Hướng Dẫn về Trộm Cắp Danh Tính Liên Quan đến Việc Làm

Nếu quý vị gặp phải một trong những điều sau đây, đây có thể là dấu hiệu cho thấy số An Sinh Xã Hội của quý vị hoặc thông tin cá nhân khác có thể đã bị người khác sử dụng mà không được quý vị cho phép cho mục đích việc làm. Nếu quý vị chưa có mã PIN Bảo Vệ Danh Tính, chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng công cụ Nhận Mã PIN IP để bảo vệ tài khoản thuế của quý vị khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Mã PIN IP xác thực quý vị là người khai thuế hợp lệ.

Quý vị phải làm gì:

 • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP01E (tiếng Anh):
   • Thông báo chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến tài khoản thuế của quý vị.
   • Do rủi ro tài chính và tín dụng liên quan đến hành vi trộm cắp danh tính, IRS sẽ cung cấp cho quý vị các bước bổ sung (tiếng Anh) để chủ động bảo vệ tài khoản tài chính và tín dụng của quý vị trong trường hợp số an sinh xã hội của quý vị cũng được sử dụng cho các mục đích khác (Xem phần bên dưới, Các bước quý vị nên làm lấy nếu…)
   • Mặc dù Trộm Cắp Danh Tính Liên Quan Đến Việc Làm chưa ảnh hưởng đến tài khoản thuế của quý vị tại thời điểm này, nếu quý vị cần thêm thông tin về ảnh hưởng đối với tài khoản thuế của mình, quý vị nên liên hệ với IRS theo số được liệt kê trên Thông Báo CP01E.
     
  • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP2000 (tiếng Anh) cho biết những lương bổng quý vị không lãnh:
   • Thông báo này là thông báo về việc đang chờ định mức thuế bổ sung, do thu nhập không được khai báo.
   • Không bao gồm thu nhập này trên tờ khai thuế của quý vị hoặc nộp tờ khai được điều chỉnh nếu thu nhập bổ sung được xác định trong 'Thông báo CP2000' không phải do quý vị hoặc người phối ngẫu kiếm được (nếu khai chung).
   • Nếu thu nhập được xác định không phải là của quý vị, hãy liên hệ với IRS ngay lập tức theo số điện thoại hoặc số fax được liệt kê trong thông báo CP2000.
     
  • Nếu quý vị nhận Thông Báo CP2057 (tiếng Anh) và có thu nhập đáng nghi liên quan trực tiếp đến lương bổng quý vị không lãnh:
   • Thông báo chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến tài khoản thuế của quý vị.
   • Đừng liên lạc với IRS. Tuy nhiên, quý vị có thể làm các bước bổ sung (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình.
     
  • Nếu quý vị nhận Mẫu W-2 (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099 (tiếng Anh) từ chủ lao động mà quý vị không biết:
   • Đừng gộp thu nhập vào tờ khai thuế của quý vị hoặc nộp tờ khai thuế được điều chỉnh.
   • Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội (tiếng Anh). Họ sẽ kiểm tra thu nhập của quý vị để chắc chắn hồ sơ đúng.
   • Chờ cho SSA có thời gian vài tuần để cập nhật hồ sơ của họ.
   • Quý vị có thể làm các bước bổ sung (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình.
     
 • Nếu quý vị nhận thông báo từ SSA cho biết phúc lợi An Sinh Xã Hội của quý vị bị điều chỉnh/từ chối do lương bổng quý vị không lãnh hoặc;
   

  Để biết thêm thông tin của IRS về trộm cắp danh tính, hãy truy cập Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính.

  • Như đã nêu trước đây trên trang này, quý vị cũng có thể cân nhắc việc lấy mã PIN Bảo vệ Danh tính (IP PIN) để bảo vệ tài khoản của mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Mã PIN IP xác thực quý vị là người khai thuế hợp lệ. Nếu quý vị hiện không có mã PIN IP, hãy truy cập IRS.gov/ippin để biết thêm thông tin về cách quý vị có thể đăng ký để nhận mã PIN. Nếu quý vị không thể khai thuế vì người khác đã khai thuế bằng SSN của mình.
  • Xem Hướng Dẫn cho Người Đóng Thuế bị Trộm Cắp Danh Tính của IRS để được chỉ dẫn và cân nhắc nộp Mẫu 14039 (tiếng Anh)PDF.

Các bước cần làm nếu quý vị biết hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của trộm cắp danh tính liên quan đến việc làm hoặc hình thức khác:

Đặt cảnh báo gian lận miễn phí trong một năm trên các báo cáo tín dụng của quý vị bằng cách liên hệ trực tuyến với bất kỳ một trong ba công ty báo cáo tín dụng trên toàn quốc hoặc qua các số điện thoại miễn phí của họ. Văn phòng quý vị liên hệ phải nói với hai hai văn phòng kia.

Nộp đơn khiếu nại (tiếng Anh) lên Ủy Ban Thương Mại Liên Bang.

Xem đầy đủ hướng dẫn tại FTC, Việc Cần Làm Ngay (tiếng Anh). Quý vị nhận Báo Cáo Phúc Lợi của An Sinh Xã Hội (tiếng Anh) từ SSA cho thấy thu nhập nhiều hơn phần quý vị thu được: