IRS: Chính sách miễn áp dụng thuế hiện áp dụng cho các nạn nhân của bão Ida ở New York và New Jersey có thời hạn vào ngày 15 tháng 10, các ngày khác gia hạn đến ngày 3 tháng 1

IR-2021-179, Ngày 8 Tháng 9, 2021

WASHINGTON - Sở Thuế Vụ đưa ra thông báo hôm nay rằng các nạn nhân của Bão Ida ở các vùng của New York New Jersey sẽ được gia hạn đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 để nộp các tờ khai thuế cá nhân và thuế doanh nghiệp và thanh toán các khoản thuế. Con số này tương đương với số tiền miễn giảm vào tuần trước cho các nạn nhân của cơn bão Ida ở Louisiana.

IRS đang áp dụng giảm thuế cho bất kỳ khu vực nào được Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) (tiếng Anh) chỉ định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ cá nhân hoặc cộng đồng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm các quận Bronx, Kings, New York, Queens, RichmondWestchester New York và các quận Bergen, Gloucester, Hunterdon, Middlesex, PassaicSomerset New Jersey. Những người đóng thuế tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Ida sau này được FEMA chỉ định là thuộc các vùng khác của các bang này sẽ tự động nhận được hỗ trợ khoản miễn giảm thanh toán và nộp đơn tương tự. Danh sách các địa phương hiện đủ điều kiện luôn có sẵn trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

"Trong thời điểm khó khăn này, IRS luôn sẵn sàng giúp đỡ các nạn nhân của Bão Ida," Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi muốn những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão kinh hoàng này tập trung vào sự an toàn và phục hồi cho bản thân và gia đình của họ. Để có thể hỗ trợ ngay bây giờ và trong những tuần tới, chúng tôi có nhiều loại hình cứu trợ khác nhau để giúp đỡ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thảm họa này."

Việc miễn áp dụng thuế sẽ hoãn các thời hạn thanh toán và nộp tờ khai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 để nộp tờ khai thuế và thanh toán tất cả các khoản thuế có thời hạn ban đầu nằm trong khoảng thời gian này. Điều này có nghĩa là những cá nhân có thời gian gia hạn hợp lệ để nộp tờ khai thuế năm 2020 với hạn chót là ngày 15 tháng 10 năm 2021 hiện sẽ được gia hạn nộp tờ khai đến ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, IRS lưu ý rằng do các khoản thanh toán thuế liên quan đến các tờ khai năm 2020 này sẽ đến hạn vào ngày 17 tháng 5 năm 2021 nên những khoản thanh toán đó không đủ điều kiện để được miễn giảm.

Thời hạn ngày 3 tháng 1 năm 2022 cũng được áp dụng cho các khoản đóng thuế thu nhập ước tính hàng quý đến hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, và các tờ khai thuế môn bài và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng quý thường đến hạn vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Chính sách này cũng áp dụng cho các tổ chức được miễn thuế, hoạt động theo năm dương lịch, đã có thời hạn gia hạn hợp lệ đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Các doanh nghiệp có thời hạn ban đầu hoặc thời hạn đã được gia hạn cũng được hỗ trợ thêm thời gian, bao gồm các đối tác làm việc theo năm dương lịch và các doanh nghiệp nhỏ có ngày gia hạn trong năm 2020 rơi vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, và các doanh nghiệp hoạt động theo năm dương lịch có ngày gia hạn trong năm 2020 rơi vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Ngoài ra, các khoản tiền phạt đối với tiền lương và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đến hạn vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 và trước ngày 16 tháng 9 sẽ được miễn giảm, miễn là các khoản tiền gửi được thực hiện trước ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Trang cứu trợ thiên tai IRS (tiếng Anh) có thông tin chi tiết về các loại tờ khai, khoản thanh toán và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để được gia hạn.

IRS tự động áp dụng miễn nộp tờ khai và miễn phạt đối với người đóng thuế có địa chỉ thuộc khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo ghi nhận của IRS. Do đó, người đóng thuế không cần liên hệ với cơ quan này để nhận khoản cứu trợ này. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt nộp chậm hoặc thanh toán chậm từ IRS có ngày đến hạn nộp tờ khai, thanh toán hoặc gửi tiền ban đầu hoặc đã được gia hạn nằm trong thời gian hoãn, người đóng thuế nên gọi đến số điện thoại trên thông báo để được miễn phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực chịu thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn trong thời gian hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ tiêu chuẩn hưởng cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên hệ với IRS theo số 866-562-5227. Nhóm này cũng bao gồm các công nhân đang hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với chính phủ hoặc tổ chức từ thiện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực được liên bang tuyên bố là khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi hoàn cho năm xảy ra tổn thất (trong trường hợp này, tờ khai thuế năm 2021 thường được nộp vào năm sau) hoặc cho năm trước đó (2020). Hãy ghi lại số khai báo FEMA 4614 cho New Jersey hoặc 4615 cho New York hoặc − trên các tờ khai tuyên bố thiệt hại. Xem Ấn Phẩm 547 (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Miễn áp dụng thuế là một phần trong phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do Bão Ida gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về việc khắc phục thảm họa, vui lòng truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).