IRS: Người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi Bão Lee ở Maine và Massachusetts đủ điều kiện được miễn giảm thuế; nhiều ngày đến hạn khác nhau hoãn đến ngày 15 tháng 2

IR-2023-177, ngày 25 tháng 9, 2023

WASHINGTON – Sở Thuế vụ hôm nay đã công bố miễn giảm thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Bão Lee ở bất cứ đâu ở Maine và Massachusetts. Những người đóng thuế này hiện có thời gian đến ngày 15 tháng 2, 2024 để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau và thực hiện các khoản thanh toán thuế.

IRS đang cung cấp miễn giảm này cho bất kỳ khu vực nào được Cơ quan Quản lý trường hợp khẩn cấp Liên bang (FEMA) chỉ định. Tất cả 16 quận ở Maine và tất cả 14 quận ở Massachusetts đều đủ điều kiện. Các cá nhân và hộ gia đình cư trú hoặc kinh doanh ở các quận này đủ điều kiện để được miễn giảm thuế. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện luôn có trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

Miễn giảm nộp và thanh toán

Miễn giảm thuế hoãn nhiều ngày đến hạn để nộp và thanh toán thuế bắt đầu từ ngày 27 tháng 8, 2023, đến ngày 15 tháng 2, 2024, (thời gian hoãn). Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến 15/02/2024, để khai thuế và chi trả bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Điều này có nghĩa là, ví dụ, ngày đến hạn 15 tháng 2, 2024 hiện sẽ áp dụng cho:

  • Những cá nhân được gia hạn hợp lệ để nộp tờ khai thuế năm 2022 đến hạn vào ngày 16 tháng 10, 2023. Tuy nhiên, IRS lưu ý rằng vì các khoản thanh toán thuế liên quan đến các tờ khai năm 2022 đến hạn vào 18/04/2023, nên những khoản thanh toán đó không đủ điều kiện để áp dụng miễn giảm trên.
  • Các khoản thanh toán thuế thu nhập ước tính hàng quý thường đến hạn vào ngày 15 tháng 9, 2023 và ngày 16 tháng 1, 2024.
  • Tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 31 tháng 10, 2023 và ngày 31 tháng 1, 2024.
  • Các công ty hợp doanh và các công ty cổ phần S theo năm dương lịch có thời gian gia hạn năm 2022 kết thúc vào ngày 15 tháng 9, 2023.
  • Các công ty cổ phần theo năm dương lịch có thời gian gia hạn năm 2022 kết thúc vào ngày 16 tháng 10, 2023.
  • Các tổ chức được miễn thuế theo niên lịch có thời gian gia hạn kết thúc vào ngày 15 tháng 11, 2023.

Ngoài ra, hình phạt do không ký gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau 27/08/2023 và trước 11/09/2023 sẽ được hủy bỏ miễn là các khoản ký thác được thực hiện trước 11/09/2023.

Trang hỗ trợ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp cho Cá nhân và Doanh nghiệp (tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để được miễn giảm trong thời gian hoãn.

IRS tự động đưa ra miễn giảm nộp và phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Những người đóng thuế này không cần liên lạc với cơ quan này để nhận miễn giảm thuế trên.

Ví dụ, có khả năng người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể không có địa chỉ hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai, vì họ đã chuyển đến khu vực thiên tai sau khi nộp tờ khai thuế. Trong những trường hợp đặc biệt này, người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể nhận được thông báo phạt khai thuế muộn hoặc thanh toán muộn từ IRS cho thời gian hoãn. Người đóng thuế nên gọi số trên thông báo để giảm hình phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ điều kiện nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Miễn giảm thuế bổ sung

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai cho năm xảy ra thiệt hại (trong trường hợp này, tờ khai thuế năm 2023 thường được khai vào năm sau) hoặc tờ khai thuế cho năm trước (2022). Người đóng thuế có thêm thời gian – tối đa sáu tháng sau ngày đến hạn khai thuế thu nhập liên bang của người đóng thuế cho năm thiên tai (không liên quan đến bất kỳ thời gian gia hạn nào để khai thuế) – để lựa chọn. Hãy nhớ ghi số tuyên bố của FEMA – 3598-EM cho Maine hoặc 3599-EM cho Massachusetts − trên bất kỳ tờ khai thuế yêu cầu bồi thường thiệt hại nào. Xem Ấn phẩm 547, Thiệt hại, Thiên tai, và Trộm cắp để biết chi tiết.

Các khoản thanh toán miễn giảm do thiên tai đủ điều kiện thường được loại trừ khỏi tổng thu nhập. Thông thường, điều này có nghĩa là người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể loại trừ khỏi tổng thu nhập các khoản nhận được từ cơ quan chính phủ cho các chi phí cá nhân, gia đình, sinh hoạt hoặc tang lễ hợp lý và cần thiết, cũng như cho việc sửa chữa hoặc phục hồi ngôi nhà của họ, hoặc để sửa chữa hoặc thay thế nội thất trong đó. Xem Ấn phẩm 525, Thu nhập chịu thuế và không chịu thuế (tiếng Anh), để biết thêm chi tiết.

Chương trình miễn giảm bổ sung có thể được cung cấp cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng tham gia vào chương trình hưu trí hoặc quỹ hưu trí cá nhân (IRA). Ví dụ, người đóng thuế có thể đủ điều kiện để nhận khoản phân phối thiên tai đặc biệt mà sẽ không phải chịu thuế phân phối sớm 10% bổ sung và cho phép người đóng thuế phân bổ thu nhập trong ba năm. Người đóng thuế cũng có thể đủ điều kiện để rút tiền trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi kế hoạch hoặc IRA có các quy tắc và hướng dẫn cụ thể để những người tham gia tuân theo.

IRS có thể cung cấp miễn giảm do thiên tai bổ sung trong tương lai.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do cơn bão này gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).