Dịch vụ Xác minh danh tính và tờ khai thuế

IRS chủ động xác định và ngừng xử lý các tờ khai thuế trả có thể bị đánh cắp danh tính. Bạn có thể nhận được thông báo hoặc thư yêu cầu bạn xác minh danh tính và thông tin khai thuế của mình với IRS. Điều này giúp ngăn chặn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của bạn.

Chỉ những người đóng thuế đã nhận được thông báo hoặc thư có địa chỉ trang web này mới có thể sử dụng nó.

Phải làm gì nếu bạn đã nộp tờ khai thuế

 1. Bạn sẽ cần những thông tin sau để trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế:
  1. Tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được ghi trên thông báo hoặc thư.
  2. Thông báo hoặc thư bạn nhận được.
 2. Bạn có thể sử dụng tài khoản IRS của mình để đăng nhập. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn. Thông tin thêm về xác minh danh tính có sẵn trên trang đăng nhập.
 3. Nhấp vào nút “Đăng nhập để xác minh danh tính và tờ khai thuế của bạn” để tiếp tục.

Bạn phải cho chúng tôi biết rằng bạn đã nộp tờ khai thuế và trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế. Nếu bạn không thấy những câu hỏi này, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại.

Phải làm gì nếu bạn không nộp tờ khai thuế

 1. Bạn có thể sử dụng tài khoản IRS của mình để đăng nhập. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn. Thông tin thêm về xác minh danh tính có sẵn trên trang đăng nhập.
 2. Nhấp vào nút “Đăng nhập để xác minh danh tính và tờ khai thuế của bạn” để tiếp tục.
 3. Bạn phải cho chúng tôi biết rằng bạn không nộp tờ khai thuế. Nếu bạn không thấy những câu hỏi này, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại.

Đăng nhập để xác minh danh tính và tờ khai thuế của bạn

Ghi chú về trợ năng để xác minh danh tính trực tuyến

Có các vấn đề về tương thích đối với một số công nghệ trợ năng. Hãy tham khảo Hướng dẫn trợ năng cho Dịch vụ Xác minh danh tính (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu bạn sử dụng phần mềm đọc màn hình, kính lúp màn hình hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Các cách khác để giải quyết tài khoản của bạn

Nếu bạn không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, hoặc không có tài liệu cần thiết, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng số điện thoại miễn phí được nêu trong thông báo hoặc thư của bạn.

Để xúc tiến quá trình này khi gọi, bạn phải có:

 • Thông báo 5071C, thư 5747C, hoặc thư 5447C của bạn
 • Tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thông báo hoặc , nếu bạn đã nộp
  • Ghi chú: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế
 • Bất kỳ tờ khai thuế nào khác của năm trước, nếu bạn sẵng có
 • Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào như W-2, 1099, Bảng C, Bảng F, v.v.

Nếu chúng tôi không thể giải quyết tài khoản của bạn qua điện thoại thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn lên lịch một cuộc hẹn trực tiếp tại văn phòng IRS địa phương.

Các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn nhận được thư 4883C, hãy làm theo hướng dẫn trong thư. Nếu thư bạn nhận được không bao gồm trang web này hoặc bạn hoàn toàn không nhận được thư nào, bạn không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến này.

Các cá nhân có thể kiểm tra với nhà cung cấp phần mềm hoặc người khai thuế để có bản sao tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế có ITIN có thể hoàn tất quá trình đăng ký để truy cập tài khoản trực tuyến của IRS của họ, tài khoản này cung cấp số nợ đến hạn, lịch sử thanh toán, kế hoạch thanh toán, hồ sơ thuế, v.v.

Chủ sở hữu ITIN phải xác minh danh tính của họ thông qua quá trình trò chuyện video và sẽ cần địa chỉ email hợp lệ, bằng chứng về ITIN, một tài liệu chính và một tài liệu phụ. Một trong những tài liệu phải cung cấp bằng chứng về địa chỉ.

Quá trình xác minh danh tính này áp dụng cho các dịch vụ IRS bao gồm Tài khoản trực tuyến, Lấy bản ghi trực tuyến, Thỏa thuận thanh toán trực tuyến, Lấy PIN bảo vệ danh tính (IP PIN), Tài khoản Chuyên gia thuế (tiếng Anh), e-Services, và Nộp Mẫu 2848 và 8821 trực tuyến (tiếng Anh).

Có. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để cho chúng tôi biết rằng bạn đã không nộp hoặc không gửi tờ khai thuế. Điều này giúp ngăn chặn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của bạn.

Hãy nhập địa chỉ hiện tại của bạn khi xác minh danh tính với ID.me, ngay cả khi đây không phải là địa chỉ mà bạn đã sử dụng trên tờ khai thuế của mình. ID.me phải có thể xác minh địa chỉ của bạn như một phần của quá trình xác minh danh tính. Sau khi xác minh danh tính, bạn cũng phải trả lời các câu hỏi của IRS về tờ khai thuế của mình. Nếu bạn không thấy những câu hỏi này sau khi xác minh danh tính, hãy quay lại trang này và đăng nhập lại.

Không, bạn không cần phải nộp Mẫu 14039, Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính . Thay vào đó, hãy sử dụng dịch vụ này để cho chúng tôi biết bạn đã không khai hoặc nộp tờ khai thuế.

Sau khi bạn xác minh danh tính và thông tin khai thuế bằng dịch vụ này, có thể mất đến 9 tuần để hoàn tất việc xử lý tờ khai. Truy cập Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hoặc sử dụng ứng dụng di động IRS2Go 2-3 tuần sau khi sử dụng dịch vụ này để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của bạn.

Không. Hệ thống ID.me không cho phép bất kỳ ai dưới 18 tuổi truy cập. Để xác minh danh tính của bạn và thông tin khai thuế, vui lòng gọi số điện thoại trên thư IRS mà bạn nhận được.