Lấy Lại Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN)

Nếu chúng tôi đã chỉ định cho quý vị một số PIN Bảo vệ Danh tính (IP PIN) và quý vị đã đánh mất hoặc không nhận được Thông Báo CP01A (tiếng Anh) của chúng tôi cùng với số IP PIN mới của mình, quý vị sẽ cần lấy lại hoặc xin cấp lại số này để khai thuế điện tử.

Chúng tôi đã chỉ định một số IP PIN cho quý vị nếu quý vị:

  • Nhận được Thông Báo CP01A (tiếng Anh)
  • Tự nguyện chọn nhận IP PIN
  • Đã cố gắng gửi tờ khai thuế điện tử của mình và nó bị 'từ chối vì quý vị không có số IP PIN

Cách lấy lại số IP PIN IP trực tuyến

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến Nhận IP PIN để lấy lại IP PIN hiện tại của mình. Nếu quý vị chưa có tài khoản trên IRS.gov, quý vị sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản và xác thực danh tính của mình.

Nếu trước đây quý vị đã tạo tài khoản trực tuyến và lấy số IP PIN, hãy truy cập Nhận IP PIN và đăng nhập vào tài khoản của mình. Quý vị có thể được yêu cầu xác minh lại danh tính của mình do chúng tôi đã tăng cường bảo mật tài khoản.

Cách xin cấp lại số IP PIN của quý vị

Nếu quý vị không thể lấy lại số IP PIN của mình trực tuyến, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 800-908-4490 để được hỗ trợ đặc biệt, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối giờ địa phương của quý vị (Alaska và Hawaii theo Giờ Thái Bình Dương), để được cấp lại số IP PIN. Một người hỗ trợ sẽ xác minh danh tính của quý vị và gửi số IP PIN của quý vị qua thư đến địa chỉ lưu trữ trong vòng 21 ngày.

Các trường hợp ngoại lệ:

  • Sau ngày 14 tháng 10 và quý vị chưa nộp Mẫu 1040 hoặc 1040 PR/SS năm hiện tại hoặc năm trước của mình.

Nếu quý vị thuộc các trường hợp ngoại lệ và nếu quý vị không thể truy cập công cụ trực tuyến Nhận IP PIN, thì giải pháp thay thế tốt nhất của quý vị vào lúc này là nộp tờ khai thuế bằng giấy mà không có số IP PIN.

Quý vị sẽ cần hoàn thành và gửi tờ khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện mà không có số IP PIN. Chúng tôi sẽ xem xét tờ khai của quý vị để xác nhận đó là của quý vị, nhưng điều này có thể làm chậm trễ bất kỳ khoản hoàn trả nào mà quý vị được nhận.

Người dùng số IP PIN hiện tại đang tìm cách lấy lại số của họ không nên đăng ký số IP PIN mới với Mẫu 15227. Quy trình đăng ký của Mẫu 15227 chỉ dành cho những người đóng thuế mới chọn tham gia chương trình và chưa có yêu cầu số IP PIN.

Nếu quý vị khai thuế mà không có số IP PIN được IRS cấp:

  • Chúng tôi sẽ từ chối tờ khai điện tử của quý vị và quý vị sẽ không thể khai điện tử
  • Chúng tôi sẽ kiểm tra bổ sung tờ khai bằng giấy để xác thực danh tính của quý vị, trì hoãn bất kỳ khoản hoàn trả nào mà quý vị được nhận