Tài Khoản Trực Tuyến Của Quý Vị

Truy cập an toàn vào thông tin tài khoản cá nhân của quý vị.

Đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của quý vị (tiếng Anh)

Quý vị có thể truy cập thông tin bổ sung về quá trình ghi danh sau khi chọn đăng nhập sử dụng nút ở trên.

Xem Số Dư Của Quý Vị

 • Xem số tiền quý vị nợ và phân tích theo niên thuế

Xem Hoặc Tạo Kế Hoạch Chi Trả

 • Tìm hiểu về các tùy chọn kế hoạch chi trả và đăng ký kế hoạch chi trả mới
 • Xem chi tiết kế hoạch chi trả của quý vị nếu quý vị có

Thực Hiện Và Xem Các Khoản Chi Trả

 • Tiến hành chi trả từ tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
 • Xem lịch sử chi trả trong vòng 5 năm và mọi khoản chi trả đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch

Quản Lý Tùy Chọn Về Liên Lạc

 • Không cần dùng giấy đối với một số thông báo nhất định
 • Nhận thông báo qua email đối với các thông báo mới

Truy Cập Hồ Sơ Thuế

 • Xem dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị và truy cập vào các hồ sơ và bản ghi bổ sung
 • Xem số tiền thanh toán tác động kinh tế của quý vị
 • Xem bản sao kỹ thuật số của một số thông báo nhất định từ Sở Thuế Vụ

Xem Các Ủy Quyền Của Chuyên Gia Thuế

 • Xem bất kỳ yêu cầu ủy quyền nào từ các chuyên gia thuế
 • Phê duyệt và ký điện tử Giấy Ủy Quyền và Giấy Ủy Quyền Thông Tin Thuế từ chuyên gia thuế của quý vị

Để được trợ giúp thêm, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp Về Tài Khoản Trực Tuyến (tiếng Anh).

Tính Sẵn Có Của Hệ Thống

 • 6 giờ sáng Thứ Hai đến 9 giờ tối Thứ Bảy theo giờ miền Đông
 • Chủ nhật: 10 giờ sáng đến nửa đêm theo giờ miền Đông (Đôi khi giảm thêm giờ để bảo trì)

Trợ năng

Có vài vấn đề về khả năng tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Tham khảo hướng dẫn trợ năng (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Lưu ý: Người dùng VoiceOver trên iOS 11, macOS 10.12 và macOS 10.13 có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này ảnh hưởng đến quý vị, vui lòng tham khảo mục "Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của quý vị".

Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của quý vị

Cần Phải Trả Thuế?

Xem lựa chọn thanh toán của quý vị.

Sẽ Thế Nào Nếu Tôi Không Trả Tiền?

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động nhất định để thu các khoản nợ thuế của quý vị.

Tìm hiểu về truy thu thuế và các quyền của quý vị (tiếng Anh)