Số xác nhận của quý vị xác nhận rằng quý vị đã chấp thuận cho IRS rút tiền từ ngân hàng. Nếu rút tiền thành công, quý vị sẽ được ghi có vào ngày quý vị chọn trên Direct Pay, mặc dù phải mất đến hai ngày làm việc mới thực sự được giải quyết. Các khoản thanh toán nộp sau 8 giờ chiều Giờ Miền Đông cho cùng một ngày sẽ xuất hiện như thể chúng được đưa vào ngày làm việc tiếp theo trong tài khoản trực tuyến của quý vị

Để xác minh việc thanh toán của quý vị đã được xử lý thành công, hãy kiểm tra tài khoản thuế trực tuyến của quý vị hai ngày sau ngày làm việc mà quý vị đã lên lịch rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng của mình. Tài khoản thuế trực tuyến của quý vị sẽ cho biết có bị từ chối một nỗ lực thanh toán hay không.  Nếu khoản thanh toán vẫn được liệt kê là "Pending” (“Đang chờ xử lý"), hãy kiểm tra lại sau ba ngày làm việc để xem việc thanh toán có được trả lại hay đảo ngược không.  Nếu có, quý vị có thể gửi lại để tránh tiền lãi và tiền phạt.

Quý vị cũng có thể kiểm tra với ngân hàng của mình sau hai ngày làm việc để đảm bảo việc thanh toán được thông qua. Nếu ngân hàng của quý vị xác nhận việc thanh toán của quý vị đã được xử lý, nhưng nó không xuất hiện trong Tài Khoản Trực Tuyến của IRS của quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại

Quý vị có thể thực hiện thanh toán cho người khác nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế.  Trong Step 2 (Bước 2), “Verify Identity (Xác Thực Danh Tính)”, chọn "MarriedFiled Joint Return" (Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế)  là tình trạng khai thuế của quý vị, sau đó nhập thông tin của người vợ/chồng chính (tên đầu tiên trên tờ khai thuế).

Direct Pay của IRS yêu cầu một số định tuyến ngân hàng Hoa Kỳ (ABA). Số chín chữ số này thường được in trên séc (tiếng Anh) hoặc có sẵn ở ngân hàng của quý vị. Nếu quý vị có một tài khoản của ngân hàng quốc tế có liên kết tại Hoa Kỳ, ngân hàng đó có thể cung cấp số định tuyến. Direct Pay không chấp nhận các mã SWIFT. Các tùy chọn thanh toán khác có sẵn nếu quý vị cần thanh toán từ một ngân hàng nước ngoài mà không có số định tuyến của Hoa Kỳ.

Nếu quý vị nhận được một thông báo đến hạn thanh toán gần đây hoặc thư tín, quý vị sẽ thấy số tiền quý vị cần trả và ngày đến hạn. Thông báo có thể đã được gửi trước khi nhận khoản thanh toán cuối cùng của quý vị. Cá nhân đóng thuế có thể xem số dư tài khoản trực tuyến mới nhất.

Nếu quý vị không thể đăng nhập hay cung cấp thông tin cần thiết cho việc đăng ký tài khoản, quý vị có thể yêu cầu bản sao của bản ghi tài khoản được gửi cho quý vị. Hãy chắc chắn yêu cầu “tax account transcript” ("bản ghi tài khoản thuế”) cho mỗi năm thuế mà quý vị muốn (tới 10 năm trước), không phải là “tax return transcript,” ("bản ghi tờ khai thuế") bảng liệt kê các thông tin trên tờ khai thuế quý vị đã nộp.
 

Từ ngày 1 tháng Một đến ngày đến hạn khai thuế ban đầu của quý vị, xin đến trang Direct Pay chính và chọn nút "Thực hiện thanh toán". Trên trang sau đó,

 • Chọn “Extension” ("Gia hạn") là “Reason for Payment” ("Lý do thanh toán"). Trường “Apply Payment to...” ("Áp dụng Thanh toán cho..." ) sau đó sẽ bắt đầu với "4868", số của IRS cho mẫu yêu cầu gia hạn) 
 • Xác minh danh tính của quý vị và thực hiện thanh toán

Nếu quý vị hoàn tất quá trình này thành công, khoản thanh toán của quý vị sẽ được ghi có cho năm thuế mà quý vị yêu cầu gia hạn hồ sơ và quý vị sẽ tự động được gia hạn. Quý vị sẽ không cần phải gửi Mẫu 4868, Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế. Quý vị có thể xác minh gia hạn của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý vị

Quý vị có thể trả những gì quý vị dự đoán sẽ nợ hoặc một phần của nợ. Tuy nhiên, việc gia hạn hồ sơ không kéo dài thời hạn trả những gì quý vị nợ. Nó chỉ cho quý vị thêm thời gian để nộp tờ khai thuế. Nếu quý vị không trả những gì quý vị nợ bởi hạn chót ban đầu, quý vị vẫn có thể nợ các hình phạt và tiền lãi.

