Details on using e-signatures for certain forms

FS-2021-12, September 2021 — To help reduce burden for the tax community, the IRS allows taxpayers to use electronic or digital signatures on certain paper forms they cannot file electronically. The agency is balancing the e-signature option with critical security and protection needed against identity theft and fraud. Understanding the importance of electronic signatures to the tax community, the IRS offers an overview about using them on certain forms.

Kiểm soát các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em của quý vị: Cách sử dụng cổng cập nhật của IRS để đăng ký chuyển khoản trực tiếp, thay đổi tài khoản hoặc dừng tất cả các khoản thanh toán

FS-2021-11, Tháng 8, 2021 — Nhiều gia đình đang hỏi làm thế nào để họ có thể thay đổi tài khoản ngân hàng để nhận khoản thanh toán Tín thuế Thuế Trẻ em hàng tháng.

Tín Thuế Trẻ Em: Hầu hết các gia đình đủ điều kiện sẽ tự động nhận được khoản chi trả hằng tháng. Đối với tất cả những người khác, dưới đây là ba bước để nhận trợ giúp

FS-2021-10, tháng Bảy năm 2021 — Bắt đầu từ ngày 15 tháng Bảy, hàng triệu gia đình ở Mỹ sẽ tự động nhận được khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em hằng tháng từ Bộ Tài Chánh và Sở Thuế Vụ

Under the American Rescue Plan, employers are entitled to tax credits for providing paid leave to employees who take time off related to COVID-19 vaccinations

FS-2021-09, April 2021 — The American Rescue Plan Act of 2021 allows small and midsize employers, and certain governmental employers, to claim refundable tax credits that reimburse them for the cost of providing paid sick and family leave to their employees due to COVID-19, including leave taken by employees to receive or recover from COVID-19 vaccinations.

Thông tin chi tiết về những thay đổi đối với người đóng thuế đã nhận khoản Tín Thuế Bảo Phí trả trước năm 2020

FS-2021-08, Tháng 4/2021 — Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 đình chỉ yêu cầu người đóng thuế tăng tiền nợ thuế bằng toàn bộ hoặc một phần khoản Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) trả trước bị trả thừa (APTC bị trả thừa) cho năm thuế 2020. Khoản APTC bị trả thừa của người đóng thuế là khoản tiền chênh lệch giữa Tín Thuế Bảo Phí trả trước (APTC) của người đóng thuế so với số tiền Tín Thuế Bảo Phí (PTC) của người đó.

How to report foreign bank and financial accounts

FS-2021-07, April 2021 — U. S. persons maintain overseas financial accounts for a variety of legitimate reasons, including convenience and access.

Thư cung cấp thông tin từ IRS về các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

FS-2021-06, Tháng 4 năm 2021 — Đối với những người đóng thuế đã nhận được thư từ Sở Thuế Vụ về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của họ, dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Cập nhật thông tin chi tiết về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba

FS-2021-05, Tháng 3/2021 — Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố đang giải ngân khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba (EIP3) cho người dân một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Thêm thông tin chi tiết về đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

FS-2021-04, Tháng 3/2021 — Sở Thuế Vụ, thay mặt Bộ Ngân khố, đã làm việc để nhanh chóng bắt đầu phân phối các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba được Quốc hội ủy quyền trong Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ vào tháng 3/2021. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về đợt chi trả kích thích kinh tế này, khác với hai đợt chi trả kích thích kinh tế đầu tiên vào năm 2020, được gọi là EIP1 và EIP2.

Understand how to report large cash transactions

FS-2021-03, February 2021 — Although many cash transactions are legitimate, the government can often trace illegal activities through payments reported on complete, accurate Forms 8300, Report of Cash Payments Over $10,000 Received in a Trade or Business. Here are facts on who must file the form, what they must report and how to report it.

Sẵn sàng khai thuế: Hiểu những thay đổi trong cuộc sống có thể ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai thuế năm 2020 được nộp trong năm nay

FS-2021-02, Tháng 2/2021 — Vào ngày 2/12, Sở Thuế Vụ sẽ bắt đầu xử lý các tờ khai thuế năm 2020. Năm nay, lần đầu tiên Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có một số thay đổi khác và một số trường hợp đặc biệt liên quan đến COVID-19 mà Sở Thuế Vụ muốn người đóng thuế cân nhắc trước khi khai thuế.

Tax professionals: How to use new "Submit Forms 2848 and 8821 Online"

FS-2021-01, January 2021 — Tax professionals can use a new online tool to upload authorization forms with either electronic or handwritten signatures. This new tool is part of the Internal Revenue Service’s efforts to develop remote transaction options that help tax practitioners and their individual and business clients reduce face-to-face contact.

News Release and Fact Sheet Archive

Find an archive of news releases and fact sheets from November 2002 and news releases and a listing of fact sheets from 1997.