Chủ Đề Số 202 Các Lựa Chọn Thanh Toán Tiền Thuế

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn khai thuế ban đầu thì quý vị sẽ bị tính tiền lời và tiền phạt hàng tháng vì trả trễ. Quý vị cũng bị phạt nếu không khai thuế, do đó quý vị nên khai thuế đúng hạn mặc dù biết mình không thể trả hết tiền thuế. Điều tốt nhất là luôn trả tiền thuế đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm chi phí cộng thêm.

Trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi để đóng thuế liên bang trực tuyến, qua điện thoại đối với thanh toán qua (EFTPS: Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử) hay bằng thẻ hoặc từ thiết bị di động. Lựa chọn trả tiền bằng điện tử có trên trang thanh toán và ứng dụng IRS2Go. Khi trả tiền bằng điện tử, quý vị có thể sắp xếp trả tiền trước. Quý vị sẽ được xác nhận ngay sau nộp. Quý vị có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để quý vị trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn so với hình thức gửi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Direct Pay của IRS là một dịch vụ an toàn quý vị có thể sử dụng để trả thuế cho các loại Mẫu 1040, ước tính tiền thuế hay các mẫu có liên quan khác (tiếng Anh) trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm của quý vị mà không mất phí. Hãy hoàn thành năm bước dễ dàng và quý vị sẽ ngay lập tức nhận được xác nhận sau khi gửi khoản thanh toán. Với Direct Pay, quý vị có thể sử dụng tính năng "Look Up a Payment" (Tìm kiếm một khoản thanh toán) để xem các chi tiết và tình trạng khoản thanh toán của mình. Quý vị có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình. Quý vị cũng có thể sửa đổi hay hủy khoản thanh toán của mình muộn nhất là hai ngày làm việc trước ngày thanh toán theo lịch.

Quý vị có thể xem thông tin trong tài khoản thuế liên bang thông qua đăng nhập an toàn tại Tài Khoản Trực Tuyến của Quý Vị. Quý vị có thể xem số tiền nợ cùng với chi tiết về số dư, xem lịch sử thanh toán, truy cập vào Lấy Bản Ghi để tải về hay in ra hồ sơ thuế của quý vị và xem các thông tin quan trọng từ tờ khai thuế năm hiện hành như được khai ban đầu. Ngoài ra, quý vị có thể trả tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử hoặc nộp đơn xin thỏa thuận thanh toán trực tuyến nếu cần thêm thời gian để trả tiền.

Nếu quý vị muốn trả qua đường bưu điện, đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu với một tờ khai thuế hay thông báo. Ghi trả cho United States Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ) và ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại ban ngày, số nhận diện người nộp thuế, năm thuế và số mẫu đơn hay thông báo (ví dụ: 2021 Mẫu 1040) ở mặt trước trên chứng từ thanh toán của quý vị.

Nếu quý vị không trả tiền hết được, thì nên trả càng nhiều càng tốt để giảm tiền lời tích lũy trong trương mục của quý vị. Xin xem Chủ Đề Số 158 để có thông tin cần thiết để bảo đảm ghi đúng tiền trả thuế của quý vị. Quý vị nên cân nhắc mượn tiền vay để trả hết tiền thuế của mình, chẳng hạn như vay tiền bằng trị giá căn nhà từ một tổ chức tài chính hoặc thẻ tín dụng. Lãi suất và các lệ phí tính bởi một ngân hàng hoặc một công ty thẻ tín dụng có thể thấp hơn so với kết hợp của tiền lời và tiền phạt của Luật Thuế Vụ.

Kế Hoạch Thanh Toán Ngắn Hạn (lên đến 180 ngày)

Nếu quý vị không thể trả hết ngay, quý vị có thể đủ điều kiện để có thêm thời gian-- lên tới 180 ngày -- để trả hết. Không phải trả lệ phí cho việc trả hết tiền này; tuy nhiên, tiền lời và bất cứ tiền phạt nào áp dụng vẫn tiếp tục tích lũy cho đến khi nợ được trả hết. Các cá nhân có thể lập kế hoạch thanh toán ngắn hạn bằng cách sử dụng ứng dụng Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến (OPA) hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân). Xem Trợ Giúp qua Điện Thoại để biết giờ làm việc.

