Trợ giúp Nạn nhân bị Trộm cắp danh tính của IRS: Cách thức hoạt động

Chúng tôi biết trộm cắp danh tính là một vấn đề có thể bực mình và rối rắm cho nạn nhân. Khi xảy ra trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, thì Sở Thuế vụ muốn giải quyết hồ sơ của bạn càng sớm càng tốt. IRS cố gắng tối đa để giúp nạn nhân bị trộm cắp danh tính bằng cách cải tiến và rút ngắn thời gian giải quyết những hoàn cảnh phức tạp này.

Kinh nghiệm của mỗi người đóng thuế sẽ khác nhau, tùy theo bạn báo cho chúng tôi bạn là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế hoặc chúng tôi báo cho bạn  là chúng tôi nhận được bản khai thuế đáng ngờ có tên của bạn trên đó hay không. (Xin lưu ý: Chúng tôi cũng có thể không biết bạn là nạn nhân bị trộm cắp danh tính cho đến khi chúng tôi bắt đầu xem xét hoặc kiểm xét tờ khai thuế.)

Đây là mô tả khái quát về những điều bạn nên dự trù.

Chúng tôi báo bạn rằng chúng tôi nhận tờ khai thuế đáng ngờ có tên của bạn trên đó

Chương trình Bảo vệ Người đóng thuế của IRS sẽ xác định tờ khai thuế đáng ngờ có tên và SSN của bạn và sẽ gởi thông báo hay thư cho bạn biết. Chương trình Bảo vệ Người đóng thuế chủ động xác định và ngăn chặn việc xử lý các tờ khai thuế đánh cắp danh tính và hỗ trợ người đóng thuế có danh tính được sử dụng để nộp các tờ khai đó. Có nhiều lý do chúng tôi nghi ngờ tờ khai thuế, và chúng tôi áp dụng biện pháp đề phòng này để bảo vệ bạn. Dưới đây là những gì xảy ra trong hoàn cảnh này:

 • Bạn có thể nhận Thư 4883C (tiếng Anh) từ IRS yêu cầu bạn xác minh danh tính trong vòng 30 ngày.
  • Làm theo hướng dẫn trong thư để kiểm chứng danh tính.
  • Gọi số điện thoại miễn phí nêu trong thư. Bạn phải có lá thư khi gọi cho Chương trình Bảo vệ Người đóng thuế.
  • Có một bản sao của tờ khai thuế năm trước, nếu bạn đã nộp, để giúp xác minh danh tính của bạn.
  • Xác minh danh tính của bạn. Nếu bạn không thể xác minh danh tính của mình với đại diện dịch vụ khách hàng, bạn có thể được yêu cầu đích thân đến Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế của IRS. Bạn nên có kế hoạch cung cấp giấy tờ tùy thân có hình cộng với lá thư và bản sao của tờ khai thuế bị ảnh hưởng nếu bạn đã nộp một tờ khai.
  • Nếu bạn nhận được nhiều thông báo tương tự thì bạn không cần điền vào Mẫu 14039 trừ khi được yêu cầu điền.
 • Sau khi xác minh danh tính của mình, bạn có thể cho chúng tôi biết liệu bạn đã nộp tờ khai thuế được đề cập hay chưa.
 • Nếu bạn không nộp tờ khai thuế được đề cập, chúng tôi sẽ loại bỏ nó khỏi hồ sơ IRS của bạn. Việc nộp tờ khai thuế bằng giấy có thể được khuyến khích nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế của chính mình.
 • Nếu bạn đã nộp tờ khai thuế được đề cập, chúng tôi sẽ đưa ra tờ khai thuế đó để tiếp tục xử lý và loại trừ mọi vấn đề không lường trước được (lỗi toán học, thiếu mẫu đơn, hoặc bảng liệt kê), tiền hoàn thuế của bạn sẽ được phát hành sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

Chúng tôi có thể nhận ra nhanh chóng những hồ sơ trộm cắp danh tínhtùy vào số lượng công việc và mức phức tạp của những hồ sơ đó. Sau khi giải quyết xong vấn đề trong trương mục thuế của bạn, chúng tôi sẽ đánh dấu trương mục bằng chỉ báo trộm cắp danh tính để bảo vệ bạn trong tương lai.

