Trộm Cắp Danh Tính và Trợ Cấp Thất Nghiệp

Các tiểu bang đã trải qua một sự gia tăng trong các đơn xin thất nghiệp gian lận do các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng danh tính bị đánh cắp. Tội phạm đang sử dụng những danh tính bị đánh cắp này để lừa đảo thu lợi trên nhiều tiểu bang.

Vì trợ cấp thất nghiệp là lợi tức chịu thuế, các tiểu bang phát hành Mẫu 1099-G, Một Số Khoản Thanh Toán Nhất Định Của Chính Phủ (tiếng Anh), cho người nhận và cho IRS để báo cáo trợ cấp chịu thuế đã nhận và bất kỳ khoản khấu lưu nào. Ô 1 trên mẫu đơn hiển thị "Unemployment Compensation" (Trợ Cấp Thất Nghiệp). Quý vị nên báo cáo gian lận cho cơ quan nhà nước phát hành và yêu cầu sửa lại Mẫu 1099-G.

Để biết chi tiết về cách báo cáo gian lận cho các cơ quan lực lượng lao động tiểu bang, cách lấy Mẫu 1099-G đã được sửa lại, danh sách liên lạc của tiểu bang và các bước khác mà quý vị nên thực hiện nếu quý vị là nạn nhân, hãy xem trang web DOL.gov/fraud (tiếng Anh) của Bộ Lao Động Mỹ. Vui lòng làm theo hướng dẫn của Bộ Lao Động về cách báo cáo gian lận và bảo vệ quý vị khỏi những trò gian lận khác.

Quý vị có thể là nạn nhân của hành vi đánh cắp danh tính thất nghiệp nếu quý vị nhận được:

 • Thư gửi từ một cơ quan chính phủ về một yêu cầu hoặc thanh toán thất nghiệp và gần đây quý vị đã không nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Điều này bao gồm các khoản thanh toán đột xuất hoặc thẻ ghi nợ và có thể đến từ bất kỳ tiểu bang nào.
 • Mẫu 1099-G của IRS phản ánh các khoản trợ cấp thất nghiệp mà quý vị không mong đợi. Ô số 1 trong mẫu đơn này có thể cho biết khoản trợ cấp thất nghiệp mà quý vị đã không nhận được hoặc số tiền vượt quá số trong hồ sơ của quý vị đối với khoản trợ cấp thất nghiệp mà quý vị đã nhận được. Bản thân mẫu đơn có thể từ một tiểu bang mà quý vị không nộp đơn xin trợ cấp.
 • Trong khi quý vị vẫn đang có việc làm, một thông báo từ chủ lao động của quý vị cho biết rằng chủ lao động của quý vị đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin về đơn xin thất nghiệp nhân danh quý vị.

Thông Tin của IRS cho Người Đóng Thuế

Khi quý vị nộp tờ khai thuế thu nhập của mình, CHỈ khai báo thu nhập quý vị nhận được, ngay cả khi quý vị chưa nhận được 1099-G đã chỉnh sửa từ tiểu bang.

 • Việc xử lý tờ khai thuế của quý vị không bị trì hoãn trong khi báo cáo về việc đánh cắp danh tính thất nghiệp của quý vị đang được điều tra.
 • Không báo cáo thu nhập 1099-G không chính xác trên tờ khai thuế của quý vị.
 • Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 quy định miễn một lần$10.200 cho mỗi người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp cho những cá nhân và cặp vợ chồng có thu nhập$150.000 trở xuống vào năm 2020. Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế, đừng nộp tờ khai được điều chỉnh. Xem Xử Lý Thuế Đối Với Trợ Cấp Thất Nghiệp năm 2020 để biết thêm thông tin.
 • Không có yêu cầu phải nộp Mẫu 14039, Bản Tuyên Thệ Trộm Cắp Danh Tính. Chỉ nên nộp Mẫu 14039 nếu tờ khai thuế điện tử của người đống thuế bị từ chối vì tờ khai trùng lặp với số An Sinh xã hội của họ đã có trong hồ sơ hoặc nếu IRS hướng dẫn họ nộp Mẫu 14039.
 • Những người đóng thuế là nạn nhân của chương trình đánh cắp danh tính trợ cấp thất nghiệp nên xem xét chọn tham gia chương trình mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (Identity Protection (IP)) của IRS. Mã PIN IP là một số có sáu chữ số giúp ngăn chặn kẻ trộm khai thuế liên bang dưới danh tính của các nạn nhân trộm cắp danh tính. Mã PIN IP là một chương trình tự nguyện mở cho bất kỳ người đóng thuế nào có thể xác minh danh tính của mình. Xem chi tiết tại Nhận mã PIN IP.

Thông Tin của IRS cho Chủ Lao Động

Chủ lao động thường là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại gian lận thất nghiệp. Chủ lao động nên:

 • Phản hồi nhanh chóng các thông báo của tiểu bang nêu rằng nhân viên của họ đã nộp đơn xin thất nghiệp, đặc biệt nếu tên trên các thông báo không phải là nhân viên;
 • Hãy cảnh giác với việc lạm dụng Mã Số Nhận Dạng Chủ Lao Động (Employer Identification Number (EIN)) do IRS cấp mà những kẻ gian lận có thể sử dụng để nộp đơn xin thất nghiệp;
 • Nộp Mẫu 14039-B, Bản Tuyên Thệ Trộm Cắp Danh Tính Doanh Nghiệp (tiếng Anh)PDF, nếu EIN của công ty đang được sử dụng để tạo ra các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp gian lận.
 • Viết thư cho IRS để đóng tài khoản thuế kinh doanh nếu công ty sắp ngừng kinh doanh; điều này sẽ giúp hạn chế việc lạm dụng các EIN không hoạt động.

Bộ Tư Pháp Cảnh Báo Về Các Trang Web Trợ Cấp Thất Nghiệp Giả Mạo

Bộ Tư Pháp gần đây đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang tạo ra các trang web bắt chước các trang web trợ cấp thất nghiệp, bao gồm các trang web của các cơ quan lực lượng lao động tiểu bang (State Workforce Agency (SWA)), nhằm mục đích thu thập bất hợp pháp thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Để thu hút người tiêu dùng đến các trang web giả mạo này, những kẻ lừa đảo gửi tin nhắn văn bản và email rác giả vờ như là từ một cơ quan lực lượng lao động tiểu bang (SWA) và có chứa một liên kết. Các trang web giả mạo được thiết kế để lừa người tiêu dùng nghĩ rằng họ đang nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và các dữ liệu nhạy cảm khác. Những kẻ lừa đảo sau đó có thể sử dụng các thông tin đó để thực hiện hành vi trộm cắp danh tính.

Giúp ngăn chặn những trò gian lận này bằng cách báo cáo chúng và sử dụng danh sách liên lạc của tiểu bang tại DOL.gov/fraud (tiếng Anh).