News Releases for Frequently Asked Questions

IRS updates answers to states and local governments on taxability and reporting of payments from Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds

IR-2022-165, September 28, 2022 — The IRS today updated its frequently-asked-questions on Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFR Funds).

IRS revises frequently asked questions about the 2021 Child Tax Credit and Advance Child Tax Credit

IR-2022-139, July 14, 2022 — The IRS today issued a revised set of frequently asked questions for the 2021 Child Tax Credit. These frequently asked questions (FAQs) are released to the public in Fact Sheet 2022-32, July 14, 2022.

IRS issues FAQs on the reinstated Superfund chemical excise tax to assist affected taxpayers

IR-2022-131, June 24, 2022 — The Internal Revenue Service today issued frequently asked questions (FAQs) regarding the reinstated Superfund chemical excise tax to help those taxpayers who may be impacted and tax professionals.

IRS revises FAQs for Tax Year 2021 Earned Income Tax Credit

IR-2022-110, May 25, 2022 — The IRS today revised frequently asked questions for the 2021 Earned Income Tax Credit (FS-2022-30) to educate eligible taxpayers on how to properly claim the credit when they prepare and file their 2021 tax return.

IRS revises 2021 Child Tax Credit and Advance Child Tax Credit frequently asked questions

IR-2022-108, May 20, 2022 — The IRS today issued a revised set of frequently asked questions for the 2021 Child Tax Credit. These frequently asked questions (FAQs) are released to the public in Fact Sheet 2022-29, May 20, 2022.

IRS revises Tax Year 2021/Filing Season 2022 frequently asked questions for the Child Tax Credit

IR-2022-96, April 27, 2022 — The IRS today issued a revised set of frequently asked questions for tax year 2021 and filing season 2022 for the Child Tax Credit.

IRS revises further Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-83, April 13, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS revises further Frequently Asked Questions and Answers for 2020 Recovery Rebate Credit

IR-2022-82, April 13, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2020 Recovery Rebate Credit.

IRS finalizes frequently asked questions for payment by Indian tribal governments and Alaska native corporations to individuals

IR-2022-68, March 25, 2022 — The Internal Revenue Service today issued final frequently asked questions (FAQs) for Payments by Indian Tribal Governments and Alaska Native Corporations to Individuals under COVID-Relief Legislation (FS-2022-23).

IRS provides revised frequently asked questions on Third-round Economic Impact Payment

IR-2022-67, March 25, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on the third-round Economic Impact Payment (FS-2022-22).

IRS revises frequently asked questions on 2020 unemployment compensation exclusion

IR-2022-64, March 23, 2022 — The Internal Revenue Service today revised its frequently asked questions (FAQs) on 2020 unemployment compensation exclusion.

Câu hỏi thường gặp về Khoản Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 đã sửa đổi của IRS

IR-2022-53, ngày 8 tháng 3 năm 2022 — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp (FAQ) (FS-2022-17 (tiếng Anh)) về Khoản Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021.

IRS updates frequently asked questions on Tax Credits for Paid Leave Under the Families First Coronavirus Response Act for Leave Prior to April 1, 2021

IR-2022-48, March 3, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on Tax Credits for Paid Leave Under the Families First Coronavirus Response Act for Leave Prior to April 1, 2021.

IRS updates frequently asked questions for Tax Credits for Paid Leave Under the American Rescue Plan Act of 2021 for Leave After March 31, 2021

IR-2022-47, March 3, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on Tax Credits for Paid Leave Under the American Rescue Plan Act of 2021 for Leave After March 31, 2021.

IRS issues FAQs for Tax Year 2021 Earned Income Tax Credit

IR-2022-46, March 2, 2022 — The Internal Revenue Service today issued frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Earned Income Tax Credit to educate eligible taxpayers on how to properly claim the credit when they prepare and file their 2021 tax return.

IRS updates FAQs for the Premium Tax Credit

IR-2022-44, February 24, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on the Premium Tax Credit.

IRS provides additional updates to Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-40, February 17, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS updates FAQs for Higher Education Emergency Grants

IR-2022-34, February 15, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on Higher Education Emergency Grants.

IRS updates Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-28, February 8, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS provides revised answer for 2020 Recovery Rebate Credit on tracing payments

IR-2022-24, February 2, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on 2020 Recovery Rebate Credit (FS-2022-08).

IRS sửa đổi Các Câu Hỏi Thường Gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021

IR-2022-22, ngày 01 tháng 02 năm 2022 — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021.

IRS issues 2021 Filing Season frequently asked questions, information to help taxpayers preparing their 2021 returns

IR-2022-21, January 31, 2022 — These frequently asked questions (FAQs) are released to the public in Fact Sheet 2022-06, January 31, 2022.

IRS issues Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-13, January 13, 2022 — The Internal Revenue Service today issued frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS cập nhật Câu Hỏi Thường Gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

IR-2022-10, ngày 11 tháng 1 năm 2022 — Hôm nay Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 để giúp các gia đình đủ điều kiện yêu cầu đúng khoản tín thuế khi họ khai và nộp tờ khai thuế năm 2021.

IRS updates FAQs for 2020 Recovery Rebate Credit

IR-2022-06, January 7, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on 2020 Recovery Rebate Credit (FS-2022-02).

IRS updates Topic G FAQs for 2020 Unemployment Compensation Exclusion

IR-2022-05, January 7, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on 2020 Unemployment Compensation Exclusion (FS-2022-01).

Tổng Quan về Độ Tin Cậy Đối Với Hướng Dẫn Được Công Bố Trong Bản Tin và Các Câu Hỏi Thường Gặp của Sở Thuế Vụ cho Người Đóng Thuế

Mục đích của Trang Độ Tin Cậy này là để xác nhận/giải thích rằng thông thường các FAQ không thể được dựa vào và mô tả quyền hạn có thể dựa vào đó.

News Releases and Fact Sheets for Frequently Asked Questions Archive

Prior year news releases and fact sheets for frequently asked questions (FAQs) (from 2021).