News Releases for Frequently Asked Questions

IRS updates answers to states and local governments on taxability and reporting of payments from Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds

IR-2022-165, September 28, 2022 — The IRS today updated its frequently-asked-questions on Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFR Funds).

IRS revises frequently asked questions about the 2021 Child Tax Credit and Advance Child Tax Credit

IR-2022-139, July 14, 2022 — The IRS today issued a revised set of frequently asked questions for the 2021 Child Tax Credit. These frequently asked questions (FAQs) are released to the public in Fact Sheet 2022-32, July 14, 2022.

IRS issues FAQs on the reinstated Superfund chemical excise tax to assist affected taxpayers

IR-2022-131, June 24, 2022 — The Internal Revenue Service today issued frequently asked questions (FAQs) regarding the reinstated Superfund chemical excise tax to help those taxpayers who may be impacted and tax professionals.

IRS revises FAQs for Tax Year 2021 Earned Income Tax Credit

IR-2022-110, May 25, 2022 — The IRS today revised frequently asked questions for the 2021 Earned Income Tax Credit (FS-2022-30) to educate eligible taxpayers on how to properly claim the credit when they prepare and file their 2021 tax return.

IRS revises 2021 Child Tax Credit and Advance Child Tax Credit frequently asked questions

IR-2022-108, May 20, 2022 — The IRS today issued a revised set of frequently asked questions for the 2021 Child Tax Credit. These frequently asked questions (FAQs) are released to the public in Fact Sheet 2022-29, May 20, 2022.

IRS revises Tax Year 2021/Filing Season 2022 frequently asked questions for the Child Tax Credit

IR-2022-96, April 27, 2022 — The IRS today issued a revised set of frequently asked questions for tax year 2021 and filing season 2022 for the Child Tax Credit.

IRS revises further Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-83, April 13, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS revises further Frequently Asked Questions and Answers for 2020 Recovery Rebate Credit

IR-2022-82, April 13, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2020 Recovery Rebate Credit.

IRS finalizes frequently asked questions for payment by Indian tribal governments and Alaska native corporations to individuals

IR-2022-68, March 25, 2022 — The Internal Revenue Service today issued final frequently asked questions (FAQs) for Payments by Indian Tribal Governments and Alaska Native Corporations to Individuals under COVID-Relief Legislation (FS-2022-23).

IRS provides revised frequently asked questions on Third-round Economic Impact Payment

IR-2022-67, March 25, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on the third-round Economic Impact Payment (FS-2022-22).

IRS revises frequently asked questions on 2020 unemployment compensation exclusion

IR-2022-64, March 23, 2022 — The Internal Revenue Service today revised its frequently asked questions (FAQs) on 2020 unemployment compensation exclusion.

Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun an 2021 ak Peman Avans Kredi Taks pou Timoun IRS revize yo

IR-2022-53, 8 Mas 2022 — Jodia Sèvis Revni Entèn nan te aktyalize kesyon yo poze souvn li yo (FAQs) (FS-2022-17(an anglè)) sou Kredi Taks pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun yo.

IRS updates frequently asked questions on Tax Credits for Paid Leave Under the Families First Coronavirus Response Act for Leave Prior to April 1, 2021

IR-2022-48, March 3, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on Tax Credits for Paid Leave Under the Families First Coronavirus Response Act for Leave Prior to April 1, 2021.

IRS updates frequently asked questions for Tax Credits for Paid Leave Under the American Rescue Plan Act of 2021 for Leave After March 31, 2021

IR-2022-47, March 3, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on Tax Credits for Paid Leave Under the American Rescue Plan Act of 2021 for Leave After March 31, 2021.

IRS issues FAQs for Tax Year 2021 Earned Income Tax Credit

IR-2022-46, March 2, 2022 — The Internal Revenue Service today issued frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Earned Income Tax Credit to educate eligible taxpayers on how to properly claim the credit when they prepare and file their 2021 tax return.

IRS updates FAQs for the Premium Tax Credit

IR-2022-44, February 24, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on the Premium Tax Credit.

IRS provides additional updates to Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-40, February 17, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS updates FAQs for Higher Education Emergency Grants

IR-2022-34, February 15, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on Higher Education Emergency Grants.

IRS updates Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-28, February 8, 2022 — The Internal Revenue Service today updated frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS provides revised answer for 2020 Recovery Rebate Credit on tracing payments

IR-2022-24, February 2, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on 2020 Recovery Rebate Credit (FS-2022-08).

IRS ap revize Kesyon yo Poze Souvan pou Kredi Taks pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun yo

IR-2022-22, 1ye fevriye 2022 — Jodiya, Sèvis Revni Entèn nan te aktyalize kesyon yo poze souvan li yo (FAQs) pou Kredi Taks pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun yo.

IRS issues 2021 Filing Season frequently asked questions, information to help taxpayers preparing their 2021 returns

IR-2022-21, January 31, 2022 — These frequently asked questions (FAQs) are released to the public in Fact Sheet 2022-06, January 31, 2022.

IRS issues Frequently Asked Questions and Answers for 2021 Recovery Rebate Credit

IR-2022-13, January 13, 2022 — The Internal Revenue Service today issued frequently asked questions (FAQs) for the 2021 Recovery Rebate Credit.

IRS fè mizajou kesyon yo poze souvan (FAQ) yo nan seksyon kredi taks pou timoun ak avans peman kredi taks pou timoun 2021 an

IR-2022-10, 11 janvye 2022 — Jodi a sèvis revni entèn fè mizajou kesyon yo poze souvan (FAQ) nan seksyon Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou ede fanmi ki elijib yo rekalme kredi a kòmsadwa lè yo ap prepare epi reyalize deklarasyon taks 2021 yo.

IRS updates FAQs for 2020 Recovery Rebate Credit

IR-2022-06, January 7, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on 2020 Recovery Rebate Credit (FS-2022-02).

IRS updates Topic G FAQs for 2020 Unemployment Compensation Exclusion

IR-2022-05, January 7, 2022 — The Internal Revenue Service today updated its frequently asked questions (FAQs) on 2020 Unemployment Compensation Exclusion (FS-2022-01).

Apèsi Jeneral sou Depandans Kontribyab la sou Gid ki Pibliye nan Bilten Revni Entèn nan ak FAQ yo

Objektif Paj Depandans sa a se pou konfime oswa eksplike FAQ yo jeneralman, yo pa ka konte sou yo epi dekri otorite yo ka konte sou yo a.

News Releases and Fact Sheets for Frequently Asked Questions Archive

Prior year news releases and fact sheets for frequently asked questions (FAQs) (from 2021).