Trợ Giúp Nạn Nhân bị Trộm Cắp Danh Tính của IRS: Cách Thức Hoạt Ðộng

Chúng tôi biết trộm cắp danh tính là một vấn đề có thể bực mình và rối rắm cho nạn nhân. Khi xảy ra trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, thì Sở Thuế Vụ muốn giải quyết hồ sơ của quý vị càng sớm càng tốt. IRS cố gắng tối đa để giúp nạn nhân bị trộm cắp danh tính bằng cách cải tiến và rút ngắn thời gian giải quyết những hoàn cảnh phức tạp này.

Kinh nghiệm của mỗi người đóng thuế sẽ khác nhau, tùy theo quý vị báo cho chúng tôi quý vị là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế hoặc chúng tôi báo cho quý vị  là chúng tôi nhận được bản khai thuế đáng ngờ có tên của quý vị trên đó hay không. (Xin lưu ý: Chúng tôi cũng có thể không biết quý vị là nạn nhân bị trộm cắp danh tính cho đến khi chúng tôi bắt đầu xem xét hoặc kiểm xét tờ khai thuế.)

Đây là mô tả khái quát về những điều quý vị nên dự trù.

Chúng tôi báo quý vị rằngchúng tôi nhận tờ khai thuế đáng ngờ có tên của quý vị trên đó

Thông thường, Chương Trình Bảo Vệ Người Đóng Thuế (Taxpayer Protection Program, TPP) của IRS biết có bản khai thuế đáng ngờ có tên và SSN của quý vị và sẽ gởi thông báo hay thư cho quý vị biết. TPP chủ động xác định và ngăn chặn việc xử lý các tờ khai thuế đánh cắp danh tính và hỗ trợ người đóng thuế có danh tính được sử dụng để nộp các tờ khai đó. Có nhiều lý do chúng tôi nghi ngờ bản khai thuế, và chúng tôi áp dụng biện pháp đề phòng này để bảo vệ quý vị. Dưới đây là những gì xảy ra trong hoàn cảnh này:

 • Quý vị có thể nhận Thư 4883C (tiếng Anh) từ IRS yêu cầu quý vị kiểm chứng danh tánh trong vòng 30 ngày.
  • Làm theo hướng dẫn trong thư để kiểm chứng danh tánh.
  • Gọi số điện thoại miễn phí nêu trong thư. Quý vị phải có lá thư khi gọi cho Chương Trình Bảo Vệ Người Đóng Thuế.
  • Có một bản sao của tờ khai thuế năm trước, nếu quý vị đã nộp, để giúp xác minh danh tính của quý vị.
  • Xác minh danh tính của quý vị. Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình với đại diện dịch vụ khách hàng, quý vị có thể được yêu cầu đích thân đến Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS. Quý vị nên có kế hoạch cung cấp giấy tờ tùy thân có hình cộng với lá thư và bản sao của tờ khai thuế bị ảnh hưởng nếu quý vị đã nộp một tờ khai.
  • Nếu quý vị nhận được nhiều thông báo tương tự thì quý vị không cần điền vào Mẫu 14039 trừ khi được yêu cầu điền.
 • Sau khi kiểm chứng danh tánh với chúng tôi, quý vị có thể cho biết là có hay không có nộp bản khai thuế.
 • Nếu quý vị chưa khai thuế thì chúng tôi sẽ lấy bản này ra khỏi hồ sơ IRS. Quý vị sẽ được cho biết là cần phải khai thuế bằng giấy cho mùa khai thuế hiện tại.
 • Nếu quý vị có khai thuế thì chúng tôi sẽ lấy ra để cứu xét và, trừ những vấn đề khác (lỗi tính toán, thiếu tờ khai hoặc bảng liệt kê) , sẽ gởi tiền hoàn thuế cho quý vị.

Chúng tôi có thể nhận ra nhanh chóng những hồ sơ trộm cắp danh tínhtùy vào số lượng công việc và mức phức tạp của những hồ sơ đó. Sau khi giải quyết xong vấn đề trong trương mục thuế của quý vị, chúng tôi sẽ đánh dấu trương mục bằng chỉ báo trộm cắp danh tính để bảo vệ quý vị trong tương lai.

