Cho nạn nhân của cháy rừng ở Colorado, IRS gia hạn ngày đến hạn khai thuế năm 2021, ngày đến hạn khác đến 16 tháng 5

IR-2022-01, ngày 3 tháng 1, 2022

WASHINGTON - Hôm nay Sở Thuế Vụ thông báo rằng nạn nhân của những vụ cháy rừng cuối tuần này ở Colorado sẽ được gia hạn thời gian cho đến ngày 16 tháng 5, 2022 để nộp tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp khác nhau cũng như chi trả thuế.

Sau tuyên bố thiên tai gần đây của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), IRS đang cung cấp chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế này cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi những vụ cháy rừng diễn ra từ ngày 30 tháng 12, 2021 ở nhiều vùng của Colorado. Hiện tại, chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế đang có sẵn cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng sống hoặc có hoạt động kinh doanh tại Quận Boulder, nhưng IRS sẽ cung cấp chương trình giảm nhẹ tương tự cho bất kỳ địa phương nào khác ở Colorado do FEMA chỉ định. Danh sách các địa phương đủ điều kiện hiện tại luôn có sẵn trên trang cứu trợ thiên tai.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế đã gia hạn nhiều thời hạn chót để khai thuế và chi trả thuế mà bắt đầu từ ngày 30 tháng 12. Do đó, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 16 tháng 5, 2022 để khai và nộp bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong khoảng thời gian này. Điều này bao gồm những tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2021 đến hạn vào ngày 18 tháng 4, cũng như nhiều tờ khai thuế doanh nghiệp năm 2021 mà thường đến hạn vào ngày 15 tháng 3 và ngày 18 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc những người đóng thuế bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn cho đến ngày 16 tháng 5 để thực hiện các khoản đóng góp cho IRA năm 2021.

Ngoài ra, những người nông dân lựa chọn từ bỏ việc đóng các khoản tiền thuế ước tính và thường nộp tờ khai thuế không muộn hơn ngày 1 tháng 3 hiện sẽ được gia hạn đến ngày 16 tháng 5, 2022 để nộp tờ khai thuế và nộp mọi khoản thuế đến hạn của năm 2021.

Hạn chót ngày 16 tháng 5 cũng áp dụng cho những khoản tiền thuế thu nhập ước tính hàng quý đến hạn vào ngày 18 tháng 1 và ngày 18 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân đóng thuế có thể bỏ qua việc chi trả các khoản tiền thuế ước tính của quý thứ tư thường đến hạn vào ngày 18 tháng 1, 2022 và thay vào đó bao gồm khoản tiền này trên tờ khai thuế năm 2021 của họ, vào hoặc trước ngày 16 tháng 5.

Ngoài ra, tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý vốn đến hạn vào ngày 31 tháng 1 và ngày 2 tháng 5, 2022 nay cũng sẽ đến hạn vào ngày 16 tháng 5. Các khoản phạt đối với ký gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 12 và trước ngày 14 tháng 1 sẽ được hủy bỏ miễn là những khoản ký gửi này được thực hiện trước ngày 14 tháng 1, 2022.

Trang Hỗ Trợ Thiên Tai và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) cung cấp thông tin chi tiết về các tờ khai thuế, khoản chi trả và các hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để được gia hạn.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn áp dụng tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với IRS để nhận được chương trình miễn áp dụng này. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt từ IRS do khai thuế hoặc chi trả muộn, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc ký gửi ban đầu hoặc gia hạn rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng lại có hồ sơ cần thiết, được sử dụng để đáp ứng hạn chót rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ điều kiện được cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với nhân viên hỗ trợ hoạt động cứu trợ có liên kết với chính phủ hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà phải chịu tổn thất do thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn kê khai tổn thất trên tờ khai thuế cho năm xảy ra tổn thất, hoặc tờ khai thuế cho năm trước đó. Hãy đảm bảo rằng quý vị ghi mã số khai báo của FEMA − 4634DR − trên bất kỳ tờ khai thuế nào kê khai tổn thất. Vui lòng xem Ấn Phẩm 547 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do những vụ cháy rừng này gây ra và dựa trên những đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để nắm được thông tin về phục hồi sau thiên tai, truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).