Giảm nhẹ gánh nặng thuế trong các tình huống thiên tai

Tìm thông tin về các điều khoản cứu trợ thuế gần đây nhất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi các tình huống thiên tai.

Xem Câu hỏi thường gặp (FAQ) dành cho Nạn nhân Thiên tai (tiếng Anh) để biết định nghĩa về người đóng thuế bị ảnh hưởng.

Để biết về cứu trợ thuế trước đây do IRS cung cấp trong các tình huống thiên tai dựa trên các tuyên bố của FEMA về hỗ trợ cá nhân, vui lòng truy cập Bản tin Around the Nation (tiếng Anh).

Cứu trợ thuế gần đây

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Dorian (tiếng Anh)

  • IRS đang cung cấp nhiều loại cứu trợ thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Dorian. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Dorian (tiếng Anh).

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Michael (tiếng Anh)

  • IRS đang cung cấp nhiều loại cứu trợ thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Michael. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Michael (tiếng Anh).

Giúp đỡ nạn nhân của Bão Florence (tiếng Anh)

  • IRS đang cung cấp nhiều loại cứu trợ thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi Bão Florence. Để biết thông tin cập nhật mới nhất, hãy xem trang Bão Florence (tiếng Anh).

Cứu trợ cho nạn nhân cháy rừng ở California (tiếng Anh)

Quý vị không thấy thông tin mình đang tìm kiếm?