Một số nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế sẽ được đưa vào chương trình PIN Bảo Vệ Danh Tính và hàng năm sẽ nhận được một mã PIN IP mới gồm sáu chữ số.

Quý vị cho chúng tôi biết quý vị có thể là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế

Dưới đây là những gì xảy ra nếu quý vị thấy mình là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Thí dụ, tờ khai thuế nộp qua điện tử của quý vị bị từ chối bởi vì khai thuế giống nhau với số An Sinh Xã Hội của quý vị, và quý vị báo cáo sự việc cho chúng tôi:

 • Quý vị nên
 • Quý vị sẽ nhận được thư từ IRS xác nhận IRS đã nhận được Mẫu 14039 của quý vị
 • Trường hợp của quý vị sẽ được giao cho tổ chức "Hỗ Trợ Nạn Nhân bị Trộm Cắp Danh Tính" (Identity Theft Victim Assistance, IDTVA) của chúng tôi, nơi đó sẽ nghiên cứu và giải quyết bởi một nhân viên được đào tạo chuyên ngành về trộm cắp danh tính.
 • Tổ chức IDTVA sẽ làm việc và giải quyết hồ sơ của quý vị bằng cách:
  • Đánh giá phạm vi vấn đề, xét hồ sơ của quý vị, xem có ảnh hưởng đến một hay nhiều năm thuế hay không.
  • Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến khai thuế gian lận. Điều này bao gồm xem có thêm nạn nhân nào mà quý vị có thể chưa biết, có trên bản khai thuế gian lận hay không.
  • Nghiên cứu hồ sơ để kiểm tra kỹ tất cả tên tuổi, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội xem có chính xác hoặc giả mạo không.
  • Phân tích hồ sơ để xem tất cả những vấn đề chưa giải quyết có được cứu xét chưa
  • Theo dõi bản khai thuế của quý vị để cứu xét đúng cách và biết chắc quý vị trả tiền còn thiếu, hoặc được trả tiền bồi hoàn.
  • Lấy bản khai thuế gian lận ra khỏi hồ sơ thuế của quý vị.
  • Đánh dấu trương mục thuế của quý vị bằng chỉ báo trộm cắp danh tính, hoàn tất công việc của chúng tôi đối với hồ sơ của quý vị và bảo vệ quý vị trong tương lai.
 • Quý vị sẽ nhận được thông báo cho biết hồ sơ của quý vị đã được giải quyết. Thông thường là trong vòng 120 ngày nhưng do tình huống đặc biệt do đại dịch gây ra, lượng hồ sơ hành vi trộm cắp danh tính của chúng tôi đã tăng lên đáng kể và trung bình chúng tôi mất 260 ngày để giải quyết các trường hợp trộm cắp danh tính. IRS rất coi trọng hành vi trộm cắp danh tính và cam kết giải quyết các trường hợp trộm cắp danh tính càng nhanh càng tốt và đang thực hiện các bước để giảm khung thời gian này xuống còn 120 ngày hoặc ít hơn.
 • Sau khi nộp Mẫu 14039
  • Quý vị sẽ được liên hệ khi trường hợp của quý vị được giải quyết.
  • Vui lòng không gửi các Mẫu 14039 hoặc 14039-B trùng lặp, cũng như liên hệ với IRS về tình trạng của khiếu nại về hành vi trộm cắp danh tính của quý vị.
  • Ngoài việc trả lời bất kỳ yêu cầu thông tin nào ngay lập tức, quý vị không nên thực hiện bất kỳ hành động nào.
 • Một số nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế sẽ được đưa vào chương trình PIN Bảo Vệ Danh Tính và hàng năm sẽ nhận được một mã PIN IP mới gồm sáu chữ số.

Tôi có nên áp dụng những biện pháp khác với tư cách là nạn nhân của trộm cắp danh tính liên quan đến thuế không?

Nguồn tài nguyên khác: