IRS: Các nạn nhân bão ở Florida đủ điều kiện cho chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế; Hạn chót ngày 18 tháng 4, các ngày khác được gia hạn đến ngày 15 tháng 8

IR-2023-94, ngày 5/2/2023

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ thông báo rằng các nạn nhân bão ở Florida nay được lùi thời hạn đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 để khai các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau và tiến hành chi trả thuế.

IRS đang cung cấp cứu trợ cho bất kỳ khu vực nào được Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) (tiếng Anh) chỉ định do các cơn lốc xoáy, bão lớn và lũ lụt xảy ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4. Điều này có nghĩa là các cá nhân và hộ gia đình cư trú hoặc kinh doanh ở Quận Broward đủ điều kiện để được giảm nhẹ gánh nặng thuế. Các khu vực khác được bổ sung sau này vào khu vực thiên tai cũng sẽ đủ điều kiện nhận chương trình cứu trợ tương tự. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện luôn có trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế hoãn nhiều thời hạn chót để khai thuế và chi trả thuế bắt đầu từ ngày 04/12/2023, và dựa trên tuyên bố thiên tai của FEMA ngày 27 tháng 4. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 08/15/2023, để khai thuế và chi trả bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 8 để nộp bất kỳ tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2022 nào và các tờ khai thuế doanh nghiệp khác mà đến hạn ban đầu vào ngày 18 tháng 4. Họ cũng sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 8 để thanh toán mọi khoản thuế đến hạn ban đầu đối với những tờ khai thuế này. Người đóng thuế sẽ có thêm thời gian, ngay cả khi họ không yêu cầu gia hạn khai thuế trước ngày 18 tháng 4.

Cùng những điều khác, điều này cũng có nghĩa là những người đóng thuế đủ điều kiện sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 8 để đóng góp vào IRA và các tài khoản tiết kiệm y tế của họ năm 2022.

Thời hạn ngày 15 tháng 8 cũng áp dụng cho các khoản thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý, thường đến hạn vào ngày 18 tháng 4 và ngày 15 tháng 6.

Thời hạn ngày 15 tháng 8 cũng áp dụng cho các tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 1 tháng 5 và ngày 31 tháng 7 năm 2023. Ngoài ra, các khoản phạt đối với tiền gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 04/12 và trước ngày 04/27 sẽ được hủy bỏ miễn là các khoản tiền gửi được thực hiện trước ngày 04/27/2023.

Trang cứu trợ thiên tai của IRS (tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để gia hạn.

Những người đóng thuế cá nhân bị ảnh hưởng cần thêm thời gian để khai thuế, sau hạn chót ngày 15 tháng 8, phải nộp yêu cầu gia hạn bằng giấy bằng cách sử dụng Mẫu 4868 (tiếng Anh). Đó là vì các tùy chọn khai thuế điện tử để yêu cầu gia hạn không còn sau ngày 18 tháng 4.

Bằng cách nộp mẫu này, những người đóng thuế ở khu vực thiên tai sẽ có thời hạn đến ngày 16 tháng 10 để khai thuế, mặc dù các khoản thanh toán thuế vẫn đến hạn vào ngày 15 tháng 8. Truy cập IRS.gov/extensions để biết chi tiết.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với cơ quan này để nhận được chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế trên. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt do khai thuế trễ hoặc chi trả muộn từ IRS, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc gửi tiền ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ điều kiện nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai cho năm xảy ra thiệt hại (trong trường hợp này, tờ khai thuế năm 2023 thường được nộp vào đầu năm 2024) hoặc tờ khai thuế cho năm trước (nghĩa là tờ khai thuế năm 2022 thường được nộp vào năm 2023). Hãy nhớ ghi số tuyên bố của FEMA – 4709-DR − trên bất kỳ tờ khai thuế yêu cầu bồi thường thiệt hại nào. Xem Ấn Phẩm 547 để biết thêm chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do các cơn bão này gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).