Pèman ka fèt swa pa entènèt, telefòn osinon selilè, kit ou te ranpli fòm ou sou e-file, oubyen nan papye, osinon pou w peye yon fakti oubyen yon nòt. Sa san danje, san pwoblèm - IRS itilize founisè sèvis ak rezo kat pwofesyonèl/komèsyal tout moun konnen, epi tou enfòmasyon w yo sèlman sèvi pou regle zafè pèman w lan.

Frè pou peye ak Enfòmasyon

Chwazi pwosesè pou peman anba a ki ofri w pi bon frè pou tip kat ou a ak kantite lajan peman w la. 

Chwazi Antrepriz Otorize pou Pèman W lan

PayUSAtax

Peye ak kat debi?
$2.55

 

 

Peye ak kat kredi?
1.96%
Frè minimòm $2.69

 

Pèman nou Aksepte
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel, Visa Checkout, MasterPass, Amex Express Checkout, PayPal

Pay1040

Peye ak kat debi?
$2.58

 

 

Peye ak kat kredi?
1.87%
Frè minimòm $2.59

 

Pèman nou Aksepte
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Visa Checkout, MasterPass, Amex Express Checkout

ACI Payments, Inc.

Peye ak kat debi?
$2.00 oubyen $3.95

$3.95 tarif fiks pou pèman ki depase $1000

 

Peye ak kat kredi?
1.99%
Frè minimòm $2.50
 
 

Pèman nou Aksepte
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Visa Checkout, MasterPass, Amex Express Checkout

 
 

 

Body
Use tab to go to the next focusable element
  PayUSAtax Pay1040 ACI Payments, Inc.
Montan Pèman an Frè Sèvis Debi Frè Sèvis Kredi Frè Sèvis Debi Frè Sèvis Kredi Frè Sèvis Debi Frè Sèvis Kredi
$50 $2.55 $2.69 $2.58 $2.59 $2.00 $2.50
$100 $2.55 $2.69 $2.58 $2.59 $2.00 $2.50
$250 $2.55 $4.90 $2.58 $4.68 $2.00 $4.98
$1000 $2.55 $19.60 $2.58 $18.70 $2.00 $19.90
$2,500 $2.55 $49.00 $2.58 $46.75 $3.95 $49.75
$10,000 $2.55 $196.00 $2.58 $187.00 $3.95 $199.00

Deklarasyon Dwa Kontribyab yo

Tout kontribyab gen yon seri dwa fondamantal ke yo dwe konnen lè yo an afè ak IRS. Eksplore Deklarasyon Dwa Kontribyab yo (an Anglè).