Chủ Đề 202 Các Lựa Chọn Trả Tiền Thuế

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế chậm nhất vào ngày đáo hạn khai thuế ban đầu thì quý vị sẽ bị tính tiền lời và tiền phạt hàng tháng vì trả trễ. Quý vị cũng bị phạt nếu không khai thuế, do đó quý vị nên khai thuế đúng hạn mặc dù biết mình không thể trả hết tiền thuế. Điều tốt nhất là luôn trả tiền thuế đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm chi phí cộng thêm.

Trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi để đóng thuế liên bang trực tuyến, qua điện thoại đối với thanh toán qua (EFTPS: Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang) hay bằng thẻ hoặc từ thiết bị di động. Lựa chọn trả tiền bằng điện tử có trên trang tiền trảứng dụng IRS2Go. Khi trả tiền bằng điện tử, quý vị có thể sắp xếp trả tiền trước. Quý vị sẽ được xác nhận ngay sau nộp. Quý vị có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để quý vị trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn so với hình thức gửi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Trả Trực Tiếp của IRS là một dịch vụ an toàn quý vị có thể sử dụng để trả thuế cho các loại Mẫu 1040, ước tính tiền thuế hay các mẫu có liên quan khác (Tiếng Anh) trực tiếp từ trương mục vãng lai hay tiết kiệm của quý vị mà không mất phí. Hãy hoàn thành năm bước dễ dàng và quý vị sẽ ngay lập tức nhận được xác nhận sau khi gửi khoản thanh toán. Với Direct Pay, quý vị có thể sử dụng tính năng "Look Up a Payment" (Tìm kiếm một khoản thanh toán) để xem các chi tiết và tình trạng khoản thanh toán của mình. Quý vị có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình. Quý vị cũng có thể sửa đổi hay hủy khoản thanh toán của mình muộn nhất là hai ngày làm việc trước ngày thanh toán theo lịch.

Quý vị có thể xem thông tin trong trương mục thuế liên bang thông qua đăng nhập an toàn tại IRS.gov/account. Quý vị có thể xem số tiền nợ cùng với chi tiết về số dư, xem lịch sử thanh toán, truy cập vào Lấy Bản Ghi để tải về hay in ra hồ sơ thuế của quý vị và xem các thông tin quan trọng từ tờ khai thuế năm hiện hành như được khai ban đầu. Ngoài ra, quý vị có thể trả tiền qua trương mục ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc nộp đơn xin hợp đồng trả tiền trực tuyến nếu cần thêm thời gian để trả tiền.

Nếu quý vị muốn trả qua đường bưu điện, đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu với một bản khai thuế hay thông báo. Ghi trả cho United States Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ) và ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại ban ngày, số nhận diện người nộp thuế, năm thuế và số mẫu đơn hay thông báo (ví dụ: 2020 Mẫu 1040) ở mặt trước trên chứng từ thanh toán của quý vị.

Nếu quý vị không trả tiền hết được, thì nên trả càng nhiều càng tốt để giảm tiền lời tích lũy trong trương mục của quý vị. Xin xem Chủ Đề 158 để có thông tin cần thiết để bảo đảm ghi đúng tiền trả thuế của quý vị. Quý vị nên cân nhắc mượn tiền vay để trả hết tiền thuế của mình, chẳng hạn như vay tiền bằng trị giá căn nhà từ một tổ chức tài chính hoặc thẻ tín dụng. Lãi suất và các lệ phí tính bởi một ngân hàng hoặc một công ty thẻ tín dụng có thể thấp hơn so với kết hợp của tiền lời và tiền phạt của Luật Thuế Vụ.

Hợp Đồng Trả Đủ (lên đến 120 ngày)

Nếu quý vị không thể trả hết ngay, Sở Thuế Vụ cho phép thêm một thời gian nữa -- lên tới 120 ngày -- để trả hết tiền thuế. Không phải trả lệ phí cho việc trả hết tiền thuế này; tuy nhiên, tiền lời và bất cứ tiền phạt nào áp dụng vẫn tiếp tục tích lũy cho đến khi trả hết tiền thuế. Quý vị có thể lập hợp đồng này dùng đơn Hợp Đồng Trả Thuế Trực Tuyến (OPA) hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp). Xem Trợ Giúp tại Địa Phương và qua Điện Thoại để biết giờ làm việc.

