Chủ đề số 202, Các lựa chọn thanh toán tiền thuế

Nếu bạn không thể trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn khai thuế ban đầu thì bạn sẽ bị tính tiền lời và tiền phạt hàng tháng vì trả trễ. Bạn cũng bị phạt nếu không khai thuế, do đó bạn nên khai thuế đúng hạn mặc dù biết mình không thể trả hết tiền thuế. Điều tốt nhất là luôn trả tiền thuế đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm chi phí cộng thêm.

Trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi để đóng thuế liên bang trực tuyến, qua điện thoại đối với thanh toán qua EFTPS: Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử hoặc bằng thẻ thanh toán, hoặc ví điện tử, hoặc từ thiết bị di động. Lựa chọn trả tiền bằng điện tử có trên trang thanh toán và ứng dụng IRS2Go. Khi trả tiền bằng điện tử, bạn có thể sắp xếp trả tiền trước. Bạn sẽ được xác nhận ngay sau nộp. Bạn có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để bạn trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng và nhanh hơn so với hình thức gửi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Direct Pay của IRS là một dịch vụ an toàn bạn có thể sử dụng để trả thuế cho các loại Mẫu 1040, ước tính tiền thuế hay các mẫu có liên quan khác (tiếng Anh) trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm của bạn mà không mất phí. Hãy hoàn thành năm bước dễ dàng và bạn sẽ ngay lập tức nhận được xác nhận sau khi gửi khoản thanh toán. Với Direct Pay, bạn có thể sử dụng tính năng "Look Up a Payment" (Tìm kiếm một khoản thanh toán) để xem các chi tiết và tình trạng khoản thanh toán của mình. Bạn có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình. Bạn cũng có thể sửa đổi hay hủy khoản thanh toán của mình muộn nhất là hai ngày làm việc trước ngày thanh toán theo lịch.

Bạn có thể xem thông tin trong tài khoản thuế liên bang thông qua đăng nhập an toàn tại Tài khoản trực tuyến của bạn. Bạn có thể xem số tiền nợ cùng với chi tiết về số dư, xem lịch sử thanh toán, truy cập vào Lấy hồ sơ thuế của bạn để tải về hay in ra hồ sơ thuế của bạn và xem các thông tin quan trọng từ tờ khai thuế năm hiện hành như được khai ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể trả tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử hoặc nộp đơn xin thỏa thuận thanh toán trực tuyến nếu cần thêm thời gian để trả tiền.

Nếu bạn quyết định trả qua đường bưu điện, hãy đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu với một bản sao tờ khai thuế hay thông báo. Ghi trả cho United States Treasury (Bộ Tài chính Hoa Kỳ) và ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại ban ngày, số nhận diện người nộp thuế, năm thuế và số mẫu đơn hay thông báo (ví dụ: 2023 Form 1040 (Mẫu 1040 năm 2023)) ở mặt trước trên chứng từ thanh toán của bạn.

Nếu bạn không trả tiền hết được, thì nên trả càng nhiều càng tốt để giảm tiền lời tích lũy trong trương mục của bạn. Xin xem Chủ đề số 158 để có thông tin cần thiết để bảo đảm khoản tín thuế đúng từ khoản thanh toán của bạn. Bạn nên cân nhắc mượn tiền vay để trả hết tiền thuế của mình, chẳng hạn như vay tiền bằng trị giá căn nhà từ một tổ chức tài chính hoặc thẻ tín dụng. Lãi suất và các lệ phí hiện hành tính bởi một ngân hàng hoặc một công ty thẻ tín dụng có thể thấp hơn so với kết hợp của tiền lời và tiền phạt của Luật Thuế vụ.

Kế hoạch thanh toán ngắn hạn (lên đến 180 ngày)

Nếu bạn không thể trả hết ngay, bạn có thể đủ điều kiện để có thêm thời gian-- lên tới 180 ngày -- để trả hết. Không phải trả lệ phí cho việc trả hết tiền này; tuy nhiên, tiền lời và bất cứ tiền phạt nào áp dụng vẫn tiếp tục tích lũy cho đến khi nợ được trả hết. Các cá nhân có thể lập kế hoạch thanh toán ngắn hạn bằng cách sử dụng ứng dụng Thỏa thuận thanh toán trực tuyến (OPA) hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân). Xem trợ giúp qua điện thoại để biết giờ làm việc.