Kế Hoạch Thanh Toán (Thỏa Thuận Trả Góp)

Nếu quý vị không thể trả đủ nợ thuế ngay, hoặc trong vòng 180 ngày thì có thể đủ tiêu chuẩn cho một kế hoạch thanh toán hàng tháng (gồm cả thỏa thuận trả góp). Muốn yêu cầu một kế hoạch thanh toán, dùng ứng dụng OPA, hoàn thành Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh) và sau đó gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện hoặc gọi đến số điện thoại thích hợp ghi dưới đây. Một kế hoạch thanh toán cho phép quý vị thực hiện một loạt khoản thanh toán hàng tháng theo thời gian. IRS cung cấp một số lựa chọn khác nhau để trả tiền hàng tháng:

  • Thu nợ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị,
  • Khấu trừ tiền lương qua chủ lao động của quý vị,
  • Trả qua EFTPS,
  • Trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại hoặc Internet,
  • Trả bằng séc hoặc lệnh phiếu,
  • Trả bằng tiền mặt tại đối tác bán lẻ. Đối với tất cả các phương thức thanh toán được chấp nhận, xem Thanh Toán.

IRS tính phí người dùng khi quý vị tham gia vào một kế hoạch thanh toán; tuy nhiên, nếu quý vị là người đống thuế có thu nhập thấp thì phí người dùng này được giảm hoặc có thể được miễn hay hoàn lại khi đáp ứng một số điều kiện. Xin xem Thông Tin Bổ Sung về Các Kế Hoạch Thanh Toán để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị nộp Mẫu 1040 cho năm thuế hiện tại và không thể thanh toán tiền nợ thuế đầy đủ:

  • Quý vị có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp) bằng cách dùng ứng dụng OPA. Ngay cả khi chưa nhận được một hóa đơn từ IRS thì quý vị có thể lập thỏa thuận đánh giá trước bằng cách ghi số tiền còn thiếu từ đơn khai thuế. OPA nhanh chóng và có phí sử dụng thấp hơn so với các phương pháp đơn xin khác.
  • Ngoài ra, quý vị có thể gửi Mẫu 9465 (tiếng Anh) cùng với tờ khai của quý vị. Yêu cầu thỏa thuận trả góp được gửi qua phần mềm nộp hồ sơ điện tử được xử lý tương tự như Mẫu 9465; thay vào đó, bạn có thể sử dụng OPA, bất kể phương thức nộp đơn, để xử lý nhanh hơn và giảm phí người dùng.
  • Quý vị cũng có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán bằng cách gọi số điện thoại miễn phí trên hóa đơn hoặc nếu không có hóa đơn thì gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp).

Trước khi cứu xét yêu cầu kế hoạch thanh toán thì tất cả đòi hỏi nộp đơn và tiền trả phải hiện hành. Người đóng thuế trong tình trạng xin phá sản thường sẽ không đủ điều kiện. Quý vị phải cho biết số tiền quý vị có thể trả và ngày trong tháng (1 đến 28). IRS phải nhận được tiền của quý vị vào ngày đến hạn của quý vị. Nếu quý vị dự định gửi tiền bằng thư, hãy cân nhắc thời gian gửi thư khi quý vị chọn ngày thanh toán. OPA sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức cho kế hoạch thanh toán được đề xuất của quý vị. Nếu quý vị gửi Mẫu 9465 qua đường bưu điện, IRS sẽ trả lời yêu cầu của quý vị, thường là trong vòng 30 ngày nhưng có thể lâu hơn trong mùa khai thuế.