Hợp Đồng Trả Góp

Nếu quý vị không thể trả đủ nợ thuế ngay, hoặc trong vòng 120 ngày thì có thể đủ tiêu chuẩn cho một chương trình thanh toán hàng tháng (gồm cả hợp đồng trả góp). Muốn yêu cầu một chương trình thanh toán, dùng đơn Hợp Đồng Trả Thuế Trực Tuyến hoặc điền vào Mẫu 9465, Yêu Cầu Hợp Đồng Trả Góp (Tiếng Anh) và sau đó gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện hoặc gọi đến số điện thoại ghi dưới đây. Một chương trình thanh toán giúp quý vị trả tiền hàng tháng theo thời gian. Sở Thuế Vụ cung cấp một số lựa chọn khác nhau để trả tiền hàng tháng:

  • Thu nợ trực tiếp từ trương mục ngân hàng của quý vị,
  • Khấu trừ tiền lương qua chủ nhân của quý vị,
  • Trả qua EFTPS,
  • Trả bằng thẻ tín dụng qua điện thoại hoặc trên mạng,
  • Trả bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu, hoặc
  • Trả bằng tiền mặt tại nơi bán lẻ.

IRS tính phí người dùng khi quý vị tham gia vào một chương trình thanh toán; tuy nhiên, nếu quý vị là người nộp thuế có thu nhập thấp thì phí người dùng này được giảm và có thể được miễn hay hoàn lại khi đáp ứng một số điều kiện. Xin xem Thông Tin Bổ Sung về Các Chương Trình Thanh Toán để biết thêm chi tiết. 

  • Nếu chưa khai thuế thì quý vị có thể đệ nộp Mẫu 9465 (Tiếng Anh) hoặc đính kèm một thư yêu cầu một chương trình thanh toán với số tiền trả hàng tháng và ngày trả ở mặt trước của đơn khai thuế.
  • Nếu quý vị không đủ khả năng trả hết tiền thuế sau khi đã khai thuế, quý vị có thể yêu cầu một chương trình thanh toán (bao gồm hợp đồng trả góp) cho phần trách nhiệm thuế hiện tại, dùng đơn OPA. Ngay cả khi chưa nhận được một hóa đơn từ Sở Thuế Vụ thì quý vị có thể lập thỏa thuận đánh giá trước bằng cách ghi số tiền còn thiếu từ đơn khai thuế hay thông báo thiếu tiền khi được OPA nhắc.
  • Nếu không thể trả hết sau khi nhận hóa đơn của IRS thì quý vị cũng có thể yêu cầu một chương trình thanh toán (bao gồm một hợp đồng trả góp) sử dụng đơn OPA. Quý vị cũng có thể nộp Mẫu 9465 (Tiếng Anh) hoặc đính kèm một thư yêu cầu một chương trình trả tiền ở mặt trước của hóa đơn.
  • Quý vị cũng có thể yêu cầu một chương trình thanh toán bằng cách gọi số điện thoại miễn phí trên hóa đơn hoặc nếu không có hóa đơn thì gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp).

Trước khi cứu xét yêu cầu chương trình thanh toán thì tất cả đòi hỏi đệ nộp và tiền trả phải hiện hành. Người khai thuế trong tình trạng xin phá sản thường sẽ không đủ điều kiện. Quý vị phải cho biết số tiền quý vị có thể trả và ngày trong tháng. Quý vị nên dựa trên khả năng trả tiền góp hàng tháng của mình và đó phải là số tiền quý vị có thể trả hàng tháng để tránh sai hẹn. Ngày trả tiền có thể là bất cứ ngày nào từ ngày 1 đến ngày 28. IRS muốn nhận được tiền trả VÀO đúng ngày mà quý vị ghi; vì vậy xin nhớ tính thời gian gửi thư đi (10 ngày) khi quý vị chọn ngày. Sở Thuế Vụ sẽ trả lời yêu cầu của quý vị, thường là trong vòng 30 ngày, để cho quý vị biết là yêu cầu của quý vị được chấp thuận hay từ chối, hoặc nếu họ cần thêm thông tin.

Hợp đồng trả góp qua thu nợ trực tiếptrích lương giúp quý vị trả tiền tự động đúng thời gian và giảm trường hợp không thể trả. Cách trả tiện lợi này cũng giúp quý vị tránh mất thời gian và công việc gửi tiền hàng tháng.

Đối với một hợp đồng trả góp qua thu nợ trực tiếp, quý vị phải cung cấp số trương mục chi phiếu của quý vị và số định tuyến ngân hàng của quý vị để bắt đầu việc rút tiền tự động. Nộp đơn trực tuyến sử dụng đơn xin Hợp Đồng Trả Tiền Trực Tuyến, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp (phải hẹn trước), hoặc gửi qua đường bưu điện Mẫu 9465 (Tiếng Anh) với số trương mục chi phiếu và số định tuyến ngân hàng của quý vị.

Để bắt đầu một hợp đồng trả góp qua cách trích lương bổng, xin nộp Mẫu 2159, Hợp Đồng Trích Lương (Tiếng Anh) PDF. Chủ hãng sở phải điền Mẫu 2159 như đã thỏa thuận giữa quý vị, chủ hãng sở và Sở Thuế Vụ. Trong một số trường hợp, IRS sẽ thiết lập một hợp đồng trả góp thường xuyên cho quý vị và chuyển hợp đồng này thành một hợp đồng trích lương sau khi nhận được Mẫu 2159 đã điền từ chủ hãng sở của quý vị.