Sự gia hạn thường là đến giữa tháng 10 cùng năm, ngay cả trong những năm mà tờ khai đến hạn muộn hơn ngày 15 tháng 4. Quý vị không được chọn thời gian gia hạn. Điều này cũng giống như vậy đối với hầu hết người đóng thuế, thường là 6 tháng. Kiểm tra trang gia hạn thời gian khai thuế của chúng tôi hoặc Mẫu 4868 (tiếng Anh)của năm này để đảm bảo quý vị không lỡ thời hạn gia hạn.

Giải Quyết Vấn Đề

Số xác nhận Direct Pay của quý vị chỉ xác nhận nỗ lực rút tiền từ ngân hàng của quý vị. Thật không may, có lúc khoản thanh toán không được xử lý, chẳng hạn nếu quý vị không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Nếu quý vị đã kiểm tra với ngân hàng của quý vị và có bằng chứng về việc thanh toán được ghi nợ tài khoản ngân hàng của quý vị, nhưng nó bị thiếu trong tài khoản trực tuyến của IRS hai ngày sau ngày thanh toán, hãy liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại.

Nếu chúng tôi không thể xử lý thanh toán của quý vị, quý vị sẽ nhận được bằng email hoặc thư, một thông báo thanh toán bị trả lại yêu cầu quý vị gửi lại khoản thanh toán một lần nữa. Nếu chúng tôi áp dụng tiền phạt, quý vị sẽ nhận được thông báo thứ hai bằng thư với số tiền phạt. 

Nếu quý vị đã kiểm tra sao kê ngân hàng của mình và có bằng chứng về việc thanh toán được ghi nợ từ tài khoản ngân hàng của quý vị, nhưng quý vị nhận được một thông báo rằng chúng tôi đã không nhận được tiền, hãy liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại trên thông báo của quý vị.  Khoản thanh toán có thể đã bị áp dụng sai lệch, hoặc thông báo có thể được gửi đi trước khi nhận được khoản thanh toán.
 

Direct Pay chỉ có thể xác minh danh tính của quý vị với thông tin từ một trong các tờ khai thuế của quý vị trong quá khứ (từ 5-6 năm trở lại tùy thuộc vào thời gian trong năm). Điều đó có nghĩa là nếu quý vị thanh toán cho năm thuế hiện tại (ví dụ Thanh Toán Ước Tính 1040ES) hoặc tờ khai thuế hơn 6 năm trước, quý vị sẽ cần chọn một năm khác để xác nhận thông tin của mình.

Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng tờ khai gần đây nhất để xác minh. Quý vị không thể dùng Direct Pay để thanh toán nếu:

 • Quý vị chưa bao giờ nộp tờ khai thuế liên bang
 • Quý vị thực hiện thanh toán cho tờ khai thuế liên bang đầu tiên

Vì Direct Pay hoạt động mà không cần đăng nhập, quý vị sẽ cần kiểm chứng danh tính của mình mỗi khi truy cập lại Direct Pay sau khi đóng. Hãy đảm bảo quý vị nhập tên và địa chỉ của mình chính xác như trên tờ khai thuế mà quý vị đang sử dụng để kiểm chứng. Nếu tên hoặc địa chỉ của quý vị đã thay đổi, xin thử chọn một năm trước hoặc sau để kiểm chứng và nhập thông tin từ năm đó.

Quý vị sẽ cần nhập tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của mình cho mỗi khoản thanh toán quý vị thực hiện, ngay cả khi quý vị giữ ứng dụng mở giữa các khoản thanh toán. Nếu quý vị thanh toán thường xuyên hoặc nhiều có nhiều khoản thanh toán, hãy cân nhắc đăng ký với EFTPS, được bảo vệ bằng mật khẩu.

Đáng tiếc, Direct Pay không thể lấy số xác nhận của quý vị sau khi quý vị rời khỏi ứng dụng. Sử dụng tùy chọn email của Direct Pay có thể giúp quý vị giữ lại số xác nhận của mình.

IRS thường không liên hệ với người đóng thuế qua email. Tuy nhiên, nếu quý vị nhận được một email có thương hiệu của IRS, có thể là do quý vị yêu cầu xác nhận email về khoản thanh toán của mình khi sử dụng Direct Pay. Nếu quý vị nghĩ mình nhận được một email giả mạo từ một người tự nhận là đại diện cho IRS, hãy làm theo lời khuyên của chúng tôi về việc báo cáo các hành động lừa đảo.