Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính và Tờ Khai Thuế

Trong một số trường hợp, quý vị sẽ cần xác minh danh tính và thông tin tờ khai thuế của mình với IRS. Điều này giúp ngăn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của quý vị.

Ai Phải Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính và Tờ Khai Thuế

Chỉ sử dụng dịch vụ này nếu:

Nếu quý vị nhận được thư 4883C hoặc thư 6330C (tiếng Anh) thì xin làm theo hướng dẫn trong thư đó. Nếu thư quý vị nhận được không bao gồm trang web này, hoặc quý vị không nhận được thư nào cả, quý vị không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến này.

Những Gì Quý Vị Cần để Xác Minh Danh Tính của Mình

Nếu quý vị không có tên người dùng của IRS hoặc tài khoản ID.me, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh của quý vị.

Sau Khi Quý Vị Xác Minh Danh Tính của Mình, Quý Vị Phải Xác Minh Tờ Khai Thuế của Mình

Quý vị phải trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế của mình sau khi xác minh danh tính.

  • Quý vị sẽ cần tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thư

  • Quý vị cũng sẽ cần lá thư quý vị đã nhận
  • Nếu quý vị không thấy những câu hỏi này sau khi xác minh danh tính của mình, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại

Xác Minh Danh Tính và Tờ Khai Thuế của Quý Vị (tiếng Anh)

Ghi Chú Về Trợ Năng Để Xác Minh Danh Tính Trực Tuyến

Có các vấn đề về tương thích đối với một số công nghệ trợ năng. Hãy tham khảo Hướng Dẫn Trợ Năng cho Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng phần mềm đọc màn hình, kính lúp màn hình hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Có. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này để cho chúng tôi biết rằng quý vị đã không nộp hoặc không gửi tờ khai thuế. Điều này giúp ngăn chặn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của quý vị.

Hãy nhập địa chỉ hiện tại của quý vị khi xác minh danh tính với ID.me, ngay cả khi đây không phải là địa chỉ mà quý vị đã sử dụng trên tờ khai thuế của mình. ID.me phải có thể xác minh địa chỉ của quý vị như một phần của quá trình xác minh danh tính. Sau khi xác minh danh tính, quý vị cũng phải trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế của mình. Nếu quý vị không thấy những câu hỏi này sau khi xác minh danh tính, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại.

Không, quý vị không cần phải nộp Mẫu 14039, Bản Tuyên Thệ Bị Trộm Cắp Danh Tính. Thay vào đó, hãy sử dụng dịch vụ này để cho chúng tôi biết quý vị đã không khai hoặc nộp tờ khai thuế.

Sau khi quý vị xác minh danh tính và thông tin khai thuế bằng dịch vụ này, có thể mất đến 9 tuần để hoàn tất việc xử lý tờ khai. Truy cập Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc sử dụng ứng dụng di động IRS2Go 2-3 tuần sau khi sử dụng dịch vụ này để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

Không. Hệ thống ID.me không cho phép bất kỳ ai dưới 18 tuổi truy cập. Để xác minh danh tính của quý vị và thông tin khai thuế, vui lòng gọi số điện thoại trên thư IRS mà quý vị nhận được.

 

Các Cách Khác để Xác Minh Danh Tính của Quý Vị 

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, hoặc không có tài liệu cần thiết, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng số điện thoại miễn phí được nêu trong thư của quý vị.

Để xúc tiến quá trình này khi gọi, quý vị phải có:

  • Thư 5071C, thư 5747C, thư 5447C, hoặc thư 6331C của quý vị
  • Tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thư
    • Ghi chú: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế
  • Bất kỳ tờ khai thuế nào khác của năm trước, nếu quý vị đã nộp
  • Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào như W-2, 1099, Bảng C, Bảng F, v.v.

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị qua điện thoại thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị lên lịch một cuộc hẹn tại văn phòng IRS địa phương để trực tiếp xác minh danh tính của quý vị.