Một số nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế sẽ được đưa vào chương trình PIN bảo vệ danh tính  và hàng năm sẽ nhận được một mã IP PIN mới gồm sáu chữ số.

Bạn cho chúng tôi biết bạn có thể là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế

Dưới đây là những gì xảy ra nếu bạn thấy mình là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Thí dụ, tờ khai thuế nộp qua điện tử của bạn bị từ chối bởi vì khai thuế giống nhau với số An sinh Xã hội của bạn, và bạn báo cáo sự việc cho chúng tôi:

 • Bạn nên
 • Bạn sẽ nhận được thư từ IRS xác nhận IRS đã nhận được Mẫu 14039 của bạn
 • Trường hợp của bạn sẽ được giao cho tổ chức "Trợ giúp nạn nhân bị trộm cắp danh tính" của chúng tôi, nơi đó sẽ nghiên cứu và giải quyết bởi một nhân viên được đào tạo chuyên ngành về trộm cắp danh tính.
 • Tổ chức IDTVA sẽ làm việc và giải quyết hồ sơ của bạn bằng cách:
  • Đánh giá phạm vi vấn đề, xét hồ sơ của bạn, xem có ảnh hưởng đến một hay nhiều năm thuế hay không.
  • Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến khai thuế gian lận. Điều này bao gồm xem có thêm nạn nhân nào mà bạn có thể chưa biết, có trên bản khai thuế gian lận hay không.
  • Nghiên cứu hồ sơ để kiểm tra kỹ tất cả tên tuổi, địa chỉ và số An sinh Xã hội xem có chính xác hoặc giả mạo không.
  • Phân tích hồ sơ để xem tất cả những vấn đề chưa giải quyết có được cứu xét chưa
  • Theo dõi bản khai thuế của bạn để cứu xét đúng cách và biết chắc bạn trả tiền còn thiếu, hoặc được trả tiền bồi hoàn.
  • Lấy bản khai thuế gian lận ra khỏi hồ sơ thuế của bạn.
  • Đánh dấu trương mục thuế của bạn bằng chỉ báo trộm cắp danh tính, hoàn tất công việc của chúng tôi đối với hồ sơ của bạn và bảo vệ bạn trong tương lai.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo cho biết hồ sơ của bạn đã được giải quyết. Thông thường là trong vòng 120 ngày nhưng do tình huống đặc biệt do đại dịch gây ra, lượng hồ sơ hành vi trộm cắp danh tính của chúng tôi đã tăng lên đáng kể và trung bình chúng tôi mất 650 ngày để giải quyết các trường hợp trộm cắp danh tính. IRS rất coi trọng hành vi trộm cắp danh tính và cam kết giải quyết các trường hợp trộm cắp danh tính càng nhanh càng tốt và đang thực hiện các bước để giảm khung thời gian này xuống còn 120 ngày hoặc ít hơn.
 • Sau khi nộp Mẫu 14039
  • Bạn sẽ được liên hệ khi trường hợp của bạn được giải quyết.
  • Không gửi các Mẫu 14039 hoặc 14039-B trùng lặp, cũng như liên hệ với IRS về tình trạng của khiếu nại về hành vi trộm cắp danh tính của bạn, điều này sẽ gây ra sự trì hoãn nếu nhận được các biểu mẫu trùng lặp
  • Ngoài việc trả lời bất kỳ yêu cầu thông tin nào ngay lập tức, bạn không nên thực hiện bất kỳ hành động nào cho đến khi chúng tôi liên lạc với bạn.
 • Một số nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế sẽ được đưa vào chương trình PIN bảo vệ danh tính và hàng năm sẽ nhận được một mã IP PIN mới gồm sáu chữ số.

Tôi có nên áp dụng những biện pháp khác với tư cách là nạn nhân của trộm cắp danh tính liên quan đến thuế không?

Tài nguyên khác: