Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Quý vị cần nhiều thời gian hơn để khai thuế liên bang? Trang này sẽ cung cấp thông tin về cách xin gia hạn khai thuế. Xin nhớ rằng:

  • Gia h: khai thun nhii gian hơn để khai thuế liên để đóng thuun
  • Quý vị nên ước tính và đóng thuế trước ngày đáo hạn thông thường để tránh bị phạt.
  • Quý vị phải nộp đơn xin gia hạn trước ngày đáo hạn khai thuế.

Nộp Đơn Xin Gia Hạn bằng Điện Tử Miễn Phí

Người khai thuế cá nhân có thể sử dụng Free File để nộp đơn xin gia hạn khai thuế bằng đường điện tử.

  • Nộp đơn này sẽ cho quý vị đến ngày 15 tháng 10 để khai thuế.

  • Để được gia hạn, quý vị phải ước tính tiền thuế của mình trên đơn này và đồng thời phải thanh toán bất cứ khoản thuế nào quý vị nợ.

Xin gia hạn khi đóng thuế

Sử dụng Direct Pay, Hệ Thống Đóng Thuế Liên Bang Điện Tử (Electronic Federal Payment System, hoặc EFTPS), thẻ tín dụng hoặc thẻ chi tiêu, quý vị có thể xin gia hạn bằng cách thanh toán tất cả hoặc một phần khoản thuế thu nhập ước tính của mình và nêu rõ rằng quý vị đóng khoản thuế này cho mục đích xin gia hạn.

Đơn Xin Gia Hạn Theo Tình Trạng Khai Thuế

Cá Nhân

Mẫu Đơn 4868 , Đơn Gia Hạn Tự Động Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh) PDF

Có thể áp dụng điều lệ đặc biệt nếu quý vị:

Doanh Nghiệp và Công Ty

Mẫu Đơn 7004, Đơn Xin Gia Hạn Tự Động Khai Thuế Lợi Tức Doanh Nghiệp, Thông Tin, và Bản Khai Thuế Khác (tiếng Anh) PDF

Mẫu Đơn 1138, Gia Hạn Trả Tiền Thuế của Công Ty Muốn Dời Ngược Tiền Lỗ Kinh Doanh Thực Sự (tiếng Anh) PDF

Các Mẫu Khác

Mẫu Đơn 2350, Đơn Xin Gia Hạn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ (Dành cho Công Dân Hoa Kỳ và Ngoại Nhân Đủ Tiêu Chuẩn Được Tín Thuế Đặc Biệt (tiếng Anh) PDF

Mẫu Đơn 4768, Đơn Xin Gia Hạn Khai Thuế và/hoặc Trả Thuế Địa Ốc Hoa Kỳ (và Chuyển Tiếp Bỏ Qua Thế Hệ) (tiếng Anh) PDF

Mẫu Đơn 5558, Đơn Xin Gia Hạn Khai Thuế Chương Trình Nhân Viên (tiếng Anh) PDF

Mẫu Đơn 8809, Đơn Xin Gia Hạn Khai Thông Tin Thuế (tiếng Anh) PDF

Mẫu Đơn 8868, Đơn Xin Gia Hạn Khai Tổ Chức Miễn Thuế (tiếng Anh) PDF

Mẫu Đơn 8892, Đơn Xin Gia Hạn Nộp Mẫu Đơn 709 và/hoặc Tiền Trả Thuế Quà Tặng/Chuyển Sang Thế Hệ Khác (tiếng Anh) PDF