Alèjman Fiskal pou Sitiyasyon Katastwofik

Chache enfòme w sou pwovizyon alèjman fiskal ki fèk tonbe an favè kontribyab sitiyasyon dezas te afekte yo.

Gade Kesyon yo Poze Souvan (Frequently Asked Questions, FAQs) pou Viktim Dezas yo (an anglè) pou w jwenn enfòmasyon sou kòman yo defini yon kontribyab afekte.

Pou w ka jwenn ki alèjman fiskal IRS te konn bay deja nan moman dezas, daprè deklarasyon sou asistans endividyèl FEMA a, tanpri vizite Toupatou nan Peyi a (an anglè).

Alèjman fiskal resan

Èd anfavè viktim Siklòn Ida yo

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Ida te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Ida (an anglè).

Alèjman anfavè viktim Gwo Dife Kalifòni an

Èd anfavè viktim Siklòn Dorian yo 

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Dorian te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Dorian (an anglè).

Èd anfavè viktim Siklòn Michael yo

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Michael te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Michael (an anglè).

Èd anfavè viktim Siklòn Florence yo 

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Florence te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Florence (an anglè).

Premye alèjman fiscal

Ou pa wè sa w t ap chache a?