Truy hồi PIN bảo vệ danh tính (IP PIN)

Nếu chúng tôi đã ấn định cho bạn một PIN bảo vệ danh tính (IP PIN) và bạn đã đánh mất hoặc không nhận được Thông báo CP01A (tiếng Anh) của chúng tôi cùng với IP PIN mới của mình, bạn sẽ cần truy hồi hoặc xin cấp lại số này để e-file tờ khai của bạn.

Chúng tôi đã ấn định một IP PIN cho bạn nếu bạn:

  • Nhận được Thông báo CP01A (tiếng Anh)
  • Tự nguyện chọn nhận IP PIN
  • Đã cố gắng e-file tờ khai của mình và nó bị 'rejected because you didn't include an IP PIN (từ chối vì bạn không bao gồm IP PIN)

Cách truy hồi IP PIN trực tuyến

Bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến Lấy IP PIN để truy hồi IP PIN hiện tại của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản của IRS.gov, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản và xác thực danh tính của mình.

Nếu trước đây bạn đã tạo tài khoản trực tuyến và nhận được IP PIN, hãy truy cập Lấy IP PIN và đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn có thể được yêu cầu xác minh lại danh tính của mình do chúng tôi đã tăng cường bảo mật tài khoản.

Cách xin cấp lại IP PIN của bạn

Nếu bạn không thể truy hồi IP PIN của mình trực tuyến, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 800-908-4490 để được hỗ trợ đặc biệt, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối giờ địa phương của bạn (Alaska và Hawaii theo giờ Thái Bình Dương), để được cấp lại IP PIN. Một người hỗ trợ sẽ xác minh danh tính của bạn và gửi IP PIN của bạn qua bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ trong vòng 21 ngày. Người dùng quốc tế có thể gọi chúng tôi tại 1-267-941-1000 (không miễn cước) từ 6 giờ sáng đến - 11 giời tối gời Miền Đông.

Ngoại lệ:

  • Sau ngày 14 tháng 10 và bạn chưa nộp Mẫu 1040 hoặc 1040 PR/SS cho năm hiện tại hoặc năm trước của mình.

Nếu bạn thuộc ngoại lệ và nếu bạn không thể truy cập công cụ trực tuyến Lấy IP PIN, thì giải pháp thay thế tốt nhất của bạn vào lúc này là nộp tờ khai thuế bằng giấy mà không có IP PIN.

Bạn sẽ cần hoàn thành và gửi tờ khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện mà không có IP PIN. Chúng tôi sẽ xem xét tờ khai của bạn để xác nhận đó là của bạn, nhưng điều này có thể làm chậm trễ bất kỳ khoản hoàn thuế nào mà bạn được nhận.

Người dùng IP PIN hiện tại đang tìm cách truy hồi số của họ không nên đăng ký IP PIN mới với Mẫu 15227. Quá trình đăng ký của Mẫu 15227 chỉ dành cho những người đóng thuế mới chọn tham gia chương trình và chưa có yêu cầu IP PIN.

Nếu bạn khai thuế mà không có số IP PIN được IRS ấn định:

  • Chúng tôi sẽ từ chối tờ khai điện tử của bạn và bạn sẽ không thể e-file
  • Chúng tôi sẽ kiểm tra bổ sung tờ khai bằng giấy để xác thực danh tính của bạn, trì hoãn bất kỳ khoản hoàn trả nào mà bạn được nhận