Tài Khoản Trực Tuyến của Quý Vị

Truy cập vào thông tin tài khoản cá nhân của quý vị bao gồm số dư, các khoản thanh toán, hồ sơ thuế và những thông tin khác.

Đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của quý vị (tiếng Anh)

Nếu quý vị là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhận dạng có ảnh của quý vị. Sẽ có thêm thông tin bổ sung về quá trình xác minh danh tính trên trang đăng nhập.

Truy Cập Hồ Sơ Thuế

 • Xem dữ liệu chính từ tờ khai thuế nộp gần đây nhất của quý vị, bao gồm tổng thu nhập được điều chỉnh và truy cập các bản ghi
 • Xem thông tin về các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị
 • Xem thông tin về các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của quý vị
 • Xem bản sao kỹ thuật số của một số thông báo nhất định từ IRS

Thực Hiện và Xem Các Khoản Thanh Toán

 • Tiến thanh toán trả từ tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
 • Xem lịch sử thanh toán trong vòng 5 năm, bao gồm các thanh toán thuế ước tính
 • Xem bất kỳ khoản thanh toán đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch

Quản Lý Tùy Chọn về Liên Lạc

 • Chọn không giấy đối với một số thông báo nhất định
 • Nhận thông báo bằng email đối với các thông báo mới

Xem Số Dư của Quý Vị

 • Xem số tiền quý vị nợ và phân tích theo niên thuế

Xem hoặc Tạo Kế Hoạch Thanh Toán

 • Tìm hiểu về các tùy chọn kế hoạch thanh toán và đăng ký kế hoạch thanh toán mới
 • Xem chi tiết kế hoạch thanh toán của quý vị nếu quý vị có

Xem Các Ủy Quyền của Chuyên Gia Thuế

 • Xem bất kỳ yêu cầu ủy quyền nào từ các chuyên gia thuế
 • Phê duyệt và ký điện tử Giấy Ủy Quyền và Giấy Ủy Quyền Thông Tin Thuế từ chuyên gia thuế của quý vị

Trợ năng

Có vài vấn đề về khả năng tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Tham khảo hướng dẫn trợ năng (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của quý vị

Cần Phải Trả Thuế?

Xem lựa chọn thanh toán của quý vị.

Sẽ Thế Nào Nếu Tôi Không Trả Thuế?

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động nhất định để thu các khoản nợ thuế của quý vị.

Tìm hiểu về truy thu thuế và các quyền của quý vị (tiếng Anh)

Business tax account

If you file with an EIN as a sole proprietor, view your information on file with a business tax account.