Hướng Dẫn Người Đóng Thuế về Mạo Danh

Chuẩn bị cho năm 2018, IRS, các tiểu bang và ngành thuế đã phối hợp cùng nhau để ban hành biện pháp bảo vệ mới (enact new safeguards) và có thêm hành động để chống lại nạn mạo danh liên quan đến thuế. Quý vị sẽ không thấy nhiều những biện pháp bảo vệ này nhưng chúng rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhóm tội phạm của chúng ta. Nếu quý vị tự khai thuế bằng nhu liệu thuế thì sẽ thấy tiêu chuẩn đăng nhập mới. Một số tiểu bang cũng có những hành động thêm khác. Xem mạng lưới cơ quan thuế của tiểu bang (state revenue agency’s web site) để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúng tôi cũng biết nạn mạo danh gây nhiều phiền phức cho nạn nhân. Nếu quý vị là nạn nhân thì chúng tôi cam kết giải quyết trường hợp của quý vị càng nhanh càng tốt.

Mạo danh liên quan đến thuế vụ là gì? (What is tax-related identity theft?)

Mạo danh liên quan đến thuế vụ xảy ra khi có người trộm số An Sinh Xã Hội của quý vị để khai thuế và yêu cầu hoàn thuế theo cách lừa gạt.

Có thể quý vị chưa biết điều này đã xảy ra cho tới khi gởi đơn khai thuế qua e-file và phát hiện đã có người khai thuế bằng số SSN của quý vị. Hoặc có thể IRS gởi thư cho quý vị cho biết họ nhận thấy có người khai thuế đáng ngờ, đang dùng số SSN của quý vị.

Biết các dấu hiệu cảnh giác (Know the warning signs)

Hãy cảnh giác trường hợp mạo danh liên quan đến thuế vụ nếu IRS hay chuyên gia/người cung cấp dịch vụ về thuế liên lạc với quý vị và cho biết:

 • Có nhiều đơn khai thuế được nộp bằng số SSN của quý vị;
 • Quý vị nợ thêm tiền thuế, bị trừ tiền hoàn trả hay bị truy thu cho năm mình không khai thuế
 • Hồ sơ tại IRS cho thấy quý vị hưởng lương hay lợi tức khác từ hãng sở mà quý vị chưa từng vào làm.

Nếu quý vị là nạn nhân bị mạo danh, tiếp tục nộp thuế và khai thuế ngay cả khi phải làm như vậy trên giấy.

Các bước cần làm nếu quý vị là nạn nhân (Steps to take if you become a victim)

Nếu quý vị là nạn nhân bị mạo danh, thì FTC (Federal Trade Commission, hay Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang) khuyến cáo thực hiện các bước sau đây:

 • Nộp đơn khiếu nại lên FTC tại mạng lưới identitytheft.gov.
 • Liên lạc với một trong ba tổ chức tín dụng chánh để yêu cầu đặt thông báo 'cảnh giác lừa gạt' trong hồ sơ tín dụng của quý vị:
  • Equifax, www.Equifax.com, 800-525-6285
  • Experian, www.Experian.com, 888-397-3742
  • TransUnion, www.TransUnion.com, 800-680-7289
 • Liên lạc với tổ chức tài chánh của quý vị, đóng sổ bất cứ trương mục tài chánh hoặc tín dụng nào đã mở trái phép hoặc do mạo danh.

Nếu số SSN bị lộ và quý vị biết hoặc nghi ngờ mình lâm nạn mạo danh liên quan đến thuế thì IRS khuyến cáo thực hiện các bước phụ trội sau đây:

 • Lập tức hồi đáp bất cứ thông báo nào của IRS; gọi số đã cho biết, hoặc nếu được chỉ dẫn thì đến mạng lưới IDVerify.irs.gov.
 • Điền thông tin vào Mẫu Đơn 14039 của IRS, Chứng Thệ Bị Mạo Danh (Form 14039, Identity Theft Affidavit) nếu quý vị khai thuế qua e-file nhưng bị từ chối do có bản khai trùng lặp dùng số SSN của quý vị hoặc quý vị được chỉ dẫn làm như vậy. Sử dụng mẫu có thể điền thông tin tại IRS.gov, in ra, và sau đó đính kèm mẫu này với khai thuế của quý vị và gửi đi theo chỉ dẫn.

Nếu quý vị có liên lạc với IRS nhưng chưa được giải quyết, thì hãy liên lạc với chúng tôi theo số 1-800-908-4490 để được trợ giúp đặc biệt. Chúng tôi có nhóm sẵn sàng hỗ trợ vấn đề này.

Các vi phạm về dữ liệu và tiền thuế (About data breaches and your taxes)

Không phải tất cả trường hợp vi phạm dữ liệu hoặc xâm nhập máy điện toán đều là kết quả của mạo danh liên quan đến thuế. Điều quan trọng là cần biết thông tin cá nhân nào bị lấy cắp.

Nếu quý vị là nạn nhân bị xâm phạm dữ liệu thì nhớ giữ liên lạc với hãng để biết họ đang làm gì để bảo vệ quý vị, và làm theo "Các bước nạn nhân mạo danh cần làm ". Nạn nhân bị vi phạm dữ liệu chỉ nên nộp Mẫu Đơn 14039, Chứng Thệ Bị Mạo Danh, nếu số An Sinh Xã Hội (SSN) bị lộ và khai thuế của quý vị qua e-file bị từ chối vì trùng lặp hoặc IRS cho biết quý vị có thể là nạn nhân của mạo danh liên quan đến thuế.

Cách giảm nguy cơ (How to reduce your risk)

IRS, các tiểu bang và ngành thuế vụ đã chung vai góp sức bảo vệ dữ liệu. Thuế. An Ninh. Cùng Nhau.  Chúng ta phải cùng nhau tham gia. Sau đây là cách thực hiện:

 • Luôn luôn dùng nhu liệu an ninh có tường lửa và phần bảo vệ chống vi-rút. Sử dụng mật số khó dò phá.
 • Học cách nhận biết và phòng tránh điện thư mồi chài, những cú gọi và tin nhắn đe dọa từ bọn trộm tự giả danh tổ chức hợp pháp - chẳng hạn như ngân hàng, hãng thẻ tín dụng, và cả IRS.
 • Đừng bấm vào đường nối hay tải lấy tài liệu gửi kèm từ những điện thư xa lạ hoặc đáng ngờ.
 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Đừng tạo thói quen mang theo thẻ An Sinh Xã Hội, và nhớ giữ an toàn hồ sơ thuế của bản thân.

Nên xem Ấn Bản 4524, Ý Thức An Ninh của Người Đóng Thuế (Publication 4524, Security Awareness for Taxpayers),  để biết rõ thêm.

IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế qua điện thư để yêu cầu cho biết thông tin cá nhân hoặc tài chánh. Trong đó bao gồm mọi dạng giao tiếp điện tử, chẳng hạn như tin nhắn và các kênh truyền thông xã hội.

Báo cáo ghi ngờ lừa gạt trên trực tuyến hoặc qua điện thư đến: phishing@irs.gov. Đối với lừa gạt qua điện thoại, điện sao hoặc thư tín, thì gọi số 1-800-366-4484. Báo cáo lừa gạt mạo danh IRS cho Tổng Thanh Tra Ngân Khố về Hành Chánh Thuế (Treasury Inspector General for Tax Administration) qua Báo Cáo Lừa Gạt Mạo Danh IRS (IRS Impersonation Scams Reporting). 

Xem trang chánh Bảo Vệ Khỏi Nạn Mạo Danh để biết thêm thông tin.