IRS: Các nạn nhân bão ở New York đủ điều kiện cho miễn giảm thuế; Hạn chót ngày 18 tháng 4, các ngày khác được gia hạn đến ngày 15 tháng 5

IR-2023-58, ngày 24 tháng 3 năm 2023

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế vụ thông báo rằng các nạn nhân bão tuyết và bão mùa đông ở New York nay được lùi thời hạn đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 để khai các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau và thực hiện thanh toán thuế.

IRS đang cung cấp cứu trợ cho bất kỳ khu vực nào được Cơ quan Quản lý trường hợp khẩn cấp Liên bang (FEMA) (tiếng Anh) chỉ định do các cơn bão xảy ra từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022. Điều này có nghĩa là các cá nhân và hộ gia đình cư trú hoặc kinh doanh tại các quận Erie, Genesee, Niagara, St. LawrenceSuffolk đủ điều kiện được hưởng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế. Các khu vực khác được bổ sung sau này vào khu vực thiên tai cũng sẽ đủ điều kiện nhận chương trình cứu trợ tương tự. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện luôn có sẵn trên trang Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Trong Các Tình Huống Thiên Tai.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế hoãn nhiều thời hạn chót để khai thuế và thanh toán thuế bắt đầu từ ngày 12/23/2022. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 05/15/2023, để khai thuế và trả bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Điều này bao gồm các tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đến hạn vào ngày 18 tháng 4, cũng như các tờ khai thuế doanh nghiệp năm 2022 khác thường đến hạn vào ngày 15 tháng 3 và 18 tháng 4. Cùng những điều khác, điều này có nghĩa là những người đóng thuế đủ điều kiện sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 5 để đóng góp vào IRA và tài khoản tiết kiệm y tế của họ năm 2022.

Ngoài ra, những nông dân chọn từ bỏ thanh toán các khoản tiền thuế ước tính và thường nộp tờ khai thuế trước ngày 1 tháng 3 nay sẽ được lùi thời hạn đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 để nộp tờ khai thuế năm 2022 và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Thời hạn ngày 15 tháng 5 năm 2023 cũng áp dụng cho các khoản thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý, thường đến hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 và ngày 18 tháng 4 năm 2023. Điều này có nghĩa là cá nhân đóng thuế có thể bỏ qua việc thực hiện thanh toán các khoản tiền thuế ước tính cho quý thứ tư, thường đến hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 và thay vào đó, bao gồm khoản này trong tờ khai thuế năm 2022 nộp vào hoặc trước ngày 15 tháng 5.

Thời hạn ngày 15 tháng 5 cũng áp dụng cho các tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 31 tháng 1 và ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ngoài ra, các khoản phạt đối với tiền gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 12/23/2022 và trước ngày 01/09/2023 sẽ được hủy bỏ miễn là các khoản tiền gửi được thực hiện trước ngày 01/09/2023.

Trang Hỗ trợ Thiên tai và cứu trợ khẩn cấp cho Cá nhân và Doanh nghiệp (tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản thanh toán và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để gia hạn.

Một số người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể thấy rằng họ cần thêm thời gian để khai thuế sau hạn chót ngày 15 tháng 5. Nếu vậy, IRS khuyến khích họ yêu cầu thêm thời gian, bằng phương thức điện tử, trước thời hạn ban đầu là ngày 18 tháng 4. Hai cách miễn phí và dễ dàng để thực hiện việc này là thông qua chương trình Free File của IRS hoặc Direct Pay của IRS, cả hai cách này chỉ có trên IRS.gov. Truy cập IRS.gov/extensions để biết chi tiết.

Sau ngày 18 tháng 4 và trước ngày 15 tháng 5, người đóng thuế ở khu vực thiên tai chỉ có thể nộp yêu cầu gia hạn trên giấy.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với cơ quan này để nhận được chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế trên. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt do khai thuế trễ hoặc thanh toán trể từ IRS, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, thanh toán hoặc gửi tiền ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ tiêu chuẩn nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực được liên bang tuyên bố là khu vực thiên tai mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai cho năm xảy ra thiệt hại hoặc tờ khai cho năm trước. Hãy nhớ ghi số tuyên bố của FEMA – 4694-DR − trên bất kỳ tờ khai yêu cầu bồi thường thiệt hại nào. Xem Ấn phẩm 547 để biết thêm chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do các cơn bão này gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).