Chủ đề số 301, Nộp tờ khai khi nào, cách nào, và ở đâu

Khi nào nộp tờ khai

Nếu bạn là người nộp thuế theo năm dương lịch và năm thuế của bạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12, thì ngày đáo hạn nộp thuế thu nhập cá nhân liên bang thường là ngày 15 tháng 4 hàng năm. Nếu bạn sử dụng năm tài chính (năm thuế kết thúc vào ngày cuối cùng của bất cứ tháng nào không phải tháng 12), ngày đáo hạn nộp tờ khai của bạn là ngày thứ 15 của tháng thứ tư sau khi kết thúc năm tài chính của bạn. Nếu ngày đáo hạn nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ chính thức, ngày đáo hạn được dời đến ngày làm việc kế tiếp. Đối với tờ khai thuế năm 2023, ngày đến hạn cho hầu hết mọi người là ngày 15 tháng 4, 2023 (ngày 17 tháng 4, 2024 nếu bạn sống ở Maine hoặc Massachusetts).

Tờ khai thuế của bạn được xem là nộp kịp thời nếu phong bì có ghi địa chỉ đúng, dán đủ tem, được đóng dấu của bưu điện, và được ký gửi qua bưu điện vào ngày đáo hạn. Nếu nộp bằng điện tử, thì ngày giờ tại múi giờ của bạn khi đệ nộp tờ khai thuế sẽ cho biết bạn nộp tờ khai thuế đúng lúc hay không. Bạn sau đó sẽ được xác nhận bằng điện tử là IRS đã nhận tờ khai nộp bằng điện tử của bạn.

Nếu bạn đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang tại khu vực chiến đấu hoặc trong một chiến dịch dự phòng hoặc nằm trong nhà thương vì bị thương tích trong khu vực hoặc chiến dịch đó, sau khi kết thúc năm thuế nhưng trước ngày đến hạn khai thuế, bạn có thể có thêm thời gian để nộp và đóng thuế. Bạn thường có ít nhất là 180 ngày sau khi bạn rời khỏi khu vực chiến đấu/chiến dịch dự phòng để khai thuế. Xin xem Ấn phẩm 3, Hướng dẫn về thuế cho Lực lượng Vũ trang (tiếng Anh). Nếu Sở Thuế vụ quyết định bạn bị ảnh hưởng bởi một thảm hoạ được liên bang tuyên bố, một trận hỏa hoạn nghiêm trọng hoặc một hành động khủng bố hoặc quân sự, bạn có thể được thêm đến một năm sau ngày đáo hạn của tờ khai thuế để khai và trả tiền thuế, tuỳ theo thời hạn do Sở Thuế vụ quy định. Nếu bạn đang sống và làm việc bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico hoặc trong quân đội hoặc hải quân đang làm nhiệm vụ bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, bạn có thể đủ điều kiện để được gia hạn tự động 2 tháng để nộp và trả tiền thuế mà không cần nộp Mẫu 4868, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân (tiếng Anh). Bạn sẽ bị tính lãi đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán trước ngày đến hạn thông thường cho đến ngày thuế được thanh toán. Vui lòng tham khảo "What if You Can't File on Time? (Nếu bạn không thể nộp tờ khai đúng hạn thì sao?" trong Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) và hướng dẫn trong Mẫu 4868 (tiếng Anh).

Gia hạn nộp đơn - Nếu không thể nộp đúng hạn tờ khai thuế thì bạn nên yêu cầu gia hạn thời gian để khai thuế. Để được gia hạn tự động 6 tháng về việc khai thuế, bạn có thể nộp Mẫu 4868 trước ngày đáo hạn khai thuế. Đệ nộp yêu cầu gia hạn trước ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế. Gia hạn thời gian để nộp tờ khai thuế không phải là gia hạn thời gian để trả tiền thuế do đó bạn sẽ bị tính tiền lời nếu không trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế ban đầu. Bạn cũng có thể bị phạt trả chậm trên bất cứ khoản nợ thuế nào bạn không trả trước ngày đáo hạn ban đầu. Muốn biết thêm thông tin về gia hạn, xin xem Gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuếNgày đến hạn nộp tờ khai thuế liên bang là khi nào và tôi có đủ điều kiện được gia hạn không? (tiếng Anh) và Chủ đề số 304.

Cách khai thuế

Bạn có thể khai thuế bằng điện tử. Thông thường bạn nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 3 tuần kể từ ngày IRS nhận được tờ khai thuế của bạn, lại càng nhanh hơn nếu bạn yêu cầu trực tiếp gửi vào trương mục chi tiêu hoặc trương mục tiết kiệm của bạn. Phần lớn các chuyên viên khai thuế đều có khai thuế bằng điện tử với dịch vụ soạn hồ sơ khai thuế và có thể tính lệ phí khai thuế điện tử cho bạn.

