Thông tin bổ sung về công cụ Trả Trực Tiếp của IRS

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ Trả Trực Tiếp của IRS:

 1. Tại sao tôi không thể chọn năm thuế của mình trên trang xác minh?
 2. Tôi nhận được thông báo rằng công cụ Trả Trực Tiếp không thể xác minh danh tính của tôi, tôi nên làm gì?
 3. Tôi có thể dùng khoản thanh toán Trả Trực Tiếp cho những loại tờ khai, thông báo hoặc chương trình trả tiền nào?
 4. Tôi có thể thực hiện khoản thanh toán của doanh nghiệp bằng công cụ Trả Trực Tiếp không?
 5. Tôi có thể dùng thẻ tín dụng hay ghi nợ với công cụ Trả Trực Tiếp không?
 6. Tôi nên làm gì nếu nhận được thư điện tử từ IRS về việc thực hiện giao dịch mà tôi đã không thực hiện?
 7. Làm cách nào để biết được tôi nợ bao nhiêu tiền?
 8. IRS xác minh danh tính của tôi bằng cách nào?
 9. Tôi đã xác minh danh tính của mình tháng trước khi tôi dùng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS. Tôi có cần xác minh lại danh tính của mình vào tháng này không?
 10. IRS có lưu lại thông tin cá nhân của tôi không?
 11. Tôi đã nhận được một số xác nhận cho khoản thanh toán gần đây của mình nhưng khoản tiền đó đã không được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng của tôi. Liệu khoản thanh toán của tôi có thực sự được xử lý hay không?
 12. Có giới hạn nào đối với số tiền thanh toán tôi có thể thực hiện với công cụ Trả Trực Tiếp không?
 13. Có giới hạn nào đối với tần suất thanh toán tôi có thể thực hiện với công cụ Trả Trực Tiếp không?
 14. Làm cách nào để tôi hủy thanh toán?
 15. Tôi có thể lên lịch cho khoản thanh toán trong tương lai không?
 16. Tôi có thể thực hiện khoản thanh toán trả trong cùng một ngày không?
 17. Tôi có thể thiết lập việc thanh toán định kỳ bằng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS không?
 18. Tôi bị mất số xác nhận từ công cụ Trả Trực Tiếp, tôi có thể lấy lại số đó không?
 19. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ tiền trong tài khoản của tôi?
 20. Tôi có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng quốc tế không?
 21. Công cụ Trả Trực Tiếp của IRS có khác với EFTPS hay không?
 22. Công cụ Trả Trực Tiếp của IRS hỗ trợ những trình duyệt nào?

Tại sao tôi không thể chọn năm thuế của mình trên trang xác minh?

Công cụ Trả Trực Tiếp chỉ có thể xác minh danh tính của quý vị với thông tin từ 6 năm khai thuế trước đó. Điều đó có nghĩa là nếu khoản thanh toán của quý vị là dành cho năm thuế hiện tại (ví dụ: Khoản thanh toán ước tính trên mẫu 1040-ES) hoặc một tờ khai thuế từ hơn 6 năm trước thì quý vị sẽ cần chọn tờ khai của một năm khác để xác minh thông tin của mình. IRS khuyến nghị quý vị nên sử dụng tờ khai gần nhất để xác minh.

Tôi nhận được thông báo rằng công cụ Trả Trực Tiếp không thể xác minh danh tính của tôi, tôi nên làm gì?

Công cụ Trả Trực Tiếp sử dụng thông tin từ tờ khai thuế của năm trước để xác minh danh tính của quý vị. Năm thuế quý vị sử dụng để xác minh không nhất thiết phải là năm thuế của khoản thanh toán. Đảm bảo rằng quý vị nhập tên và địa chỉ của mình giống như trên tờ khai thuế của quý vị cho năm thuế quý vị chọn để xác minh. Quý vị có thể thấy hữu ích khi sử dụng tờ khai gần đây nhất của mình hoặc thử sử dụng thông tin của quý vị từ một năm khác.

Tôi có thể dùng khoản thanh toán Trả Trực Tiếp cho những loại tờ khai, thông báo hoặc chương trình trả tiền nào?

