Ou ka itilize yon kont IRS pou tcheke ak jere enfòmasyon fiskal ou yo.

Aprann plis oswa konekte

Itilize menm idantifikasyon an pou 3 kalite kont. Si ou se yon nouvo itilizatè, prepare foto idantifikasyon ou. 

 

Moun

Aksede enfòmasyon fiskal pèsonèl ou, fè peman ak plis ankò.

Konekte sou kont anliy (an anglè)

Nouvo nan kont anliy? Kòmanse

 

Biznis

Gade enfòmasyon enpo biznis ou, relve enpo, balans ki dwe ak plis ankò. 

Konekte sou kont fiskal antrepriz (an anglè)

Nouvo nan kont fiskal biznis? Kòmanse
 

Pwofesyonèl fiskal

Jere otorizasyon ou yo epi gade enfòmasyon kliyan ou yo.

Konekte sou kont fiskal pwofesyonèl (an anglè)

Nouvo nan kont fiskal pwofesyonèl? Kòmanse (an anglè)

Pou TDS, matche TIN ak plis ankò, itilize sèvis elektwonik yo (an anglè).