Người phụ thuộc

Người phụ thuộc là một đứa trẻ đủ điều kiện hoặc người thân dựa vào bạn để được hỗ trợ tài chính. Để khai một người phụ thuộc cho tín thuế hoặc khấu trừ, người phụ thuộc phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Trả lời các câu hỏi để xem nếu bạn có thể yêu cầu một ai đó như là một người phụ thuộc trên tờ khai thuế của bạn (tiếng Anh)

Xem quy tắc đầy đủ cho người phụ thuộc (tiếng Anh)

Quy tắc tổng quát cho người phụ thuộc

Các quy tắc này thường áp dụng cho tất cả những người phụ thuộc:

  • Người phụ thuộc phải là công dân, người nước ngoài thường trú hoặc quốc dân Hoa Kỳ hoặc cư dân của Canada hoặc Mexico
  • Một người không thể được cho là người phụ thuộc trên nhiều hơn một tờ khai thuế, với ngoại lệ (tiếng Anh) hiếm hoi
  • Một người phụ thuộc không thể yêu cầu một người phụ thuộc trên tờ khai thuế của chính họ
  • Bạn không thể khai vợ/chồng của bạn là người phụ thuộc nếu bạn khai thuế chung
  • Người phụ thuộc phải là trẻ đủ điều kiện hoặc là người thân đủ điều kiện

Trẻ đủ điều kiện

Để đủ điều kiện là một người phụ thuộc, một đứa trẻ cũng phải vượt qua các thử thách sau:

  • Mối quan hệ (tiếng Anh): Là con trai, con gái, con riêng, con nuôi tạm đủ điều kiện, anh trai, em gái, chị/em anh/em cùng cha khác mẹ hoặc anh/em trai kế, chị/em kế, con nuôi hoặc con nuôi của một trong những người này
  • Tuổi (tiếng Anh): Dưới 19 tuổi hoặc dưới 24 tuổi nếu học viên toàn thời gian, hoặc bất kỳ độ tuổi nào nếu vĩnh viễn và hoàn toàn bị khuyết tật
  • Cư trú (tiếng Anh): Sống với bạn hơn nửa năm, với một số trường hợp ngoại lệ
  • Hỗ trợ (tiếng Anh): Nhận được hơn một nửa hỗ trợ tài chính của họ từ bạn
  • Khai thuế chung (tiếng Anh): Không khai thuế như vợ chồng khai chung hồ sơ thuế trừ khi chỉ yêu cầu hoàn thuế số tiền thuế đã trả hoặc bị khấu lưu

Xem quy tắc đầy đủ cho một đứa trẻ đủ điều kiện (tiếng Anh)

Người thân đủ điều kiện

Một người thân đủ điều kiện phải đáp ứng các quy tắc tổng quát cho những người phụ thuộc và vượt qua các thử thách sau:

Xem các quy tắc đầy đủ cho một người thân đủ điều kiện (tiếng Anh)

Khi nào khai một người phụ thuộc

Hiện tại, bạn chỉ có thể khai những người phụ thuộc đối với các khoản tín thuế và khấu trừ thuế nhất định. Mỗi tín thuế hoặc khấu trừ có yêu cầu riêng.

Nếu bạn là người phụ thuộc trên tờ khai của người khác

Bạn có thể được khai là người phụ thuộc và vẫn cần phải nộp tờ khai thuế của riêng mình. Yêu cầu khai thuế của bạn phụ thuộc vào thu nhập, tình trạng hôn nhân và các tiêu chí khác. Tìm thông tin chi tiết về yêu cầu khai thuế cho người phụ thuộc (tiếng Anh).

Xem bạn có cần khai thuế không: trả lời các câu hỏi để tìm hiểu (tiếng Anh)

Bạn vẫn có thể nên khai thuế để có thể nhận được bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào mà chủ lao động của bạn đã khấu lưu dưới dạng hoàn thuế hoặc yêu cầu một số tín thuế có thể hoàn lại.

Liên quan

Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế, Ấn phẩm 501 (tiếng Anh)

Thuế thu nhập Liên bang của bạn, Ấn phẩm 17