Đến trang Thông Tin Bổ Sung về Các Chương Trình Thanh Toán để biết thêm thông tin.

Đề Nghị Thỏa Hiệp hoặc Hợp Đồng Trả Góp Một Phần

Nếu quý vị không thể trả đủ và hợp đồng trả góp không thực hiện được thì quý vị có thể yêu cầu hợp đồng trả góp một phần hay Đề Nghị Thỏa Hiệp (Offer in Compromise, OIC). PPIA là một thỏa thuận giữa quý vị và IRS nhằm thanh toán ít hơn tổng số tiền thuế phải trả cho đến khi hết hạn kỳ thu thuế. OIC là thỏa thuận giữa quý vị và IRS để giải quyết trách nhiệm trả thuế của quý vị bằng tiền trả đã thỏa thuận trên số tiền khấu giảm. Trước khi IRS xem xét đề nghị, thì quý vị phải nộp tất cả tờ khai thuế, trả mọi tiền thuế ước tính đòi hỏi cho năm hiện hành, và ký thác mọi tiền thuế liên bang đòi hỏi cho tam cá nguyệt hiện tại nếu người đóng thuế là chủ doanh nghiệp có thuê nhân viên. Người đóng thuế đang trong tình trạng xin phá sản không đủ điều kiện lập OIC. Muốn xác nhận điều kiện và bảo đảm sử dụng các mẫu đơn hiện hành, hãy dùng công cụ Đánh Giá Trước Khi Xin Cấp Đề Nghị Thỏa Hiệp (Tiếng Anh). Muốn biết thêm thông tin về OIC, tham khảo Chủ Đề 204.

Tạm Hoãn Thu Thuế

Nếu quý vị không thể trả đồng nợ thuế nào vì trả tiền sẽ làm quý vị không đáp ứng chi phí sinh hoạt căn bản thì có thể yêu cầu IRS hoãn thu thuế cho đến khi quý vị có thể trả thuế. Nếu IRS xét thấy quý vị không thể trả được nợ thuế vì hiện tại tài chính quá khó khăn, thì IRS sẽ tạm thời đình chỉ thu thuế bằng cách báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chính của quý vị khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng quý vị không thể trả nợ thuế vào lúc này. Tiền phạt và tiền lời sẽ tiếp tục sinh thêm cho đến khi quý vị trả hết nợ thuế. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền vào Báo Cáo Thông Tin Thu Thuế (Mẫu 433-F (Tiếng Anh) PDF, Mẫu 433-A (Tiếng Anh)  PDFhoặc Mẫu 433-B (Tiếng Anh) PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chính (bao gồm thông tin về tài sản và lợi tức cùng chi phí hàng tháng của quý vị) trước khi chấp thuận yều cầu tạm hoãn thu thuế. IRS có thể tạm đình chỉ các biện pháp thu thuế, như phát hành lệnh tịch biên (tham khảo Chủ Đề 201), cho đến khi tình hình tài chính của quý vị khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nộp một Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang (tham khảo Chủ Đề 201) trong khi trương mục của quý vị bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê trên hóa đơn của quý vị để thảo luận về lựa chọn này.

Đáp Lại Thông Báo của Sở Thuế Vụ

Điều quan trọng là quý vị cần phải trả lời thông báo của Sở Thuế Vụ. Nếu quý vị chưa trả hết tiền thuế hoặc sắp xếp một cách trả tiền khác thì Sở Thuế Vụ có quyền bắt đầu truy thu thuế. Xin tham khảo Chủ Đề 201 để biết thông tin về thủ tục thu thuế.

Nếu quý vị không trả được đồng nào vào lúc này, xin quý vị chuẩn bị sẵn các thông tin tài chính (ví dụ: cuống lương, hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền vay nhà, giấy thuê/mua xe, hóa đơn điện nước) và gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) để được giúp đỡ.

Quý vị có các quyền hạn và các bảo vệ trong suốt quá trình thu thuế: xem Quyền Hạn Người Đóng ThuếẤn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị là Người Đóng Thuế (Tiếng Anh). Nếu quý vị muốn có thông tin về việc sắp xếp trả thuế của quý vị, hợp đồng trả góp, và những gì sẽ xảy ra khi quý vị không làm gì để trả tiền thuế, xin tham khảo Ấn Bản 594, Thủ Tục Truy Thu Thuế của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh) PDF.

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền, các chương trình thanh toán (bao gồm hợp đồng trả góp), và đề nghị thỏa hiệp, hãy chọn Trả Tiền trên trang chủ IRS.