Trước mùa bão, IRS đưa ra các mẹo về cách chuẩn bị cho thiên tai

IR-2022-102, ngày 5 tháng 5, 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã nhắc nhở người đóng thuế rằng tháng 5 có Tuần Lễ Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Bão Quốc Gia (tiếng Anh) và là Tháng Nhận Thức về Cháy Rừng Quốc Gia (tiếng Anh). Đây là thời điểm tốt để tạo hoặc duyệt xét kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, bao gồm các bước để bảo vệ thông tin quan trọng liên quan đến thuế.

Vào năm 2021, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã tuyên bố những thiên tai lớn sau bão, bão nhiệt đới, lốc xoáy, bão nghiêm trọng, gió bão, lũ lụt, sạt lở và lở đất, cháy rừng và bão mùa đông. Do tác động của những sự kiện này có thể có đối với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, bây giờ là lúc để lập hoặc cập nhật một kế hoạch khẩn cấp. Những lời khuyên sau đây nhằm giúp người đóng thuế chuẩn bị sẵn sàng cho một thiên tai.

Bảo mật các tài liệu quan trọng và sao chép

Người đóng thuế nên đặt các tài liệu gốc như tờ khai thuế, giấy khai sinh, chứng thư, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản và hợp đồng bảo hiểm bên trong các vật chứa không thấm nước trong một không gian an toàn. Bản sao của những tài liệu này nên được lưu giữ với một người đáng tin cậy bên ngoài khu vực của người đóng thuế. Scan chúng để lưu trữ sao lưu trên phương tiện điện tử như ổ đĩa flash là một tùy chọn khác cung cấp tính bảo mật và tính di động.

Lập hồ sơ các vật có giá trị và thiết bị

Hình ảnh hoặc video hiện tại về nội dung của ngôi nhà hoặc doanh nghiệp có thể giúp hỗ trợ yêu cầu bảo hiểm hoặc quyền lợi về thuế sau thiên tai. Tất cả tài sản, đặc biệt là những đồ đắt tiền và có giá trị cao, nên được ghi lại. Sổ làm việc về tổn thất thiên tai của IRS trong Ấn Phẩm 584 (tiếng Anh) có thể giúp các cá nhân và doanh nghiệp lập danh sách đồ dùng hoặc thiết bị kinh doanh.

Chủ lao động nên kiểm tra giấy bảo đảm của người được ủy thác

Chủ lao động sử dụng các hãng cung cấp dịch vụ trả tiền lương nên hỏi nhà cung cấp xem liệu họ có giấy bảo đảm của người được ủy thác không. Giấy đảm bảo có thể bảo vệ chủ lao động trong trường hợp hãng cung cấp dịch vụ trả tiền lương không trả được nợ. IRS nhắc nhở chủ lao động lựa chọn cẩn thận các hãng cung cấp dịch vụ trả tiền lương cho họ (tiếng Anh).

Tái thiết tài liệu

Việc tái thiết hồ sơ sau một thiên tai có thể được yêu cầu cho các mục đích thuế, nhận hỗ trợ liên bang hoặc bồi hoàn bảo hiểm. Những người đã mất một số hoặc tất cả hồ sơ của họ trong một thiên tai có thể truy cập trang web Tái Thiết Hồ Sơ (tiếng Anh) của IRS như một trong những việc đầu tiên.

IRS sẵn sàng trợ giúp

Sau khi FEMA đưa ra tuyên bố về thiên tai, IRS có thể hoãn một số thời hạn nộp thuế và khai thuế nhất định cho những người đóng thuế cư trú hoặc kinh doanh trong khu vực thiên tai. Không cần phải gọi cho IRS để yêu cầu chương trình cứu trợ này. IRS tự động xác định những người đóng thuế nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm và áp dụng biện pháp giảm nhẹ gánh nặng về khai và nộp thuế. Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai có câu hỏi liên quan đến thuế có thể liên lạc với IRS theo số 866-562-5227 để nói chuyện với một chuyên gia của IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai.

Những người đóng thuế không cư trú trong khu vực thiên tai được bao gồm nhưng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên gọi số 866-562-5227 để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện để được hưởng chương trình giảm nhẹ gánh thuế do thiên tai hay không và để thảo luận về các lựa chọn có sẵn khác.

Tìm thông tin chi tiết về hỗ trợ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp (tiếng Anh) đầy đủ cho cả cá nhân và doanh nghiệp trên trang web Vòng Quanh Quốc Gia (tiếng Anh) của chúng tôi trên IRS.gov. Trang web Chuẩn Bị Cho Thiên Tai (tiếng Anh) FEMA bao gồm thông tin để Xây Dựng Bộ Công Cụ (tiếng Anh) đồ dùng khẩn cấp.

Những mục liên quan: