Hướng dẫn về Trộm cắp danh tính liên quan đến việc làm

Nếu bạn gặp phải một trong những điều sau đây, đây có thể là dấu hiệu cho thấy số An sinh Xã hội của bạn hoặc thông tin cá nhân khác có thể đã bị người khác sử dụng mà không được bạn cho phép cho mục đích việc làm. Nếu bạn chưa có mã PIN bảo vệ danh tính , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ Lấy mã IP PIN để bảo vệ tài khoản thuế của bạn khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Mã PIN IP xác thực bạn là người khai thuế hợp lệ.

Bạn nên làm gì:

  • Nếu bạn nhận Thông báo CP01E (tiếng Anh):
     
    • Thông báo chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến tài khoản thuế của bạn.
    • Do rủi ro tài chính và tín dụng liên quan đến hành vi trộm cắp danh tính, IRS sẽ cung cấp cho bạn các bước bổ sung (tiếng Anh) để chủ động bảo vệ tài khoản tài chính và tín dụng của bạn trong trường hợp số an sinh xã hội của bạn cũng được sử dụng cho các mục đích khác (Xem phần bên dưới, Các bước bạn nên làm lấy nếu…)
    • Mặc dù Trộm cắp danh tính liên quan đến việc làm chưa ảnh hưởng đến tài khoản thuế của bạn tại thời điểm này, nếu bạn cần thêm thông tin về ảnh hưởng đối với tài khoản thuế của mình, bạn nên liên hệ với IRS theo số được liệt kê trên Thông báo CP01E.
       
  • Nếu bạn nhận Thông báo CP2000 (tiếng Anh) cho biết những lương bổng bạn không kiếm được:
     
    • Thông báo này là thông báo về việc đang chờ định mức thuế bổ sung, do thu nhập không được khai báo.
    • Không bao gồm thu nhập này trên tờ khai thuế của bạn hoặc nộp tờ khai được điều chỉnh nếu thu nhập bổ sung được xác định trong 'Thông báo CP2000' không phải do bạn hoặc người vợ/chồng kiếm được (nếu khai chung).
    • Nếu thu nhập được xác định không phải là của bạn, hãy liên hệ với IRS ngay lập tức theo số điện thoại hoặc số fax được liệt kê trong thông báo CP2000.
       
  • Nếu bạn nhận Thông báo CP2057 (tiếng Anh) và có thu nhập đáng nghi liên quan trực tiếp đến lương bổng bạn không kiếm được:
     
    • Thông báo chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến tài khoản thuế của bạn.
    • Đừng liên lạc với IRS. Tuy nhiên, bạn có thể làm các bước bổ sung (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình.
       
  • Nếu bạn nhận Mẫu W-2 (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099 (tiếng Anh) từ chủ lao động mà bạn không biết:
     
    • Đừng gộp thu nhập vào tờ khai thuế của bạn hoặc nộp tờ khai thuế được điều chỉnh.
    • Liên lạc với Sở An sinh Xã hội (tiếng Anh). Họ sẽ kiểm tra thu nhập của bạn để chắc chắn hồ sơ đúng.
    • Chờ cho SSA có thời gian vài tuần để cập nhật hồ sơ của họ.
    • Bạn có thể làm các bước bổ sung (tiếng Anh) để bảo vệ danh tính và thông tin cá nhân của mình.
       
  • Nếu bạn nhận thông báo từ SSA cho biết phúc lợi An sinh Xã hội của bạn bị điều chỉnh/từ chối do lương bổng bạn không lãnh hoặc;
     

    Bạn nhận Báo cáo Phúc lợi An sinh Xã hội (tiếng Anh) từ SSA cho thấy thu nhập cao hơn của bạn kiếm được:

Các bước cần làm nếu bạn biết hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của trộm cắp danh tính liên quan đến việc làm hoặc hình thức khác:

Nếu bạn không thể nộp tờ khai thuế vì người khác đã nộp tờ khai bằng SSN của bạn.

Để biết thêm thông tin dựa trên IRS về hành vi trộm cắp danh tính, hãy truy cập Trung tâm về trộm cắp danh tính.