Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Current Tax Tips

Free tax help available in-person and online

Tax Tip 2019-37, April 8, 2019

Things taxpayers should know about claiming dependents

Tax Reform Tax Tip 2019-35, April 3, 2019

Công cụ trực tuyến giúp người đóng thuế kiểm tra tình trạng hoàn thuế của họ

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-33, ngày 1 tháng 4 năm 2019 Người đóng thuế nộp tờ khai thuế của họ để đáp ứng thời hạn nộp thuế sắp tới nên biết rằng cách dễ nhất để kiểm tra số tiền hoàn thuế của họ là sử dụng "Where’s My Refund?" (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?) Công cụ này có sẵn trên IRS.gov và thông qua ứng dụng IRS2Go. Cách nhanh nhất để nhận được khoản hoàn thuế đó là dùng công cụ khai thuế điện tử và chuyển khoản trực tiếp của IRS.

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.