Ngoài ra, nếu bạn tự khai thuế bằng nhu liệu khai thuế thì bạn có thể phải trả lệ phí nộp tờ khai bằng điện tử. Tuy nhiên, bạn có thể đủ điều kiện được nộp đơn bằng điện tử miễn phí thông qua Free File. Muốn biết thêm thông tin về cách nộp đơn bằng điện tử thông thường, hãy xem Tùy chọn nộp Tờ khai bằng điện tử cho Cá nhân.

Nếu bạn gửi qua đường bưu điện Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) bằng giấy thì có thể mất từ sáu tuần để được cứu xét. Về việc chậm trể, kiểm tra hoạt động và dịch vụ hiện hành của IRS (tiếng Anh). Nhớ đính kèm:

Ký tên vào tờ khai - Để ký tên vào tờ khai điện tử, xin xem Chủ đề số 255 và Cách ký tên vào tờ khai thuế khi tôi e-file? (tiếng Anh)

Khi ký tên vào tờ khai thuế trên giấy:

  • Nếu bạn khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải ký tên vào tờ khai thuế. Nếu người vợ/chồng không ký được vì một tình trạng y tế và yêu cầu bạn ký vào đơn, xin ký tên người vợ/chồng của bạn vào chỗ thích hợp, tiếp theo với chữ "By (tên của bạn), Spouse". Xin nhớ ký vào chỗ ký tên thông thường của bạn. Đính kèm một tuyên bố có ngày và đã được ký tên bởi bạn trong đó có ghi số mẫu tờ khai thuế bạn dùng, năm thuế, lý do người vợ/chồng của bạn không thể ký tờ khai, và người vợ/chồng của bạn đã đồng ý để bạn ký thay họ. Nếu bạn là người giám hộ cho người vợ/chồng không có khả năng về tâm thần, bạn có thể ký đơn thay cho người vợ/chồng với tư cách là "guardian (người giám hộ)".
  • Nếu người vợ/chồng của bạn không ký tờ khai thuế được vì bất cứ lý do nào khác, bạn chỉ có thể ký thay nếu bạn có một giấy ủy quyền pháp lý có hiệu lực. Bạn nên đính kèm tài liệu ủy quyền pháp lý với tờ khai thuế. Có thể dùng Mẫu 2848, Giấy ủy quyền và tuyên bố của Người đại diện (tiếng Anh) cho mục đích này.
  • Nếu bạn khai thuế cho một trẻ vị thành niên không tự ký được, bạn ký tên đứa trẻ theo sau là chữ "by" ("bởi"), rồi chữ ký của bạn, và mối quan hệ với bạn, chẳng hạn như "parent" ("cha mẹ") hoặc "guardian for minor child" ("người giám hộ cho trẻ vị thành niên").

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn và ký tên thay một người quá cố, xin tham khảo Chủ đề số 356.

Nơi khai thuế

Khi bạn e-file tờ khai, do được chuyển đi bằng điện tử nên bạn không cần lo lắng về việc gửi có đến đúng nơi hay không. Tuy nhiên, khi nộp tờ khai bằng giấy, gửi tờ khai đến địa chỉ ghi trong bảng hướng dẫn cho mẫu bạn nộp. Xem Nơi nộp tờ khai thuế bằng giấy có hoặc không có thanh toán.

Khi nợ tiền thuế - Cho các tùy chọn thanh toán điện tử, xin truy cập Thanh toán. Cách khác là bạn có thể đính kèm séc hoặc lệnh phiếu với tờ khai thuế bằng giấy hoặc với Mẫu 1040-V, Phiếu thanh toán (tiếng Anh) năm 2023, nếu bạn nộp bằng điện tử:

  • Ghi trả séc hay lệnh phiếu cho "United States Treasury" (Bộ Tài chính Hoa Kỳ).
  • Trên mặt trước của thanh toán, xin ghi tên họ, địa chỉ, mã số thuế (SSN, ITIN, EIN), số điện thoại ban ngày, năm thuế và loại mẫu đơn mà bạn nộp (thí dụ, 2023 Form 1040 (Mẫu 1040 năm 2023)).
  • Kèm thanh toán riêng với tờ khai thuế: không kẹp hay đính kèm theo cách khác hoặc Mẫu 1040-V vào tờ khai thuế của bạn. 
  • Không gửi tiền mặt qua bưu điện với tờ khai của bạn.

Nếu bạn khai thuế bằng phần mền khai thuế, xem chỉ dẫn của phần mềm để biết cách trả tiền thuế thông qua phần mềm. Để biết thêm thông tin về việc trả tiền thuế bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, ví điện tử, tùy chọn thanh toán điện tử khác, hay tiền mặt, vào trang Thanh toán. Để có thêm thông tin về trả tiền thuế của bạn, xin tham khảo hướng dẫn trên mẫu và Chủ đề số 158.

Nếu bạn không thể trả tiền nợ thuế - Nếu bạn không thể trả hết tiền nợ thuế trên tờ khai thuế thì IRS có thể giúp bạn sắp xếp tiền trả. Muốn biết thêm thông tin để biết cần phải làm gì nếu không thể trả tiền thuế, xin tham khảo Chủ đề số 202.