Kế hoạch thanh toán (Thỏa thuận trả góp )

Nếu bạn không thể trả đủ nợ thuế ngay, hoặc trong vòng 180 ngày thì có thể đủ tiêu chuẩn cho một kế hoạch thanh toán hàng tháng (gồm cả thỏa thuận trả góp). Muốn yêu cầu một kế hoạch thanh toán, dùng ứng dụng OPA, hoàn thành Mẫu 9465, Yêu cầu thỏa thuận trả góp (tiếng Anh) và sau đó gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện hoặc gọi đến số điện thoại thích hợp ghi dưới đây. Một kế hoạch thanh toán cho phép bạn thực hiện một loạt khoản thanh toán hàng tháng theo thời gian. IRS cung cấp một số lựa chọn khác nhau để trả tiền hàng tháng:

 • Thu nợ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn,
 • Khấu trừ tiền lương qua chủ lao động của bạn,
 • Trả qua EFTPS,
 • Trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại hoặc Internet,
 • Trả bằng séc hoặc lệnh phiếu,
 • Trả bằng tiền mặt tại đối tác bán lẻ. Đối với tất cả các phương thức thanh toán được chấp nhận, xem Thanh toán.

IRS tính phí người dùng khi bạn tham gia vào một kế hoạch thanh toán; tuy nhiên, nếu bạn là người đống thuế có thu nhập thấp thì phí người dùng này được giảm hoặc có thể được miễn hay hoàn lại khi đáp ứng một số điều kiện. Xin xem Thông tin bổ sung về các kế hoạch thanh toán để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn nộp Mẫu 1040 cho năm thuế hiện tại và không thể thanh toán tiền nợ thuế đầy đủ:

 • Bạn có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp) bằng cách dùng ứng dụng OPA. Ngay cả khi chưa nhận được một hóa đơn từ IRS thì bạn có thể lập thỏa thuận định giá trước bằng cách ghi số tiền còn thiếu từ đơn khai thuế. OPA nhanh chóng và có phí người dùng thấp hơn so với các phương pháp đơn xin khác.
 • Ngoài ra, bạn có thể gửi Mẫu 9465 (tiếng Anh) cùng với tờ khai của bạn. Yêu cầu thỏa thuận trả góp được gửi qua phần mềm nộp hồ sơ điện tử được xử lý tương tự như Mẫu 9465; thay vào đó, bạn có thể sử dụng OPA, bất kể phương thức nộp đơn, để xử lý nhanh hơn và giảm phí người dùng.
 • Bạn cũng có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán bằng cách gọi số điện thoại miễn phí trên hóa đơn hoặc nếu không có hóa đơn thì gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp).

Trước khi cứu xét yêu cầu kế hoạch thanh toán thì tất cả đòi hỏi nộp đơn và tiền trả phải được đáp ứng. Người đóng thuế trong tình trạng xin phá sản thường sẽ không đủ điều kiện. Bạn phải cho biết số tiền bạn có thể trả và ngày trong tháng (1 đến 28). IRS phải nhận được tiền của bạn vào ngày đến hạn của bạn. Nếu bạn dự định gửi tiền bằng thư, hãy cân nhắc thời gian gửi thư khi bạn chọn ngày thanh toán. OPA sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức cho kế hoạch thanh toán được đề xuất của bạn. Nếu bạn gửi Mẫu 9465 qua đường bưu điện, IRS sẽ trả lời yêu cầu của bạn, thường là trong vòng 30 ngày nhưng có thể lâu hơn trong mùa khai thuế.

Thỏa thuận trả góp qua thu nợ trực tiếp và trích lương giúp bạn trả tiền tự động đúng thời gian và giảm trường hợp không thể trả. Cách trả tiện lợi này cũng giúp bạn tránh mất thời gian và chi phí gửi tiền hàng tháng qua đường bưu điện hoặc trả tiền bằng điện tử mỗi tháng.

