Dịch vụ Xác minh danh tính và Tờ khai thuế

Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần xác minh danh tính và thông tin tờ khai thuế của mình với IRS. Điều này giúp ngăn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của bạn.

Ai phải sử dụng Dịch vụ Xác minh danh tính và Tờ khai thuế

Chỉ sử dụng dịch vụ này nếu:

Nếu bạn nhận được thư 4883C hoặc thư 6330C (tiếng Anh) thì xin làm theo hướng dẫn trong thư đó. Nếu thư bạn nhận được không bao gồm trang web này, hoặc bạn không nhận được thư nào cả, bạn không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến này.

Những gì bạn cần để xác minh danh tính của mình

Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhận dạng có ảnh của bạn.

Sau khi bạn xác minh danh tính của mình, bạn phải xác minh tờ khai thuế của mình

Bạn phải trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế của mình sau khi xác minh danh tính.

  • Bạn sẽ cần tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thư
  • Bạn cũng sẽ cần lá thư bạn đã nhận
  • Nếu bạn không thấy những câu hỏi này sau khi xác minh danh tính của mình, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại

Xác minh danh tính và Tờ khai thuế của ban (tiếng Anh)

Ghi chú về trợ năng để xác minh danh tính trực tuyến

Có các vấn đề về tương thích đối với một số công nghệ trợ năng. Hãy tham khảo Hướng dẫn trợ năng cho Dịch vụ Xác minh danh tính (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu bạn sử dụng phần mềm đọc màn hình, kính lúp màn hình hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Các câu hỏi thường gặp

Có. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để cho chúng tôi biết rằng bạn đã không nộp hoặc không gửi tờ khai thuế. Điều này giúp ngăn chặn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của bạn.

Nếu bạn gặp sự cố khi xác minh danh tính của mình trực tuyến thông qua ID.me và chưa xác minh danh tính và dữ liệu khai thuế của bạn, thì chúng tôi có thể đã gửi thư cung cấp tùy chọn xác minh trực tiếp. Tùy chọn này sử dụng quy trình trực tuyến thông qua ID.me và quy trình trực tiếp tại cửa hàng UPS địa phương để xác minh danh tính của bạn.

Để bắt đầu quá trình này, hãy truy cập trang web trực tiếp của ID.me có trong thư mà chúng tôi đã gửi cho bạn. Trước tiên, bạn sẽ tạo hoặc đăng nhập trực tuyến bằng tài khoản ID.me của mình, sau đó bạn sẽ lên lịch một cuộc hẹn xác thực trực tiếp tại một cửa hàng UPS địa phương. Sau khi trực tiếp xác minh danh tính của mình, bạn sẽ quay lại đây để đăng nhập và xác minh dữ liệu khai thuế của mình để hoàn tất quy trình.

Hãy nhập địa chỉ hiện tại của bạn khi xác minh danh tính với ID.me, ngay cả khi đây không phải là địa chỉ mà bạn đã sử dụng trên tờ khai thuế của mình. ID.me phải có thể xác minh địa chỉ của bạn như một phần của quá trình xác minh danh tính. Sau khi xác minh danh tính, bạn cũng phải trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế của mình. Nếu bạn không thấy những câu hỏi này sau khi xác minh danh tính, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại.

Không, bạn không cần phải nộp Mẫu 14039, Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính . Thay vào đó, hãy sử dụng dịch vụ này để cho chúng tôi biết bạn đã không khai hoặc nộp tờ khai thuế.

Sau khi bạn xác minh danh tính và thông tin khai thuế bằng dịch vụ này, có thể mất đến 9 tuần để hoàn tất việc xử lý tờ khai. Truy cập Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hoặc sử dụng ứng dụng di động IRS2Go 2-3 tuần sau khi sử dụng dịch vụ này để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của bạn.

Không. Hệ thống ID.me không cho phép bất kỳ ai dưới 18 tuổi truy cập. Để xác minh danh tính của bạn và thông tin khai thuế, vui lòng gọi số điện thoại trên thư IRS mà bạn nhận được.

Các cách khác để xác minh danh tính của bạn  

Nếu bạn không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, hoặc không có tài liệu cần thiết, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng số điện thoại miễn phí được nêu trong thư của bạn.

Để xúc tiến quá trình này khi gọi, bạn phải có:

  • Thư 5071C, thư 5747C, thư 5447C, hoặc thư 6331C của bạn
  • Tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thư
    • Ghi chú: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế
  • Bất kỳ tờ khai thuế nào khác của năm trước, nếu bạn đã nộp
  • Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào như W-2, 1099, Bảng C, Bảng F, v.v.

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn qua điện thoại thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn lên lịch một cuộc hẹn tại văn phòng IRS địa phương để trực tiếp xác minh danh tính của bạn.