IRS: Các nạn nhân bão ở Georgia, Alabama đủ điều kiện cho miễn giảm thuế; Ngày đến hạn 18 tháng 4, các ngày khác được gia hạn đến ngày 15 tháng 5

IR-2023-09, ngày 19 tháng 1 năm 2023

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế vụ thông báo rằng các nạn nhân bão nằm trong các khu vực ở Georgia và Alabama nay được đến ngày 15 tháng 5, 2023 để nộp các tờ khai thuế liên bang cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện thanh toán thuế.

IRS đang áp dụng chương trình miễn giảm thuế cho bất kỳ khu vực nào được Cơ quan Quản lý Trường hợp khẩn cấp Liên bang (FEMA) (tiếng Anh) chỉ định. Điều này có nghĩa là các cá nhân và hộ gia đình cư trú hoặc kinh doanh tại các quận Butts, Henry, Jasper, Meriwether, Newton, Spalding và Troup ở Georgia và các quận Autauga, Dallas ở Alabama đủ điều kiện cho chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế. Các khu vực khác được bổ sung sau này vào khu vực thảm họa cũng sẽ đủ điều kiện nhận cứu trợ tương tự. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện có sẵn trên Miễn giảm thuế trong các tình huống Thiên tai.

Miễn giảm thuế đã hoãn nhiều thời hạn chót để khai thuế và thanh toán thuế bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2023. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, để khai thuế và thanh toán bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Điều này bao gồm các tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đến hạn vào ngày 18 tháng 4, cũng như các tờ khai thuế doanh nghiệp năm 2022 khác thường đến hạn vào ngày 15 tháng 3 và 18 tháng 4. Cùng những điều khác, điều này có nghĩa là những người đóng thuế đủ điều kiện sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 5 để đóng góp vào IRA và tài khoản tiết kiệm sức khỏe của họ năm 2022.

Ngoài ra, những nông dân chọn từ bỏ thanh toán các khoản tiền thuế ước tính và thường nộp tờ khai thuế trước ngày 1 tháng 3 nay sẽ được lùi thời hạn đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 để nộp tờ khai thuế năm 2022 và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Thời hạn ngày 15 tháng 5 năm 2023 cũng áp dụng cho các khoản thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý, thường đến hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 và ngày 18 tháng 4 năm 2023. Điều này có nghĩa là cá nhân đóng thuế có thể bỏ qua việc thực hiện thanh toán các khoản tiền thuế ước tính cho quý thứ tư, thường đến hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 và thay vào đó, bao gồm khoản này trong tờ khai thuế năm 2022 nộp vào hoặc trước ngày 15 tháng 5.

Thời hạn ngày 15 tháng 5 cũng áp dụng cho các tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 31 tháng 1 và ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ngoài ra, các khoản phạt đối với tiền gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 01/12/2023 và trước ngày 01/27/2023 sẽ được hủy bỏ miễn là các khoản tiền gửi được thực hiện trước ngày 01/27/2023.

Trang Hỗ trợ thiên tai và Cứu trợ khẩn cấp cho Cá nhân và Doanh nghiệp (tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để gia hạn.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với cơ quan này để nhận được chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế trên. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt do khai thuế hoặc chi trả muộn từ IRS, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc gửi tiền ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ tiêu chuẩn nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai thuế cho năm xảy ra thiệt hại (trong trường hợp này, tờ khai thuế 2023 thường được nộp vào năm sau) hoặc tờ khai cho năm trước (2022, thường được nộp trong mùa khai thuế này). Hãy nhớ ghi số tuyên bố của FEMA – 4684-DR cho Alabama hoặc 4685-DR cho Georgia – trên bất kỳ tờ khai yêu cầu bồi thường thiệt hại nào. Xem Ấn phẩm 547 để biết thêm chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do các cơn bão này gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập disasterassistance.gov (tiếng Anh).