Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Cần làm gì nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế

Quý vị cần nhiều thời gian hơn để khai thuế liên bang? Trang này sẽ cung cấp thông tin về cách xin gia hạn thời gian khai thuế. Xin nhớ rằng:

  • Việc gia hạn thời gian khai thuế không cho phép quý vị gia hạn thời gian trả tiền thuế của quý vị.
  • Quý vị nên ước tính và trả tiền nợ thuế trước ngày đáo hạn thông thường để tránh bị phạt.
  • Quý vị phải nộp đơn xin gia hạn trước ngày đến hạn khai thuế.

Nộp Đơn Xin Gia Hạn bằng Điện Tử Miễn Phí

Cá nhân khai thuế , bất kể thu nhập, có thể sử dụng Free File để nộp đơn xin gia hạn khai thuế bằng điện tử.

  • Nộp đơn này sẽ cho quý vị đến ngày 15 tháng 10 để khai thuế.
    • Nếu ngày 15 tháng 10 rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ hợp pháp, thì ngày đến hạn sẽ bị lùi lại cho đến ngày làm việc tiếp theo. Tờ khai thuế của quý vị được coi là nộp đúng hạn nếu phong bì đề đúng địa chỉ, đóng dấu bưu điện và được gửi qua thư bưu điện trước ngày đến hạn.
  • Để được gia hạn, quý vị phải ước tính tiền thuế của mình trên đơn này và đồng thời phải trả bất cứ khoản thuế nào quý vị nợ.

Xin gia hạn khi trả tiền thuế

Quý vị có thể xin gia hạn bằng cách trả tất cả hoặc một phần khoản thuế thu nhập ước tính đến hạn của mình và nêu rõ rằng khoản thanh toán là cho gia hạn bằng cách sử dụng Direct PayHệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bằng Điện Tử (EFTPS), hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Bằng cách này, quý vị sẽ không phải nộp đơn xin gia hạn riêng biệt và quý sẽ nhận được số xác nhận cho hồ sơ của mình.

Đơn Xin Gia Hạn Theo Tình Trạng Khai Thuế

Cá Nhân

Có thể áp dụng quy tắc đặc biệt  nếu quý vị:

Doanh Nghiệp và Công Ty

Các Mẫu Đơn Khác