Quý vị có thể dùng công cụ Trả Trực Tiếp để thực hiện thanh toán cho các loại thanh toán này (tiếng Anh) hoặc cho các tờ khai sau:

 • 1040, 1040-A, 1040-EZ
 • 1040-ES (Thuế ước tính)
 • Hợp đồng trả góp
 • 1040-X (Bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp)
 • 4868 (Gia hạn nộp hồ sơ thuế)
 • 5329 (Thuế bổ sung đối với chương trình đủ điều kiện)
 • 1040 Khoản thanh toán Chăm sóc Sức khỏe (trước đây gọi là thanh toán "Trách nhiệm chung")

Tôi có thể thực hiện khoản thanh toán của doanh nghiệp bằng công cụ Trả Trực Tiếp không?

Công cụ Trả Trực Tiếp không dành cho các khoản thanh toán của doanh nghiệp. Quý vị có thể đăng ký với Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS) để thực hiện việc chi trả trực tuyến miễn phí từ một tài khoản ngân hàng dành cho kinh doanh. Xin vào trang eftps.gov (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tôi có thể dùng thẻ tín dụng hay ghi nợ với công cụ Trả Trực Tiếp không?

Không, thanh toán bằng công cụ Trả Trực Tiếp được thực hiện thông qua khoản ghi nợ ACH từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Để thanh toán bằng thẻ tín dụng hay ghi nợ, xin truy cập trang www.RS.gov/payments và chọn Trả bằng thẻ. Lưu ý: các bên xử lý thẻ có thể tính phí.

Tôi nên làm gì nếu nhận được thư điện tử từ IRS về việc thực hiện giao dịch mà tôi đã không thực hiện?

IRS thường không liên lạc với người đóng thuế qua thư điện tử. Tuy nhiên, nếu quý vị nhận được thư điện tử ghi là từ IRS thì có thể là do quý vị đã yêu cầu thư điện tử xác nhận việc thanh toán của mình khi sử dụng công cụ Trả Trực Tiếp. Nếu quý vị nghĩ rằng mình đã nhận được một thư điện tử lừa đảo từ một người tự xưng là hoặc đại diện cho IRS thì hãy làm theo lời khuyên của chúng tôi về việc báo cáo các nỗ lực mồi chài qua điện thư.

Làm cách nào để biết được tôi nợ bao nhiêu tiền?

Nếu quý vị nhận được thông báo hay thư thì tài liệu đó sẽ cho biết ngày đến hạn thanh toán, số tiền quý vị cần thanh toán và hướng dẫn về những việc cần làm tiếp theo. Nếu quý vị là người đóng thuế cá nhân đã nộp Mẫu 1040 thì quý vị cũng có thể truy cập trang Lấy bản ghi và làm theo các hướng dẫn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng phải mất từ 5 đến 10 ngày để bản ghi tài khoản đến được với quý vị qua thư bưu điện.

IRS xác minh danh tính của tôi bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ một trong những tờ khai thuế được xử lý năm trước của quý vị để xác minh danh tính. Ở bước hai, quý vị có thể chọn một trong các tờ khai thuế của sáu năm trước để xác minh danh tính. Năm đó không nhất thiết phải là năm thuế của khoản thanh toán.

Tôi đã xác minh danh tính của mình tháng trước khi tôi dùng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS. Tôi có cần xác minh lại danh tính của mình vào tháng này không?

Có, quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình mỗi lần sử dụng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS.

IRS có lưu lại thông tin cá nhân của tôi không?

Không, với công cụ Trả Trực Tiếp, IRS chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để xác minh danh tính của quý vị và đưa khoản thanh toán của quý vị vào đúng hồ sơ thuế.

Tôi đã nhận được một số xác nhận cho khoản thanh toán gần đây của mình nhưng khoản tiền đó đã không được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng của tôi. Liệu khoản thanh toán của tôi có thực sự được xử lý hay không?

Khoản thanh toán của quý vị thường mất tối đa hai ngày làm việc để được xử lý và các khoản thanh toán được gửi sau 8 giờ tối, giờ miền đông sẽ bắt đầu được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Hãy giữ số xác nhận để lưu lại trong hồ sơ của quý vị.

Có giới hạn nào đối với số tiền thanh toán tôi có thể thực hiện với công cụ Trả Trực Tiếp không?

Có, các khoản thanh toán lớn hơn $9,999,999.99 đều không thể được thực hiện qua công cụ Trả Trực Tiếp. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đó có thể được thực hiện qua EFTPS hay chuyển khoản cùng ngàyire.

Có giới hạn nào đối với tần suất thanh toán tôi có thể thực hiện với công cụ Trả Trực Tiếp không?