Đối với một thỏa thuận trả góp qua thu nợ trực tiếp, bạn phải cung cấp số tài khoản thanh toán của bạn, số định tuyến ngân hàng và giấy ủy quyền bằng văn bản của bạn để bắt đầu việc rút tiền tự động. Nộp đơn bằng cách sử dụng ứng dụng OPA, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc gửi Mẫu 9465 (tiếng Anh) qua đường bưu điện với số tài khoản thanh toán và số định tuyến ngân hàng của bạn. Thỏa thuận trả góp thu nợ trực tiếp có phí sử dụng thấp hơn so với các thỏa thuận trả góp khác và phí sử dụng có thể được miễn hoặc hoàn trả cho người đóng thuế có thu nhập thấp.

Đối với một thỏa thuận trả góp qua cách trích lương, xin nộp Mẫu 2159, Thỏa thuận trích lương (tiếng Anh) PDF. Chủ lao động phải điền Mẫu 2159 vì đó là thỏa thuận giữa bạn, chủ lao động, và IRS.

Các loại kế hoạch thanh toán (Thỏa thuận trả góp )

Thông thường, các loại thỏa thuận trả góp sau đây cho phép xử lý tinh giảm bằng cách không yêu cầu hoàn thành báo cáo thông tin thu nợ hoặc quyết định gửi Thông báo về Quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang . Xem Am hiểu Quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang để biết thêm thông tin về Thông báo Quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang. Hãy nhớ rằng, trước khi yêu cầu kế hoạch thanh toán của bạn có thể được xem xét, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về khai thuế và thanh toán.

Thông thường, bạn đủ điều kiện nhận thỏa thuận trả góp tinh giảm nếu:

 • Khoản nợ thuế được định mức của bạn từ $25.000 trở xuống (đối với cá nhân, đang kinh doanh chỉ đóng thuế thu nhập hoặc người đóng thuế ngừng kinh doanh)
 • Khoản nợ thuế được định mức của bạn từ $25.001 đến $50.000 (đối với cá nhân) và bạn thanh toán để giảm bớt nợ của mình trước khi ký thỏa thuận hoặc
 • Khoản nợ thuế được định mức của bạn từ $25.001 đến $50.000 (đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp cá thể ngừng kinh doanh) và bạn đồng ý thanh toán bằng hình thức ghi nợ trực tiếp hoặc khấu trừ tiền lương. 

Ngoài ra, số tiền thanh toán được đề xuất của bạn phải trả đầy đủ tiền nợ thuế được định mức trong vòng 72 tháng hoặc đáp ứng đầy đủ nợ thuế trước Ngày hết hạn quy chế để truy thu thuế (CSED), tùy theo mức nào ít hơn. Tham khảo Thời gian IRS có thể truy thu thuế, để biết thêm thông tin về CSED.

Thông thường, bạn đủ điều kiện nhận thỏa thuận trả góp nhanh trong quỹ ủy thác kinh doanh nếu:

 • Khoản nợ thuế được định mức của bạn là $25.000 trở xuống (đối với người đóng thuế kinh doanh) và
 • Số tiền thanh toán được đề xuất của bạn sẽ trả đầy đủ tiền nợ thuế trong vòng 24 tháng hoặc trước ngày CSED, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. 
 • Bạn phải thanh toán qua hình thức ký thác trực tiếp nếu tiền nợ thuế được định mức nằm trong khoảng từ $10.000 đến $25.000.

Bạn đủ điều kiện nhận thỏa thuận trả góp được đảm bảo nếu khoản thuế bạn nợ không quá $10.000 (đối với người đóng thuế cá nhân) và:

 • Trong 5 năm qua, bạn (và người phối ngẫu của bạn nếu khai thuế chung) đã nộp đúng hạn tất cả các tờ khai thuế thu nhập và thanh toán bất kỳ khoản thuế thu nhập nào đến hạn, đồng thời không tham gia thỏa thuận trả góp để thanh toán thuế thu nhập;
 • Bạn đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền bạn nợ trong vòng 3 năm hoặc trước ngày CSED, tùy vào ngày nào sớm hơn, và tuân thủ luật thuế trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực; và
 • Bạn không có khả năng tài chánh để trả nợ đầy đủ khi đến hạn. 