Thỏa thuận trả góp qua thu nợ trực tiếp và trích lương giúp quý vị trả tiền tự động đúng thời gian và giảm trường hợp không thể trả. Cách trả tiện lợi này cũng giúp quý vị tránh mất thời gian và công việc gửi tiền hàng tháng hoặc trả tiền bằng điện tử mỗi tháng.

Đối với một thỏa thuận trả góp qua thu nợ trực tiếp, quý vị phải cung cấp số tài khoản thanh toán của quý vị và số định tuyến ngân hàng của quý vị để bắt đầu việc rút tiền tự động. Nộp đơn bằng cách sử dụng ứng dụng OPA, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại , hoặc gửi Mẫu 9465 (tiếng Anh) qua đường bưu điện với số tài khoản thanh toán và số định tuyến ngân hàng của quý vị. Thỏa thuận trả góp thu nợ trực tiếp có phí sử dụng thấp hơn so với các thỏa thuận trả góp khác và phí sử dụng có thể được miễn hoặc hoàn trả cho người đóng thuế có thu nhập thấp.

Đối với một thỏa thuận trả góp qua cách trích lương, xin nộp Mẫu 2159, Thỏa Thuận Trích Lương (tiếng Anh) PDFPDF. Chủ lao động phải điền Mẫu 2159 vì đó là thỏa thuận giữa quý vị, chủ lao động, và IRS.

Đến Thông Tin Bổ Sung về Các Kế Hoạch Thanh Toán để biết thêm thông tin.

Đề Nghị Được Thỏa Hiệp

Đề Nghị Được Thỏa Hiệp (Offer in CompromiseOIC là thỏa thuận giữa quý vị và IRS để giải quyết trách nhiệm trả thuế của quý vị bằng tiền trả đã thỏa thuận trên số tiền khấu giảm. Trước khi IRS xem xét đề nghị OIC, thì quý vị phải nộp tất cả tờ khai thuế, nhận được hóa đơn cho ít nhất một khoản nợ thuế trong thỏa hiệp trả mọi tiền thuế ước tính đòi hỏi cho năm hiện hành, và ký gửi mọi tiền thuế liên bang đòi hỏi cho quý hiện tại và hai quý trước đó nếu quý vị là chủ doanh nghiệp có thuê nhân viên. Nếu quý vị đang trong tình trạng xin phá sản, quý vị không đủ điều kiện lập OIC. Muốn xác nhận điều kiện và bảo đảm sử dụng các mẫu đơn hiện hành, hãy dùng công cụ Thẩm Định Đề Nghị Được Thỏa Hiệp (tiếng Anh). Muốn biết thêm thông tin về OIC, tham khảo Chủ Đề Số 204.

Tạm Hoãn Thu Thuế

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế nào vì trả tiền sẽ làm quý vị không đáp ứng chi phí sinh hoạt căn bản thì quý vị có thể yêu cầu IRS hoãn thu thuế cho đến khi quý vị có thể trả. Nếu IRS xét thấy quý vị không thể trả được nợ thuế vì tài chính khó khăn, thì IRS sẽ tạm thời đình chỉ thu thuế bằng cách báo cáo tài khoản của quý vị là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chính của quý vị khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng quý vị không thể trả nợ thuế vào lúc này. Trước khi chấp thuận yêu cầu của quý vị để trì hoãn việc truy thu, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền vào Báo Cáo Thông Tin Thu Thuế (Mẫu 433-F (tiếng Anh)PDFMẫu 433-A (tiếng Anh)PDF hoặc Mẫu 433-B (tiếng Anh)PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chính (điều này có thể bao gồm thông tin về tài sản và thu nhập cùng chi phí hàng tháng của quý vị). Quý vị nên biết rằng nếu chúng tôi hoãn thu tiền từ quý vị, khoản nợ của quý vị sẽ tiếp tục tích lũy các khoản phạt và lãi suất lên đến mức tối đa được luật pháp cho phép cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ. Trong thời gian tạm hoãn, chúng tôi sẽ xem xét lại khả năng trả tiền của quý vị. IRS có thể tạm đình chỉ các biện pháp thu thuế, như phát hành lệnh tịch biên (tham khảo Chủ Đề Số 201), cho đến khi tình hình tài chính của quý vị khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nộp một Thông Báo Lưu Giữ Thuế Liên Bang (tham khảo Chủ Đề Số 201) trong khi tài khoản của quý vị bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê trên hóa đơn của quý vị để thảo luận về lựa chọn này.

