Đối với nạn nhân của những cơn lốc xoáy tại Kentucky, IRS kéo dài thời hạn khai thuế, 2021, các thời hạn khác đến ngày 16 tháng 5

Đã cập nhật ngày 17 tháng 12, 2021: Bản tin này đã được cập nhật để bao gồm các quận Christian, Hart, Hickman, Logan, Lyon và Ohio.

IR-2021-248, ngày 14 tháng 12, 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ thông báo rằng các nạn nhân của những cơn lốc xoáy vào cuối tuần này ở Kentucky sẽ được gia hạn thời gian cho đến ngày 16 tháng 5, 2022 để nộp nhiều loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp cũng như chi trả thuế.

Sau tuyên bố thiên tai gần đây của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), IRS đang cung cấp chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế này cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi bão, lốc xoáy và lũ lụt bắt đầu diễn ra từ ngày 10 tháng 12 tại các khu vực của Kentucky. Hiện tại chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế đang có sẵn cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng đang sống hoặc có hoạt động kinh doanh tại các quận Caldwell, Christian, Fulton, Graves, Hart, Hickman, Hopkins, Logan, Lyon, Marshall, Muhlenberg, Ohio, Taylor Warren. Tuy nhiên IRS sẽ cung cấp chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế tương tự cho bất kỳ địa phương nào khác được FEMA chỉ định ở Kentucky hoặc các tiểu bang lân cận. Danh sách những địa phương đủ điều kiện hiện hành luôn có sẵn trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế đã gia hạn nhiều thời hạn chót để khai thuế và chi trả thuế mà bắt đầu từ ngày 30 tháng 12. Do đó, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 16 tháng 5, 2022 để khai và nộp bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong khoảng thời gian này. Điều này bao gồm những tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2021 đến hạn vào ngày 18 tháng 4, cũng như nhiều tờ khai thuế doanh nghiệp năm 2021 mà thường đến hạn vào ngày 15 tháng 3 và ngày 18 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc những người đóng thuế bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn cho đến ngày 16 tháng 5 để thực hiện các khoản đóng góp cho IRA năm 2021.

Ngoài ra, những người nông dân lựa chọn từ bỏ việc đóng các khoản tiền thuế ước tính và thường nộp tờ khai thuế không muộn hơn ngày 1 tháng 3 hiện sẽ được gia hạn đến ngày 16 tháng 5, 2022 để nộp tờ khai thuế và nộp mọi khoản thuế đến hạn của năm 2021.

Hạn chót ngày 16 tháng 5 cũng áp dụng cho những khoản tiền thuế thu nhập ước tính hàng quý đến hạn vào ngày 18 tháng 1 và ngày 18 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân đóng thuế có thể bỏ qua việc chi trả các khoản tiền thuế ước tính của quý thứ tư thường đến hạn vào ngày 18 tháng 1, 2022 và thay vào đó bao gồm khoản tiền này trên tờ khai thuế năm 2021 của họ, vào hoặc trước ngày 16 tháng 5. Ngoài ra, tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý vốn đến hạn vào ngày 31 tháng 1 và ngày 2 tháng 5, 2022 nay cũng sẽ đến hạn vào ngày 16 tháng 5.

Ngoài ra, những khoản tiền phạt đối với các khoản ký gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 10 tháng 12, 2021 và trước ngày 27 tháng 12 sẽ được bãi bỏ miễn là những khoản ký gửi này được thực hiện không muộn hơn ngày 27 tháng 12, 2021.

Trang cứu trợ thiên tai của IRS (tiếng Anh) đưa ra thông tin chi tiết về những tờ khai thuế, khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế đủ điều kiện để được gia hạn khác.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn áp dụng tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với IRS để nhận được chương trình miễn áp dụng này. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt từ IRS do khai thuế hoặc chi trả muộn, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc ký gửi ban đầu hoặc gia hạn rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng lại có hồ sơ cần thiết, được sử dụng để đáp ứng hạn chót rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ điều kiện được cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với nhân viên hỗ trợ hoạt động cứu trợ có liên kết với chính phủ hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà phải chịu tổn thất do thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn kê khai tổn thất trên tờ khai thuế cho năm xảy ra tổn thất (trong trường hợp này là tờ khai thuế năm 2021 vốn thường được nộp vào, sau) hoặc tờ khai thuế cho năm trước đó (2020). Hãy đảm bảo rằng quý vị viết mã số khai báo của FEMA – 4630DR – trên bất kỳ tờ khai thuế nào kê khai tổn thất. Vui lòng xem Ấn Phẩm 547 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do những cơn bão này gây ra và dựa trên những đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để nắm được thông tin về phục hồi sau thiên tai, truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).