Nếu bạn không đủ điều kiện cho các thỏa thuận trả góp ở trên, thì bạn vẫn có thể đủ điều kiện cho một thỏa thuận trả góp. Tuy nhiên, có thể cần phải có quyết định Thông báo Quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang và một tuyên bố thông tin thu nợ.

Thỏa thuận trả góp mà sẽ không trả hết nợ trước CSED được gọi là Thỏa thuận trả góp từng phần (PPIA). Nếu bạn đề xuất một số tiền thanh toán mà sẽ không không trả hết nợ trước CSED, thì bạn sẽ phải hoàn thành báo cáo tài chánh và cung cấp thông tin tài chánh chứng minh cho PPIA. Ngoài ra, cần phải có quyết định Thông báo Quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang. Nếu PPIA được chấp thuận, thỏa thuận của bạn sẽ được duyệt xét trong tương lai để xác định xem tình hình tài chánh của bạn có thay đổi hay không. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một báo cáo tài chánh mới và thông tin tài chánh chứng minh trong quá trình duyệt xét này. Thông tin tài chánh mà bạn cung cấp có thể dẫn đến việc giảm, tăng hoặc không thay đổi số tiền trong thỏa thuận trả góp hàng tháng của bạn.

Đến Thông tin bổ sung về các Kế hoạch thanh toán để biết thêm thông tin.

Đề nghị dược thỏa hiệp

Đề nghị dược thỏa hiệp (OIC) là thỏa thuận giữa bạn và IRS để giải quyết trách nhiệm trả thuế của bạn bằng tiền trả đã thỏa thuận trên số tiền khấu giảm. Trước khi IRS xem xét đề nghị OIC, thì bạn phải nộp tất cả tờ khai thuế, nhận được hóa đơn cho ít nhất một khoản nợ thuế trong đề nghị thỏa hiệp, và trả mọi tiền thuế ước tính đòi hỏi cho năm hiện hành. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp có nhân viên, bạn phải ký gửi mọi tiền thuế liên bang đòi hỏi cho quý hiện tại và hai quý trước đó. Nếu bạn đang trong tình trạng xin phá sản, bạn không đủ điều kiện lập OIC. Muốn xác nhận tính đủ điều kiện và bảo đảm sử dụng các mẫu đơn hiện hành, hãy dùng công cụ Thẩm định Đề nghị dược thỏa hiệp (tiếng Anh). Sử dụng công cụ không có bảo đảm thỏa thuận sẽ được chấp nhận. Muốn biết thêm thông tin về OIC, tham khảo Chủ đề số 204.

Tạm hoãn thu thuế

Nếu bạn không thể trả khoản tiền nợ thuế nào vì trả tiền sẽ làm bạn không đáp ứng chi phí sinh hoạt căn bản thì bạn có thể yêu cầu IRS hoãn thu thuế cho đến khi bạn có thể trả. Nếu IRS xét thấy bạn không thể trả được nợ thuế vì tài chính khó khăn, thì IRS có thể tạm thời đình chỉ thu thuế bằng cách báo cáo tài khoản của bạn là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chính của bạn khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng bạn không thể trả nợ thuế vào lúc này. Trước khi chấp thuận yêu cầu của bạn để trì hoãn việc truy thu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn điền vào Báo cáo Thông tin thu thuế (Mẫu 433-F (tiếng Anh) PDFMẫu 433-A (tiếng Anh) PDF hoặc Mẫu 433-B (tiếng Anh) PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chính (điều này có thể bao gồm thông tin về tài sản và thu nhập cùng chi phí hàng tháng của bạn). Bạn nên biết rằng nếu chúng tôi hoãn thu tiền từ bạn, khoản nợ của bạn sẽ tiếp tục tích lũy các khoản phạt lên đến mức tối đa được luật pháp cho phép và tiền lãi cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ. Trong thời gian tạm hoãn, chúng tôi sẽ xem xét lại khả năng trả tiền của bạn. IRS có thể tạm đình chỉ một số biện pháp thu thuế, như phát hành lệnh tịch biên (tham khảo Chủ đề số 201), cho đến khi tình hình tài chính của bạn khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nộp một Thông báo Lưu giữ thuế Liên bang (tham khảo Chủ đề số 201) trong khi tài khoản của bạn bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê bên dưới để thảo luận về lựa chọn này.

