IRS: Các nạn nhân của Bảo Ian ở Carolinas đủ điều kiện được miễn giảm thuế; Ngày đến hạn 17 tháng 10, các ngày khác được gia hạn đến ngày 15 tháng 2

IR-2022-173, ngày 5 tháng 10, 2022

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ thông báo rằng các nạn nhân của Bảo Ian trên khắp Bắc Carolina và Nam Carolina hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2, 2023 để nộp các tờ khai thuế cá nhân liên bang và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện thanh toán thuế. Việc này tương tự như miễn giảm được công bố vào tuần trước cho các nạn nhân Bảo Ian ở Florida.

IRS đang cung cấp miễn giảm thuế này cho bất kỳ khu vực nào được Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA (tiếng Anh)) chỉ định. Điều này có nghĩa là các cá nhân và hộ gia đình cư trú hoặc kinh doanh ở bất kỳ đâu ở cả Carolinas và Florida đều đủ điều kiện để được giảm nhẹ gánh nặng thuế. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện luôn có trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

Việc miễn giảm thuế đã kéo dài nhiều thời hạn chót để khai thuế và trả thuế bắt đầu từ ngày 25/09/2022 ở Nam Carolina và ngày 28/09 tại Bắc Carolina. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 15/02/2023 để khai thuế và trả bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Điều này có nghĩa là những cá nhân được gia hạn hợp lệ để nộp tờ khai thuế năm 2021 vốn hết hạn vào ngày 17/10/2022, giờ sẽ có thời hạn khai thuế đến ngày 15/02/2023. Tuy nhiên, IRS lưu ý rằng vì các khoản chi trả thuế liên quan đến các tờ khai năm 2021 đến hạn vào ngày 18/04/2022, nên những khoản chi trả đó không đủ điều kiện để áp dụng chương trình cứu trợ trên.

Thời hạn ngày 15/02/2023 cũng áp dụng cho các khoản chi trả thuế thu nhập ước tính theo quý đến hạn vào ngày 17/01/2023 và các tờ khai thuế gián thu và thuế tiền lương theo quý thường đến hạn vào ngày 31/10/2022 và ngày 31/01/2023. Các doanh nghiệp có ngày đến hạn ban đầu hoặc gia hạn cũng có thêm thời gian bao gồm, trong số những doanh nghiệp khác, các công ty có năm tài khóa theo năm dương lịch có thời hạn gia hạn năm 2021 đến hết ngày 17/10/2022. Tương tự, các tổ chức được miễn thuế cũng có thêm thời gian, bao gồm cả đối với các tờ khai theo năm dương lịch 2021 với thời gian gia hạn sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Ngoài ra, ở Nam Carolina, các khoản phạt đối với khoản ký thác thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 25/09/2022 và trước ngày 11/10/2022 sẽ được hủy bỏ miễn là các khoản ký thác được thực hiện trước ngày 11/10/2022. Ở Nam Carolina, các khoản phạt đối với khoản ký thác thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 28/09/2022 và trước ngày 13/10/2022 sẽ được hủy bỏ miễn là các khoản ký thác được thực hiện trước ngày 13/10/2022.

Trang cứu trợ thiên tai (tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để gia hạn.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với cơ quan này để nhận được chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế trên. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt từ IRS do khai thuế hoặc trả thuế muộn, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, trả thuế hoặc ký thác ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ điều kiện nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai cho năm xảy ra thiệt hại (trong trường hợp này, tờ khai thuế năm 2022 thường được khai vào năm sau) hoặc tờ khai thuế cho năm trước (2021). Hãy nhớ ghi số tuyên bố của FEMA – 3585-SC cho Nam Carolina hoặc 3586-NC cho Bắc Carolina − trên bất kỳ tờ khai thuế yêu cầu bồi thường thiệt hại nào. Xem Ấn Phẩm 547 để biết thêm chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do bão Ian gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).