Cấm Tịch Biên và Thời Gian Truy Thu của IRS bị Đình Chỉ

Với một số ngoại lệ nhất định, IRS thường bị cấm hoạt động và thời gian thu thập của IRS bị đình chỉ hoặc kéo dài trong khi thỏa thuận trả góp đang chờ xử lý. Yêu cầu thỏa thuận trả góp thường đang chờ xử lý cho đến khi có thể được xem xét và thỏa thuận trả góp được thiết lập, hoặc yêu cầu bị rút lại hoặc bị từ chối. Nếu thỏa thuận trả góp được yêu cầu bị từ chối, thời gian truy thu sẽ bị tạm dừng trong 30 ngày. Tương tự, nếu quý vị không trả được nợ theo hợp đồng trả góp và IRS đề xuất chấm dứt hợp đồng trả góp, thì thời hạn truy thu sẽ bị tạm dừng trong 30 ngày. Cuối cùng, nếu quý vị thực hiện quyền kháng cáo việc từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng trả góp, thì thời hạn truy thu sẽ bị tạm dừng vào thời điểm chờ kháng cáo cho đến ngày quyết định cuối cùng của kháng cáo. Tham khảo Chủ Đề Số 160.

Với một số ngoại lệ nhất định, IRS thường bị cấm tịch biên và thời gian truy thu của IRS bị đình chỉ hoặc kéo dài trong khi OIC đang chờ xử lý, trong 30 ngày ngay sau khi OIC từ chối để người đóng thuế khiếu nại việc từ chối và nếu được yêu cầu kháng cáo trong vòng 30 ngày, trong thời gian việc từ chối đang được xem xét bởi Kháng Cáo. Tham khảo Chủ Đề Số 160Chủ Đề Số 204.

Đáp Lại Thông Báo của IRS

Điều quan trọng là quý vị cần phải trả lời thông báo của IRS. Nếu quý vị chưa trả hết tiền thuế hoặc sắp xếp một cách trả tiền khác thì IRS có quyền bắt đầu truy thu thuế. Xin tham khảo Chủ Đề Số 201 để biết thông tin về thủ tục thu thuế.

Nếu quý vị không có khả năng trả tiền lúc này, xin quý vị chuẩn bị sẵn các thông tin tài chính (ví dụ: cuống lương, thỏa thuận thuê nhà, chứng từ trả tiền vay nhà, giấy thuê/mua xe, hóa đơn điện nước) và gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) để được giúp đỡ.

Quý vị có các quyền hạn và sự bảo vệ trong suốt quá trình thu; xem Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế và Ấn Phẩm 1, Quyền Hạn của Người Đóng Thuế (tiếng Anh)Nếu quý vị muốn có thông tin về việc sắp xếp trả thuế của quý vị, thỏa thuận trả góp, và những gì sẽ xảy ra khi quý vị không hành động để trả tiền thuế, xin tham khảo Ấn Phẩm 594, Quá Trình Truy Thu của IRS (tiếng Anh)PDF.

Để biết thêm thông tin về thực hiện thanh toán, các kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp), và đề nghị thỏa hiệp, xem lại trang Thanh Toán. Nhận tình trạng cập nhật về các hoạt động và dịch vụ của IRS bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (tiếng Anh). Ngoài ra, kiểm tra Miễn Áp Dụng Thuế Do Vi-rút Corona (tiếng Anh)  để biết thông tin miễn áp dụng thuế cho người đóng thuế.