Có, quý vị không thể thực hiện nhiều hơn hai khoản thanh toán bằng công cụ Trả Trực Tiếp trong vòng 24 giờ. Vui lòng thử lại sau khi khoảng thời gian đó đã qua.

Làm cách nào để tôi hủy thanh toán?

Nếu quý vị đã lên lịch thanh toán qua công cụ Trả Trực Tiếp của IRS thì quý vị có thể sử dụng số xác nhận của mình từ khoản thanh toán để truy cập tính năng Tra cứu Khoản thanh toán. Quý vị có thể sửa đổi hoặc hủy thanh toán theo lịch muộn nhất là hai ngày làm việc trước ngày thanh toán. Thông báo qua thư điện tử quý vị nhận được khi lên lịch thanh toán sẽ có số xác nhận.

Tôi có thể lên lịch cho khoản thanh toán trong tương lai không?

Có, quý vị có thể lên lịch thanh toán trước tối đa 365 ngày.

Tôi có thể thực hiện khoản thanh toán trả trong cùng một ngày không?

Có, với công cụ Trả Trực Tiếp của IRS, quý vị có thể chọn ngày hiện tại và khoản thanh toán của quý vị sẽ được ghi nhận ngay hôm nay. Tuy nhiên, khoản thanh toán của quý vị đến hạn bất kể công cụ Trả Trực Tiếp có khả dụng hay không, vì vậy xin lên kế hoạch trước để tránh tiền phạt và tiền lãi.

Tôi có thể thiết lập việc thanh toán định kỳ bằng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS không?

Quý vị chỉ có thể gửi một khoản thanh toán tại một thời điểm bằng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS. Ngoài ra, nếu quý vị đang thực hiện thanh toán theo một hợp đồng trả góp thì hãy cân nhắc sử dụng ứng dụng Thỏa thuận Chi trả Trực tuyến để thiết lập các khoản thanh toán định kỳ. Xin lưu ý rằng tiền lãi và tiền phạt sẽ được tính trên bất kỳ số tiền còn thiếu nào.

Tôi bị mất số xác nhận từ công cụ Trả Trực Tiếp, tôi có thể lấy lại số đó không?

Thật không may là ứng dụng Trả Trực Tiếp hiện không thể truy xuất số xác nhận của quý vị sau khi quý vị thoát khỏi ứng dụng này.

Điều gì xảy ra nếu không có đủ tiền trong tài khoản của tôi?

Nếu khoản thanh toán của quý vị bị trả lại thì quý vị sẽ nhận được thông báo hoàn trả khoản thanh toán trong thư thông báo cho quý vị để gửi lại khoản thanh toán của mình. Quý vị có thể bị tính một khoản tiền phạt và quý vị sẽ nhận được một thông báo bổ sung báo cho quý vị biết về số tiền.

Tôi có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng quốc tế không?

Công cụ Trả Trực Tiếp của IRS yêu cầu số định tuyến ngân hàng Hoa Kỳ (ABA). Con số gồm chín chữ số này thường được in trên chi phiếu (tiếng Anh) hoặc được lấy từ ngân hàng của quý vị. Nếu quý vị có tài khoản với một ngân hàng quốc tế có chi nhánh tại Hoa Kỳ thì ngân hàng đó có thể cung cấp số định tuyến. Xin lưu ý rằng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS không chấp nhận mã SWIFT.

Công cụ Trả Trực Tiếp của IRS có khác với EFTPS hay không?

Có. Mặc dù quý vị có thể sử dụng một trong hai ứng dụng để thực hiện các khoản thanh toán thuế cá nhân trực tuyến nhưng công cụ Trả Trực Tuyến của IRS không yêu cầu quá trình đăng ký.

Công cụ Trả Trực Tiếp của IRS hỗ trợ những trình duyệt nào?

Công cụ Trả Trực Tiếp của IRS được kiểm tra để sử dụng tối ưu với các kết hợp trình duyệt và hệ điều hành sau: IE11 (và cao hơn) trên Windows 7, Firefox 38 (hoặc cao hơn), Safari 8 và 9 trên iOS, Chrome 42 (và cao hơn) trên Android 4 và 5. Nếu quý vị sử dụng một số kết hợp khác thì quý vị có thể vẫn sử dụng được công cụ Trả Trực Tiếp của IRS, nhưng nếu quý vị gặp phải vấn đề thì các tùy chọn thanh toán khác là có sẵn.

Trang chủ Trả Trực Tiếp