Gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế

Cần làm gì nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế

Bạn cần nhiều thời gian hơn để khai thuế liên bang? Trang này sẽ cung cấp thông tin về cách xin gia hạn thời gian nộp tờ khai. Xin nhớ rằng:

  • Việc gia hạn thời gian nộp tờ khai không cho phép bạn gia hạn thời gian trả tiền thuế của bạn.
  • Bạn nên ước tính và trả tiền nợ thuế trước ngày đáo hạn thông thường để tránh bị phạt.
  • Bạn phải nộp đơn xin gia hạn trước ngày đến hạn khai thuế.
  • Người đóng thuế ở một số khu vực thiên tai không cần nộp đơn gia hạn bằng điện tử hoặc bằng giấy. Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không và ngày đến hạn của tờ khai của bạn.

E-file Đơn xin gia hạn bằng điện tử miễn phí

Cá nhân nộp tờ khai, bất kể thu nhập, có thể sử dụng Free File của IRS để nộp đơn xin gia hạn nộp tờ khai bằng điện tử.

  • Nộp đơn này sẽ cho bạn đến ngày 15 tháng 10 để nộp tờ khai.
    • Nếu ngày 15 tháng 10 rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ hợp pháp, thì ngày đến hạn sẽ bị lùi lại cho đến ngày làm việc tiếp theo. Tờ khai thuế của bạn được coi là nộp đúng hạn nếu phong bì đề đúng địa chỉ, đóng dấu bưu điện và được gửi qua thư bưu điện trước ngày đến hạn.
  • Để được gia hạn, bạn phải ước tính tiền thuế của mình trên đơn này và đồng thời phải trả bất cứ khoản thuế nào bạn nợ.

Xin gia hạn khi trả tiền thuế

Bạn có thể xin gia hạn bằng cách trả bằng điện tử tất cả hoặc một phần khoản thuế thu nhập ước tính đến hạn của mình và nêu rõ rằng khoản thanh toán là cho gia hạn. Bạn có thể thực hiện thanh toán trong ngày bằng cách sử dụng các dịch vụ trong tài khoản trực tuyến. Bạn có thể lên lịch thanh toán bằng Direct Pay bằng cách sử dụng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS), hoặc bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nếu chỉ báo được chọn khi thực hiện thanh toán, bạn sẽ không phải nộp đơn xin gia hạn riêng biệt và quý sẽ nhận được số xác nhận cho hồ sơ của mình.

Mẫu đơn xin gia hạn theo tư cách khai thuế

Có thể áp dụng quy tắc đặc biệt  nếu bạn:

Doanh nghiệp và Công ty

Các mẫu đơn khác