IRS la itilize pwosesè peman tyès yo pou peman pa kat debi ak kat kredi, Li sennesof; y ap itilize enfòmasyon ou yo sèlman pou fè peman w lan.

Èske Peye pa Kat ap Bon pou Ou?

Chwazi yon pwosesè peman pa kat anba a ki ofri ou pi bon tarif yo pou kalite kat ou genyen an ak montan peman an.

Tarif Pwosesè yo

Chwazi pwosesè peman anba a ki ofri ou pi bon tarif yo pou kalite kat ou genyen an ak montan peman an.

PayUSAtax

 
 
 
Peye ak kat debi?
$2.55

 

 

 
 
 
 
Peye ak kat kredi?
1.96%
Tarif minimòm $2.69

 

Pèman nou Aksepte
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel, PayPal;  Klike pou peye ak Visa, Masterpass, epi American Express

Pay1040

 
 
 
Peye ak kat konsomatè oswa kat debi pèsonèl?
$2.58 oubyen 1.99%
  • $2.58 tarif fiks pou kat konsomatè oswa kat debi pèsonèl

  • 1.99% pou lòt kat debi yo
    (tarif minimòm $2.58)
Peye ak kat kredi?
1.99%
Tarif minimòm $2.58

 

Pèman nou Aksepte
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE; Klike pou peye ak Visa, Masterpass, epi American Express

ACI Payments, Inc.
(Ansyen Peman Ofisyèl yo)

Peye ak kat debi?
$2.00 oubyen $3.95

$3.95 tarif fiks pou pèman ki depase $1000

 

 
 
Peye ak kat kredi?
1.99%
Tarif minimòm $2.50
 
 

Pèman nou Aksepte
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE;  Klike pou peye ak Visa, Masterpass, epi American Express; Pay With Cash, PayNearMe

 

Body
Use tab to go to the next focusable element
  PayUSAtax Pay1040 ACI Payments, Inc.
Montan Pèman an Frè Sèvis Debi Frè Sèvis Kredi Frè Sèvis Debi* Frè Sèvis Kredi Frè Sèvis Debi Frè Sèvis Kredi
$50 $2.55 $2.69 $2.58 $2.58 $2.00 $2.50
$100 $2.55 $2.69 $2.58 $2.58 $2.00 $2.50
$250 $2.55 $4.90 $2.58 $4.98 $2.00 $4.98
$1000 $2.55 $19.60 $2.58 $19.90 $2.00 $19.90
$2,500 $2.55 $49.00 $2.58 $49.75 $3.95 $49.75
$10,000 $2.55 $196.00 $2.58 $199.00 $3.95 $199.00

*Ekzanp montan tarif ki nan kolòn sa a (‘Tarif Debi’ pou Pay1040) se pou kat konsomatè oswa kat debi pèsonèl yo. Pou tout lòt kat debi yo, gade montan ki nan kolòn ‘Tarif Kredi’ a anba Pay1040 la.

Deklarasyon Dwa Kontribyab yo

Tout kontribyab gen yon seri dwa fondamantal ke yo dwe konnen lè yo an afè ak IRS. Eksplore Deklarasyon Dwa Kontribyab yo (an anglè).