Cấm tịch biên và thời gian truy thu của IRS bị đình chỉ

Với một số ngoại lệ nhất định, IRS thường bị cấm tịch biên và thời gian truy thu của IRS bị đình chỉ hoặc kéo dài trong khi thỏa thuận trả góp đang chờ xử lý. Yêu cầu thỏa thuận trả góp thường đang chờ xử lý cho đến khi IRS xem xét và thiết lập thỏa thuận trả góp hoặc từ chối yêu cầu thoản thuận trả góp, hoặc bạn rút lại yêu cầu thỏa thuận trả góp. Thời hạn truy thu không bị đình chỉ trong khi thỏa thuận trả góp của bạn có hiệu lực. Nếu thỏa thuận trả góp được yêu cầu bị từ chối, thời gian truy thu sẽ bị tạm dừng trong 30 ngày. Tương tự, nếu bạn không trả được nợ theo thỏa thuận trả góp và IRS đề xuất chấm dứt thỏa thuận trả góp, thì thời hạn truy thu sẽ bị tạm dừng trong 30 ngày. Cuối cùng, nếu bạn thực hiện quyền kháng cáo việc từ chối hoặc chấm dứt thỏa thuận trả góp, thì thời hạn truy thu sẽ bị tạm dừng vào thời điểm kháng cáo chờ xử lý cho đến có ngày quyết định cuối cùng của kháng cáo. Tham khảo Thời gian IRS có thể truy thu thuế.

Với một số ngoại lệ nhất định, IRS thường bị cấm tịch biên và thời gian truy thu của IRS bị đình chỉ hoặc kéo dài trong khi OIC đang chờ xử lý, trong 30 ngày ngay sau khi OIC bị từ chối để người đóng thuế khiếu nại việc từ chối và nếu có yêu cầu kháng cáo trong vòng 30 ngày, trong thời gian việc từ chối đang được xem xét bởi Văn phòng Kháng cáo. Tham khảo Thời gian IRS có thể truy thu thuế và Chủ đề số 204.

Hồi đáp Thông báo của IRS

Điều quan trọng là bạn cần phải trả lời thông báo của IRS. Nếu bạn chưa trả hết tiền thuế hoặc sắp xếp một cách trả tiền khác thì IRS có quyền bắt đầu truy thu thuế. Xin tham khảo Chủ đề số 201 để biết thông tin về thủ tục thu thuế.

Nếu bạn không có khả năng trả tiền lúc này, xin bạn chuẩn bị sẵn các thông tin tài chính (ví dụ: cuống lương, thỏa thuận cho thuê hoặc thuê nhà, chứng từ trả tiền vay nhà, giấy thuê/mua xe, hóa đơn điện nước) và gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) để được giúp đỡ.

Bạn có các quyền hạn và sự bảo vệ trong suốt quá trình thu; xem Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế và Ấn phẩm 1, Quyền hạn của Người đóng thuếNếu bạn muốn có thông tin về việc sắp xếp trả thuế của bạn, thỏa thuận trả góp, và những gì sẽ xảy ra khi bạn không hành động để trả tiền thuế, xin tham khảo Ấn phẩm 594, Quá trình truy thu của IRS (tiếng Anh) PDF.

Để biết thêm thông tin về thực hiện thanh toán, các kế hoạch thanh toán (bao gồm thỏa thuận trả góp), và đề nghị thỏa hiệp, xem lại trang Thanh toán. Nhận tình trạng cập nhật về các hoạt động và dịch vụ hiện hành của IRS (tiếng Anh).