Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Trong Các Tình Huống Thiên Tai

Tìm thông tin về các điều khoản miễn áp dụng thuế gần đây nhất cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi các tình huống thiên tai.

Xem Câu hỏi thường gặp (FAQ) dành cho Nạn Nhân Thiên Tai (tiếng Anh) để biết định nghĩa về người đóng thuế bị ảnh hưởng.

Để biết về miễn áp dụng thuế trước đây do IRS cung cấp trong các tình huống thiên tai dựa trên các tuyên bố của FEMA về hỗ trợ cá nhân, vui lòng truy cập Vòng Quanh Quốc Gia (tiếng Anh).

Miễn áp dụng thuế gần đây

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Ida 

  • IRS đang cung cấp nhiều loại miễn áp dụng thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Ida. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Ida (tiếng Anh).

Miễn áp dụng thuế cho nạn nhân Cháy Rừng ở California 

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Dorian 

  • IRS đang cung cấp nhiều loại miễn áp dụng thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Dorian. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Dorian (tiếng Anh).

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Michael 

  • IRS đang cung cấp nhiều loại miễn áp dụng thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Michael. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Michael (tiếng Anh).

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Florence

  • IRS đang cung cấp nhiều loại miễn áp dụng thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Florence. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Florence (tiếng Anh).

Các niên thuế trước

Không thấy thông tin quý vị đang tìm kiếm?